Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

6171 VP Stein

Archeologiemuseum Stein

Vrijwilligers gezocht voor

Museum, Kasteelruïne, Kloosterkerkhof, Van Stein tot Stonehenge,
Erfgoedwerkplaats, ICT, Groenbeleid, Aezelproject...en nog veel meer

aanmelden

Feestelijke heropening Museum Stein

matthieu joannon 294645

Met trots openen wij op zaterdag 26 augustus 2017 om 14.00 uur feestelijk ons gebouw dat is uitgebreid en heringericht op de plek van het voormalig Archeologisch Reservaat in Stein aan De Hoppenkampstraat 14A te Stein.

Dit hebben we kunnen realiseren met hulp en financiële steun van: Gemeente Stein, Provincie Limburg, Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, Mondriaan Fonds, Oranjefond, VSB fonds, Kansfonds, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Kruiswerken en de Rabobank.

Ons uitgebreide gebouw biedt nu onderdak aan de Maatschappelijke Ruimte ‘De Hoppenkamp’ met daarin onder meer de Heemkunde sectie van de Stichting Erfgoed Stein, de Erfgoedwerkplaats en aan een nieuw ingericht museum rondom het Neolithisch graf.

Na de opening van ons gebouw wordt de nieuwe naam van het museum onthuld en openen wij de nieuwe expositie rondom het Neolithisch graf.
Rondom het Neolithisch graf dat begin jaren zestig op deze plek is ontdekt en sindsdien geconserveerd in het Museum als middelpunt, zijn moderne presentaties ingericht.

Daarin staan de vondsten uit de archeologische schatkamer van Stein en directe omgeving uit de Nieuwe Steentijd, de Brons- en IJzertijd, Bandkeramiek en de Romeinse en Merovingische perioden centraal. In de expositie zijn twee originele graven te zien en twee gereconstrueerde graven.
Het Museum is daarmee het enige museum in ons land dat volledig is gewijd aan de vroegste grafcultuur in Nederland.

Uitnodiging: Open Huis zondag 27 augustus 2017

Op zondag 27 augustus a.s. openen wij de deuren om 13.00 uur voor een “Open Huis”.

Hier kan men dan in de nieuwe expositieruimtes kennismaken met de nieuw ingerichte tentoonstelling rondom het Neolithisch Graf.
De bezoekers worden in woord en beeld door de wereld van de diverse grafculturen geleid die in Stein aanwezig waren. Dat zijn o.a. de Bandkeramiek, Steintijd, IJzertijd, Romeins en Merovingisch.

Tevens kan men in de Maatschappelijke Ruimte “De Hoppenkamp” kennis maken met de werkzaamheden van de sectie Heemkunde. In de vitrines is te zien waar men zoal mee bezig is: o.a. fotomateriaal van bekende Steinse families, bidprentjes, geboortekaartjes en diverse andere zaken die hiermee te maken hebben. Ook alle informatie met betrekking tot het “Aezele Project” en documentatie over het Foto Project “Weet je nog”
De op dat moment aanwezige vrijwilligers van de sectie Heemkunde zullen U graag verder informeren over hun werkzaamheden en de tentoongestelde zaken.

In de Erfgoedwerkplaats wordt een deel van de collectie Beckers en Munsters getoond, maar ook van de collectie Schaap en een geologische collectie.

Tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom om onder het genot van een drankje en met deskundige uitleg van onze vrijwilligers in alle rust de tentoonstelling, de Erfgoedwerkplaats en de werkzaamheden van onze Heemkundesectie in de maatschappelijke ruimte ‘De Hoppenkamp’ te bekijken.

123RF 25466861 OPEN

Stichting Erfgoed Stein

Een nieuwe naam voor de Archeologiestichting
Zoals u hebt gemerkt bestaat de website www.archeologiestichtingstein.nl niet meer. U bent doorgeschakeld naar de website: www.stichtingerfgoedstein.nl. Het bestuur van de "Archeologiestichting dokter Beckers - pater Munsters" te Stein heeft besloten de stichting per 22 april 2015 onder een andere naam te laten doorgaan: "Stichting Erfgoed Stein"

Museum Stein

Aan de stichting waren twee namen onlosmakelijk verbonden, Dr. H.J. Beckers, voormalig huisarts te Beek en pater A.J. Munsters, voormalig lid van de Congregatie Missionarissen van het Heilig Hart in Stein. Zij hebben begin vorige eeuw een geschied- en oudheidkundig collectie opgebouwd die in de archeologiewereld als bijzonder waardevol wordt beoordeeld. De collectie van dokter Beckers en pater Munsters zijn ondergebracht in het Archeologiemuseum in Stein. Daarnaast verzorgen vrijwilligers van de stichting de rondleidingen in het museum en op de kasteelruïne.

In het laatste decennium heeft de stichting een aantal veranderingen ondergaan. De "Heemkunde Stein", met al haar activiteiten, is onderdeel gaan uitmaken van de stichting. Daarnaast is een groot deel van de collectie van de Heemkundevereniging Maasstreek uit Elsloo overgegaan naar de stichting. Bovendien is de stichting haar activiteiten gaan uitbreiden, onder meer ten aanzien van het behoud van het kloosterkerkhof. De stichting werkt in dit kader ook nauw samen met het I.V.N. en met de Stichting Limburgs Landschap, die inmiddels eigenaar is van het kasteelpark, de kasteelruïne en het kloosterkerkhof.

Gaandeweg is de naam van de stichting steeds minder de activiteiten gaan dekken, waar de stichting voor staat. Daarom is besloten om de naam van de stichting te "verruimen", beter passend bij alle activiteiten en de aangepaste doelstelling van de stichting. De nieuwe naam "Stichting Erfgoed Stein" wordt gelijktijdig bekendgemaakt met het in de lucht gaan van een nieuwe, aangepaste website en de bekendmaking van het nieuwe logo van de stichting.

Bestuur en organisatie

Samenstelling Bestuur Stichting Erfgoed Stein:

Dhr. W. Poeth, voorzitter
Dhr. W. Janssen, penningmeester, coördinator sectie Groen
Mw. B. Deuss-Meekels, secretaris, coördinator sectie PR
Dhr. J. Drubers. DB lid, coördinator sectie Kasteel en coördinator sectie Collectiebeheer
Dhr. P. Mennens, bestuurslid en coördinator sectie Archeologie
Dhr. Chr. Pepels, bestuurslid en coördinator sectie Onderwijs en eductatie
Mw. J. Hollanders-Driessen bestuurslid en coördinator sectie Heemkunde
Dhr. W. Reichrath, bestuurslid
Dhr. A. van de Rest, bestuurslid 

Zoals u in de onderstaande grafiek kunt zien zijn er naast het bestuur nog een aantal inhoudelijke en ondersteunende secties actief. 

organisatie ses

In september 2015 maakte Docuz.nl een reportage inclusief interview met voorzitter Wim Poeth van de Stichting Erfgoed Stein. U kunt die uitzending hieronder bekijken.

Stichting Erfgoed in de picture

Dagblad De Limburger besteed in haar editie van zaterdag 12 maart 2016 ruim aandacht aan de Stichting Erfgoed Stein.

Met name het project "Van Stein tot Stonehenge" over grafculturen door de eeuwen heen, krijgt ruime aandacht.

Klik op de afbeeldingen om de artikelen te lezen of download ze onderaan dit bericht; kies eerst "lees meer".

DDL 20160312 MuseumStein 1 

Tags: stichting | erfgoed | pers

Lees meer

Aanmeldingen

ErfgoedStein Aanmeldingen2 grid stackHier kunt u straks aanmelden voor:

- Nieuwsbrief
- Lezingen
- Workshops
- etc

Opdracht en doel Stichting Erfgoed Stein

Het algemeen doel van de Stichting Erfgoed Stein is het behoud en het toegankelijk maken van het cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Stein.

De kernactiviteiten van de stichting zijn onder meer:

· De exploitatie van het Archeologiemuseum te Stein.
· De exploitatie van de kasteelruïne van Stein.
· Het beheer van het kloosterkerkhof in Stein.
· Het beheer van de archeologische collectie van dokter Beckers.
· Het beheer van de geschied- en oudheidkundige verzameling van pater Munsters.
· Het beheer van het documentatiecentrum.
· Het levendig houden van monumenten en facetten van geschiedenis en oudheidkunde binnen de gemeente Stein.
· Het bevorderen van de belangstelling, het vergroten van de kennis en het toegankelijk maken van bronnen met betrekking tot het cultuurhistorisch erfgoed.
· Het beheer en het toegankelijk maken van genealogische en kadastrale gegevens en van de beeldbank.
· Het verrichten van studie en archiefonderzoek, het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen en het inrichten van exposities.
· Het opsporen van vondsten en geschriften van archeologische en/of geschiedkundige aard.
· Het veilig bewaren, determineren, beschrijven en zo nodig restaureren en conserveren van collectiemateriaal.
. Het ontplooien van initiatieven op het gebied van leefbaarheid, wonen en welzijn in de buurt. Meer in het bijzonder het creëren van een gemeenschapsaccommodatie die de ontmoetingsplek bij uitstek is in de directe omgeving en die onderdak biedt aan het lokale verenigingsleven.
. Het openstellen van het gebouw voor het organiseren voor activiteiten ten behoeve van zorgbehoeftigen en senioren en mede daardoor de leefbaarheid in de directe omgeving te bevorderen.

Vrijwilligers gezocht

Stichting Erfgoed Stein draait praktisch geheel op vrijwilligers. De vrijwilligers zetten zich in binnen het bestuur, binnen de sectie heemkunde, op het kloosterkerkhof, in het archeologiemuseum en op de kasteelruïne van Stein.

Wij Zoeken Jou

Er worden veel activiteiten gedaan en ontplooid en er liggen allerlei plannen klaar voor uitvoering. Voor al die activiteiten zoeken we ook nieuwe vrijwilligers.

Lees meer

Vrijwilligers bedankt!

ErfgoedStein medewerkers

Op zaterdag 19 september 2015 hadden de vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein hun jaarlijkse vrijwilligersdag.
Bij die gelegenheid bezochten zij in het Cultureel Centrum Maasmechelen de tentoonstelling Mota Campania oftewel "Romeinen in Maasmechelen" Website >

De vrijwilligers werden door voorzitter Wim Poeth bedankt voor hun enthousiaste en tomeloze inzet en dat werd nog gevierd met een drankje en een hapje.

Op de foto's de groep vrijwilligers in Maasmechelen

ErfgoedStein medewerkers2

 

Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

6171 VP Stein

Contact

Bezoekersinfo

Openingstijden Museum

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 10.00 - 16.00 uur
Vrijdag 10.00 - 15.00 uur
Elke eerste zondag van de maand:
van 14.00 - 16.00 uur

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Maatschappelijke Ruimte "De Hoppenkamp"

Openingstijden volgen

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Entree Museum: € 3,00 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein