Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

6171 VP Stein

Archeologiemuseum Stein

Vrijwilligers gezocht voor

Museum, Kasteelruïne, Kloosterkerkhof, Van Stein tot Stonehenge,
Erfgoedwerkplaats, ICT, Groenbeleid, Aezelproject...en nog veel meer

aanmelden

Vrijwilligers gezocht

Stichting Erfgoed Stein draait praktisch geheel op vrijwilligers. De vrijwilligers zetten zich in binnen het bestuur, binnen de sectie heemkunde, op het kloosterkerkhof, in het archeologiemuseum en op de kasteelruïne van Stein.

Wij Zoeken Jou

Er worden veel activiteiten gedaan en ontplooid en er liggen allerlei plannen klaar voor uitvoering. Voor al die activiteiten zoeken we ook nieuwe vrijwilligers.

Twee secties willen we expliciet toelichten.

Het museum
Vanaf najaar 2016 en in 2017 zal veel tijd besteed worden aan de inrichting van het museum en de uitvoering van het projectplan “Van Stein tot Stonehenge”. Binnen afzienbare tijd zijn alle subsidietrajecten afgerond en starten we met de herinrichting van ons museum. We zijn op zoek naar vrijwilligers die hierin met ons willen meedenken, die geïnteresseerd zijn en zich verder willen verdiepen in archeologie en die bereid zijn om als gids rondleidingen te verzorgen in het museum.

In tweede termijn zal ook invulling gegeven worden aan de “Erfgoedwerkplaats”. Hierover wordt nog volop gedacht. Ook deze activiteit zal voornamelijk door vrijwilligers gerund worden, met -waar mogelijk- ondersteuning door professionals.

De kasteelruïne
We beschikken over enthousiaste vrijwilligers die rondleidingen verzorgen op de ruïne, maar door hun werk zijn ze niet altijd beschikbaar. Daarom willen we deze groep vrijwilligers uitbreiden met mensen die geïnteresseerd zijn in de bouw- en bewonersgeschiedenis van kasteel Stein. Ook hier willen we onze activiteiten uitbreiden, onder meer door het vorm geven van een erfgoedwerkplaats.

Tijdens het Monumentenweekend van 10 en 11 september a.s. zijn vrijwilligers aanwezig op de kasteelruïne en in het museum. Zij kunnen u ter plaatse meer informatie geven en u kunt er meemaken wat het vrijwilligerswerk voorstelt.
In het museum zijn ook vrijwilligers aanwezig van de sectie Heemkunde, die informatie kunnen geven over hun activiteiten.
Maar u kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot ons secretariaat, voor meer informatie of om aan te melden als vrijwilliger:
U kunt HIER ook een aanmeldingsformulier downloaden en inleveren of opsturen >>

Via onderstaande foo's krijgt u een indruk op welke wijze vrijwilligers zoal actief zijn binnen de stichting.

Stichting Erfgoed Stein - Vrijwilligers Gezocht
Stichting Erfgoed Stein - Vrijwilligers Gezocht
Stichting Erfgoed Stein - Vrijwilligers Gezocht
Stichting Erfgoed Stein - Vrijwilligers Gezocht
Stichting Erfgoed Stein - Vrijwilligers Gezocht
Stichting Erfgoed Stein - Vrijwilligers Gezocht
 

Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

6171 VP Stein

Contact

Bezoekersinfo

Openingstijden Museum

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 10.00 - 16.00 uur
Vrijdag 10.00 - 15.00 uur
Elke eerste zondag van de maand:
van 14.00 - 16.00 uur

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Maatschappelijke Ruimte "De Hoppenkamp"

Openingstijden volgen

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Entree Museum: € 3,00 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein