Agenda

Klik hier voor de volledige agenda >

Download onze folder

voorkant flyer 2016

ErfgoedStein de hoppenkamp grid stack 3

Meer informatie over onze Multifunctionele Ruimte DE HOPPENKAMP
die dankzij bijdragen van Oranjefonds, VSB Fonds en Kansfonds tot stand kwam.

 


Onderhoud Kloosterkerkhof nabij Kasteel Stein

Dit weekend heeft weer een onderhoudsbeurt plaats gevonden van het Kloosterkerkhof door de werkgroep, bestaande uit een 12 tal vrijwilligers die ook de renovatie uitgevoerd hebben. Er is onkruid gewied, kruisjes gepoetst, de haag geknipt en zijn de paden onkruidvrij gemaakt. Deze werkzaamheden vallen samen met de bloemenhulde ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen komend weekend.
Nu ligt het Kloosterkerkhof er weer netjes en mooi bij en is beslist een bezoek meer dan waard in de prachtige omgeving van het Kasteelpark Stein en de Kasteelruïne.

De Archeologiestichting kan nog altijd een aantal adoptanten gebruiken zodat in de toekomst alle graven geadopteerd zijn en op een 2 tal dagen in het jaar voorzien zijn van bloemen. Als u belangstelling heeft om mee te werken aan het onderhoud of adoptie van een graf neem dan contact op met het secretariaat van de Archeologiestichting 046-4332861 of 046-4335401

Klik voor vergroting op afbeelding.
Erfgoed Stein Kloosterkerkhof 2016 10

Fotoavond donderdag 29 oktober

Fotoavond van de Heemkunde afdeling van de Stichting Erfgoed Stein op donderdag 29 oktober 2015 19.00 uur in de Moutheuvel.

Deze fotoavond zal gewijd zijn aan het thema “vreuger en vandaag in Stein”, oude foto’s van situaties en personen uit het verleden van Stein aangevuld met foto’s van de huidige situatie.

In de voorbereiding van deze avond missen we nog leuke foto’s om tot een goed geheel te komen van het Stein van vroeger en of nu. Vooral missen we foto’s van een aantal markante plekken en familiefoto’s’.
Als er mensen zijn die deze oudere foto’s bezitten en ze ons ter beschikking willen stellen om in te scannen dan zijn we hier erg dankbaar voor. Zo ja dan kunt U contact opnemen met Hub Kersemakers ( 046-4335342 ) of Wim Janssen ( 046-4335401 ).
Ook op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur en op woensdag middag tussen 13.30 en 16.30 uur bent U welkom bij de Heemkunde afdeling in het verbouwde Museumgebouw Hoppenkampstraat 14a in Stein.

MuseumStein fotoavond

Voortgang herinrichting kloosterkerkhof in kasteelpark Stein.

Nadat een aantal weken geleden op het kloosterkerkhof gestart is met de herstel werkzaamheden begint het stilaan zijn nieuwe gezicht te krijgen.

De vrijwilligers van de Archeologiestichting en IVN Stein hebben het grootste gedeelte van de grafkruisjes geplaatst en IKL heeft de overtollige struiken gerooid.

De kruisjes zijn allemaal op de zelfde plek terug geplaatst en staan mooi in de rij ook diagonaal wat een mooi beeld geeft.

Deze week is gestart met het plaatsen van de opsluitbanden ten behoeve van de bestrating. Hiervoor is door de vrijwilligers veel korrelmix, grond en zand versjouwd en kan men deze week nog starten met het leggen van de nieuwe bestrating.

Enkele aantallen: 20 m3 korrelmix, 10 m3 zand, 8 m3 grond, 140 st. opsluitbanden en120 m2 bestrating.

Als de bestrating gereed is kan gestart worden met de afwerking van de Kloosterkerkhof zoals: nieuwe aanplant, plaatsen naamplaatjes op grafkruisjes, plaatsen informatie borden, herinrichten voorkant, en dergelijke.

Vooral veel dank aan de vrijwilligers met name: Rene, Sjaak, Hub, Jan, Frans, Leon, Wil, Theo, Rim, Lou en de Gebroeders Schepers.

Toch zal er nog veel werk verzet moeten worden om op 3 november 2012 het kloosterkerkhof opnieuw te kunnen openen en in te zegenen.

 

Hebt U interesse om als vrijwilliger mee te werken aan dit mooie project dan kunt U contact opnemen met Wim Janssen 06-51891241.

 image002      image004

Het eerste beeld van het totale kerkhof                                         Maar daar is veel werk voor verzet...

 
Voor meer informatie over het kerkhof, klikt u dan op het menu item kerkhof
 
Voor informatie over het adopteren van een graf, klikt u dan op het menu item adopteer een graf
 
 
 

Monumentenweekend 2008

Open Monumentenweekend Kasteeelruïne Stein op 13 en 14 sept. 2008 Op Open Monumentendagen zal dit jaar alles draaien om Sporen. Sporen is een breed thema waarvan in de gemeente Stein veel aanknopingspunten te vinden zijn. Sporen zijn buiten, in het landschap te vinden, maar ook in de woonkernen, straatnamen en in monumenten zelf. Alle bebouwing is een spoor ergens van, van een menselijk ingrijpen, van een herinnering aan wat ooit was. In dit artikel wordt bijzondere aandacht besteed aan de Kasteelruïne van Stein, maar niet onvermeld moet blijven dat op de Open Monumentendagen veel monumenten in de Gemeente Stein gratis open staan voor publiek. De Kasteelruïne in Stein is een voormalige behuizing uit het feodale stelsel van voor de Franse revolutie, die veel sporen in Stein heeft nagelaten. Niet alleen de kasteelruïne is een belangrijk monument, maar ook op de ruïne, zijn tal van sporen te vinden uit een tijdperk die ver achter ons ligt. Een belangrijk onderdeel in deze vormt de verzameling het STEENGOED dat op de ruïne, op een zeer overzichtelijke wijze, tentoongesteld is. De Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters in Stein heeft van het STEENGOED dat in en rond de ruïne is aangetroffen een thema gemaakt. Reeds vanaf het Museumweekend worden deze voorwerpen zowel op de ruïne als in het archeologisch museum tentoongesteld onder de naam “Steen-goed-steengoed”. Onder steengoed wordt met name verstaan het middeleeuwse aardewerk, dat vanaf de elfde eeuw erg populair was. Op de ruïne zijn prachtige voorbeelden te zien die door de aanwezige gidsen niet aan Uw aandacht zullen ontsnappen. Een kruik die, in grote scherven, op de ruïne bewaard is gebleven, maar desondanks een pronkstuk is, dateert uit 1595. Deze zogenaamde baardmankruik herinnert aan het huwelijk van Maximiliaan van Bronckhorst – Batenburg met Agnes van Ketteler uit het graafschap Frechen in de omgeving van Keulen. Op de kruik staan de wapens van het echtpaar. Deze kruik is waarschijnlijk gemaakt rond het huwelijk van het paar hetgeen in die tijd gebruikelijk was. Tal van andere sporen zijn nog op de ruïne te vinden zoals de grote zware stenen kogels die tijdens een belegering in de vijftiende eeuw met behulp van een Lepelblijde (soort slingerwerktuig) op het kasteel werden”afgevuurd”. Deze kogels wegen ongeveer 125 kg. Later worden kleine stenen kogels gebruikt ter grootte van een tennisbal en uit recentere periode uit ijzer gemaakte exemplaren die allemaal op de ruïne zijn te zien. Ook de aangerichte schade heeft haar sporen nagelaten. Interessant is ook het testament van Herman II, daterend van 31 januari 1556, dat zich op de ruïne bevindt. Dit testament heeft voor zijn afstammelingen tot blijvende familietwisten geleid die pas in 1740 werden beslecht door een keizerlijke commissie van het Rijkskamergerecht van Wetzlar. Dit leidde tot de komst van de Kinsky’s. Uit deze periode stamt het verhaal van “De Vadermoorder” geschreven door Ecrevisse, bij velen bekend door de talloze toneeluitvoeringen. Een in het oogspringend overblijfsel is de aanwezige grafzerk van de eerste heer van Bronckhorst van Batenburg, die in 1465 de Rijksheerlijkheid Stein kocht van Maria van Heinsberg getrouwd met Johan IV graaf van Nassau Dillenburg, waar onze huidige kroonprins, via de Friese Stadhouders, een rechtstreekse afstammeling van is. De burcht dateert uit de jaren twintig van de 13e eeuw. Zoals nog steeds duidelijk herkenbaar bestaat de burcht uit twee gedeelten, het Bovenste en Benedenste Slot die door een brede gracht gescheiden waren. Het lager gelegen Benedenste Slot bestaat thans uit moderne appartementen. In de middeleeuwen woonde het dienstpersoneel en krijgsvolk in deze zogeheten voorburcht. Het bovenste slot, met de Donjon, bereikte men via een ophaalbrug. Het tegengewicht van deze ophaalbrug bevond zich in de vierkante toren waar de sporen van de ophaalkettingen en de geleidergaten nog duidelijk zichtbaar zijn. Met een muurdikte van 3 m diende de Donjon, in noodgevallen, vaak als laatste vluchtplaats. De inwendige wenteltrap in deze toren is nog in originele staat. Het is zeer de moeite waard deze toren te beklimmen, om van het mooie uitzicht over Maas en Kanaal te genieten. Het voert te ver, op deze plaats, in te gaan op alle sporen die de geschiedenis heeft nagelaten, maar door de aanwezige gidsen zal men tijdens een rondleiding uitvoerig worden geïnformeerd.

Artikel

Stichting Dokter Beckers - Pater Munsters 2006

Over de Stichting Dokter Beckers - Pater Munsters

Aan de rijke historie van de gemeente Stein zijn twee namen onlosmakelijk verbonden, Dr. H.J. Beckers, voormalig huisarts te Beek en pater A.J. Munsters, voormalig lid van de Congregatie Missionarissen van het Heilig Hart in Stein. Zij hebben begin vorige eeuw een geschied- en oudheidkundig collectie opgebouwd die in de archeologiewereld als bijzonder waardevol wordt beoordeeld. Aangevuld met een schat aan markante gebouwen en monumenten kan er een getrouwe weerspiegeling gevormd worden van de gemeente Stein door de eeuwen heen.

Inmiddels is de collectie van Dr. H.J. Beckers en Pater A.J. Munsters ondergebracht in het Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat 14 a in Stein. Ook worden er regelmatig rondleidingen georganiseerd in de Kasteelruïne in Stein. De positieve reacties van bezoekers en deelnemers zijn dan ook de drijfveer voor de Archeologiestichting  “Dokter Beckers - Pater Munsters” om dit historisch erfgoed voor de toekomst te koesteren, in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden

Momenteel wordt de stichting bestuurd door de volgende bestuursleden:

  • Dhr. W.Poeth, voorzitter en lid DB
  • Mw. B.Deuss-Meekels. secretaris en lid DB
  • Dhr. W. Janssen, penningmeester en lid DB
  • Dhr. J. Drubers, bestuurslid en lid DB
  • Mw J. Hollanders-Driessen, bestuurslid
  • Dhr.R. Jaspers, bestuurslid
  • Dhr. P.Mennens, bestuurslid
  • Dhr. C. Pepels, bestuurslid
  • Dhr. W.Reichrath, bestuurslid
  • Dhr. A. van de Rest, bestuurslid

Ondanks het feit dat wij in aanmerking komen voor diverse subsidies is het ons veel waard dat we weten dat we de concrete  sympathie en steun hebben van een grote groep vrienden. Met sympathie alleen kunnen we onze doelstelling echter niet realiseren zoals wij dat willen. Geld is hierbij helaas ook een belangrijke factor.

Met de actie “Geen toekomst, zonder verleden” willen wij u graag als “vriend van de Archeologiestichting” aan ons verbinden. Voor dit lidmaatschap vragen wij een bijdrage  van € 50,00 per jaar. Aan dit lidmaatschap zijn een aantal voordelen verbonden. U krijgt vrije toegang tot ons museum en de Kasteelruïne. Daarnaast zullen wij in de toekomst speciale activiteiten ontwikkelen voor onze vrienden

klik hier voor het aanmeldingsformulier.

 

ANBI

De Stichting Dokter Beckers -Pater Munsters is door de belastingdienst aangemerkte als ANBI stichting. Dat wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om aan de voorwaarde voor deze classificatie te kunnen voldoen zijn de volgende stukken openbaar:

Klik op bovenstaande links om de betreffende stukken in te zien.

Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

6171 VP Stein

Contact

Bezoekersinfo

Openingstijden Museum

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Multifunctionele Ruimte "De Hoppenkamp"

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Entree Museum: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein

Route Hoppenkampstraat 14 Stein A