De Hoppenkamp

Multifunctionele Ruimte - Hoppenkampstraat 14-A - 6171 VP Stein

Openingstijden

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag 13.00 - 16.00 uur

De Hoppenkamp

Multifunctionele Ruimtegrid stack hoppenkamp

In de Multifunctionele Ruimte “ de Hoppenkamp” kan men kennis maken met de werkzaamheden van de sectie Heemkunde.
In de vitrines van deze ruimte kan men op dit moment zien waar de sectie Heemkunde zoal mee bezig is, o.a. fotomateriaal van bekende Steinse families, bidprentjes, geboortekaartjes, en diverse andere zaken die hiermee te maken hebben.

In een van de vitrine kasten kunt u een deel van de collectie van Pater Munsters bewonderen.logo Aezele Projek1

Ook is er alle informatie met betrekking tot het “Aezel Projek” en documentatie over het Foto Project “Weet je nog” te zien.

In de Erfgoedwerkplaats, een onderdeel van deze ruimte, wordt een deel van de collectie Beckers en Munsters getoond, maar ook van de collectie Schaap en een geologische collectie.

Regelmatig worden er in deze ruimte publiek toegankelijke fotoavonden en lezingen georganiseerd.

Presentatie dr Karen Jeneson

Romeinen en Galliërs, soldaten, boeren en stadsbewoners
Het verhaal van Romeins Coriovallum en haar bewoners

Donderdag 12 oktober 2017 om 19.30 uur
In Multifunctionele Ruimte "De Hoppenkamp"


Aanmelden

Aanmelden

Vriendelijk doch dringend verzoek om uw komst vooraf aan te melden. Graag tot ziens!

KLIK HIER


Karen Jeneson studeerde provinciaal-romeinse archeologie aan de VU in Amsterdam. In 2013 promoveerde zij op haar proefschrift over het Romeinse villalandschap tussen Tongeren en Keulen. Sinds 2010 is zij werkzaam als conservator van het Thermenmuseum in Heerlen.

2015 Heerlen Thermenmuseum opgraving 14

Thermencomplex Coriovallum in Heerlen (klik op afbeelding voor vergroting)

Samenvatting lezing
Na de verovering door Julius Caesar halverwege de 1e eeuw voor Chr breekt in het gebied dat nu Limburg is een tijdperk aan van ingrijpende transformatie. De Gallische samenleving, gekenmerkt door zelfvoorzienende boeren, verandert op werkelijk alle gebieden, zoals wonen, reizen, voeding, taal en gebruiksvoorwerpen.

Op de lössgronden van Limburg ontstaat het zogenaamde villa-landschap, waar op grote schaal graan voor de markt wordt geproduceerd. Bovendien leggen de Romeinen verharde wegen aan en stichten ze steden, tot dan ongekende fenomenen in de regio.

Door de aanwezigheid van Romeinse legioenen en hulptroepen komen er nieuwe inwoners uit alle hoeken van het Romeinse rijk, die allemaal hun eigen stempel op de samenleving drukken.

In deze lezing staat de transformatie van Limburg in de eerste vier eeuwen van onze jaartelling centraal. Naast het platteland met haar villa’s staat ook de vicus Coriovallum, het huidige Heerlen, centraal. Daarbij komt het publieke badhuis van de stad, de thermen, aan bod. Hoewel het badhuis, een van de best bewaarde exemplaren van Noordwest Europa, al in 1940-41 is opgegraven, is gebleken dat het nog lang niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven.
Nieuw onderzoek in het kader van een grootschalige restauratie van de thermen, dat momenteel wordt uitgevoerd, zal een antwoord moeten geven op de vele nog onbeantwoorde vragen.

Tags: archeologie

Lees meer

Multifunctionele Ruimte in Oud-Stein

In deze multifunctionele ruimte zijn voorzieningen gecreëerd voor ontmoeting en samenkomst alsmede werkplekken voor vrijwilligers, kleine verenigingen en kwetsbare medemensen.
Ook wordt de mogelijkheid geboden om doelgroepen van jong tot oud, van mobiel tot beperkt, kwetsbaar of actief, vrijwilliger en niet-vrijwilliger met elkaar te verbinden door passende accommodatie en ontmoetingsruimte aan te bieden.

Dankzij ruimhartige bijdragen van landelijke en lokale fondsen is de inrichting, facilitering en organisatie van activiteiten mogelijk.
Het VSBfonds heeft met een bijdrage van 30.000 euro het project mede mogelijk gemaakt.
Het Kansfonds, dat helpt mensen om te zien naar de kwetsbaarste in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt, heeft een donatie gedaan van 25.000 euro
Het Oranje Fonds heeft ons initiatief toebedeeld met een bijdrage van 40.000 euro.
erfgoed stein art29092016 1

Onze subsidiënten en sponsoren

Oranje Fonds

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk.
Het afgelopen jaar ondersteunde het met 27,4 miljoen euro initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.
Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven.
Koning Willem-Alexander en Koningin Maximá zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Meer info

VSBfonds

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien.
Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, verder Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en tenslotte Cultureel Erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen.
Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Meer info

Kansfonds

Kansfonds

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt.
Zij steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.
Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, worden door Kansfonds met geld verstrekt. Dat doen ze met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Meer info