Agenda

Klik hier voor de volledige agenda >

Download onze folder

voorkant flyer 2016

ErfgoedStein de hoppenkamp grid stack 3

Meer informatie over onze Multifunctionele Ruimte DE HOPPENKAMP
die dankzij bijdragen van Oranjefonds, VSB Fonds en Kansfonds tot stand kwam.

 


Wandeling en Museumbezoek in het kader van 80 jaar Julianakanaal

De Stichting Erfgoed Stein organiseert op zondag 22 november een wandeling (ca. 5 km duur +/- 2 uur) langs het Julianakanaal.

Gidsen voor tekst en uitleg
Deze wandeling wordt begeleid door gidsen die tekst en uitleg zullen geven over de aanleg van het Julianakanaal nu 80 jaar geleden maar ook over de werkzaamheden in het kader van verbreding van de vaarweg van het Julianakanaal.

Na afloop zijn er nog diverse films en presentaties die aanvullend zijn op de wandeling, tevens kunt U dan de expositie in het Museum bekijken waar gidsen aanwezig zijn voor het geven van tekst en uitleg over het tentoongestelde.

Het is de bedoeling om in groepjes van 20 a 30 mensen te wandelen zodat ook de gidsen uitleg kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden.

Vertrektijden en kosten
De vertrektijden van de wandeling zijn om 10.30 uur en om 13.00 uur in het museum Hoppenkampstraat 14a 6171 VP Stein. Parkeren is mogelijk op het Barbariniplein 6171 GJ Stein ( ca. 200 mrt. vanaf museum)

De kosten voor de wandeling en het museum bezoek samen bedraagt 2,50 euro ( kinderen tot en met 12 jaar gratis) en in het museum bestaat ook de mogelijkheid om wat te drinken.

wandeling julianakanaal

De tentoonstelling “80 jaar Julianakanaal” loopt nog door tot 20 december 2015 en is op woensdag vrijdag en zondagmiddag van 13 tot 17 uur geopend.

Nieuwe expositie van 22 november
Tevens zal vanaf 22 november de Expositie rondom het neolithisch graf tijdelijk zijn ingericht in afwachting van het project herinrichting “Neolithisch grafgedeelte”.

Kloosterkerkhof Stein weer spic en span

In de laatste weken van oktober 2016 zijn de vrijwilligers van de Stichting Erfgoed Stein weer druk in de weer geweest om de Kloosterkerkhof het mooie aanzien te geven voor Allerheiligen en Allerzielen. Alle perken zijn gewied, de grafkruisjes zijn gepoetst en de paden zijn geveegd. Dit werk wordt door de vrijwilligers diverse malen per jaar uitgevoerd om de kerkhof in goede staat te houden en er mooi uit te laten zien.

We zoeken dan ook nog steeds vrijwilligers die ons daarbij willen helpen, want vele handen maken het werk lichter. Belangstellenden kunnen zich melden via ons secretariaat: tel.no. 046-4332861 of e-mail:

De laatste dagen zijn door de adoptanten van de graven en de Stichting Erfgoed Stein weer bloemen geplaatst bij alle grafkruisjes hetgeen weer een prachtig zicht geeft op dit mooie religieuze erfgoed van Stein. Er zijn nog altijd graven vrij voor adoptie, belangstellenden kunnen zich melden via ons secretariaat: tel.no. 046-4332861 of e-mail:

Het is dan ook zeer de moeite waard om het Kloosterkerkhof bij dit mooie herfstweer met een bezoekje te vereren.

Klik op afbeelding voor vergroting.

Kloosterkerkhof Stein 11.2016

Natuurlijk Limburg naar kasteel Stein 2015

In de aflevering van Natuurlijk Limburg van zondag 22 november 2015 wordt kasteel Stein en het omliggende landschap bezocht.

Achter de voorburcht ligt de kasteelruïne met links en rechts van het poortgebouw de puttoren en de rode toren. In de achtergrond zien we de witte toren ofwel de donjon, een middeleeuwse verdedigbare woontoren. 

De witte toren staat op een kunstmatige heuvel, de zogenaamde motte. Achter de kasteelruïne ligt het druk bevaren Julianakanaal en daarachter de Maas. De kasteelruïne werd in het jaar 2000 geconserveerd en in 2002 werden voorzieningen getroffen om dit cultureel erfgoed toegankelijk te maken voor bezoekers onder begeleiding van gidsen.

De hoofdtoren, de donjon, had een zuiver verdedigende functie. Een imposant bouwwerk dat nog ruim 16 meter boven het hoge burchtplein uitsteekt. Een afbeelding van een schilderij uit 1728 geeft een goede indruk van kasteel Stein in die periode. Op een luchtfoto zien we de kasteelruïne en centraal het kloostercomplex.

Na het vertrek van de kloosterlingen in 1997 vond er een metamorfose plaats van missiehuis tot een appartementencomplex. De laanstructuur in het kasteelpark is nog goed te zien. Het kasteelpark is rijk aan majestueuze bomen. Met soorten als beuken, esdoorns en essen.

In het kasteelpark is het kloosterkerkhof, dat dankzij de inzet van de Stichting “Erfgoed Stein” behouden is gebleven. We staan even stil bij het graf van pater Munsters. Door zijn grote verdiensten op het gebied van archeologie heeft hij ook de geschiedenis van de kasteelruïne voor nu en de toekomst veilig gesteld.

De rode toren van de kasteelruïne heeft een duidelijke functie. Er is een expositieruimte ingericht met historische kasteelvondsten. Deze permanente expositie toont vooral huishoudelijke voorwerpen, die door de vroegere bewoners werden gebruikt. Ze werden ontdekt bij opgravingen in de directe omgeving van de ruïne. Het zijn vooral fragmenten van oud aardewerk. Een appartementencomplex en een geconserveerde ruïne met gracht en kasteelpark vormen een fraaie combinatie van heden en verleden. Respect dus voor cultureel erfgoed.

We zien in deze aflevering o.a. vos, grote bonte specht, klein vliegend hert, dwergvleermuis, bosuil, bunzing en waterhoen.

Natuurlijk Limburg
Natuurlijk Limburg is elke zondag te zien op L1 TV om 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 en 17:00 uur. Bekijk eerdere afleveringen op www.L1.nl/NatuurlijkLimburg
Klik hier voor het artikel op L1 website >

Stichting Erfgoed Stein ontvangt subsidie van het Mondriaan Fonds

Twintig musea en erfgoedinstellingen hebben van het Mondriaan Fonds een bijdrage ontvangen voor hun meerjarenprogramma’s. Het fonds kent in 2015 1,4 miljoen euro toe aan de programma’s van 20 musea en overige erfgoedinstellingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed en hedendaagse beeldende kunst in Nederland. De bijdragen variëren van 12.188 tot 150.000 euro.

De instellingen krijgen een bijdrage voor een serie activiteiten die zich richten op presentatie, experiment, opinie en debat. Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om een haalbaarheidsonderzoek in te dienen voor het ontwikkelen van concepten voor experimentele programma’s.
De instellingen die een bijdrage krijgen zijn: Allard Pierson Museum, De Bastei, Nemo Science Center Amsterdam, Natuurmuseum Fryslân, Van Abbemuseum, Museum voor Communicatie, Wereldmuseum Rotterdam, Tassenmuseum Hendrikje, Kosmopolis Utrecht, Stadsarchief Amsterdam, Museum Warkums Erfskip, Stichting Erfgoed Stein, Land Art Contemporary,Van Eesterenmuseum, Open Monumentendag Amsterdam en Stein.

Stichting Erfgoed Stein ontvangt een bijdrage voor Van Stein tot Stonehenge, om de nieuwe missie vorm te geven en uit te groeien tot een expertisecentrum over de geschiedenis van de Nederlandse grafcultuur vanaf de Prehistorie tot in de vroege Middeleeuwen.

Van Stein tot StonehengeAfbeelding: Ontwerpschets 'Van Stein tot Stonehenge' van Stichting Erfgoed Stein

Museum en monumentenweekend 2009

Museum en monumentenweekend 2009

In het kader van het Museumweekend in april j.l.en het Monumentenweekend in september j.l. toont de Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters in het Archeologie Museum te Stein en op de kasteelruïne diverse voorwerpen onder de naam

Techniek in de Oudheid.

Techniek is, ze is zo oud als de mensheid en de voorgeschiedenis van de mens is zelfs in sterke mate bepaald door de materialen die haar ter beschikking stonden. De indeling van de prehistorie in Steen-, Bronstijd  en IJzertijd is dan ook afgeleid van het materiaal waarvan de werktuigen in die perioden gemaakt werden. Over dit thema is een tentoonstelling gemaakt om te laten zien hoe de technologische samenleving waarin wij leven gegroeid is vanuit het gebruik van de eerste primitieve stenen werktuigen.
 Het maken van stenen gereedschap en het beheersen van vuur zijn de belangrijkste ontdekkingen van de vroege mens geweest. De meeste experts houden het erop dat het oudste beheersen, misschien ook zelf maken, van vuur rond 500.000 jaar geleden te vinden is. Het bewijs hiervoor zijn verbrande stenen en botten die bij archeologisch onderzoek gevonden worden. Vuur kunnen maken, gebruiken en bewaren is dus altijd al van bijzonder belang voor de menselijke ontwikkeling geweest.

 Een belangrijke technologische ontwikkeling was het vervaardigen van speciale werktuigen die gebruikt konden worden voor het maken van andere werktuigen: gereedschap. Zo werden b.v. mesjes gebruikt om naalden, speerpunten en harpoenen te maken uit materialen als been en hoorn.

De productie van vuurstenen werktuigen nam in de Nieuwe Steentijd soms zelfs een industriële vorm aan. Een voorbeeld hiervan zijn de vuursteengroeven in het Savelsbos bij Rijckholt in Zuid-Limburg. Hier bestond ruim 3000 v. Chr. een uitgebreide ondergrondse winning van vuursteen, De huidige mijnwerkers die dit complex onderzochten waren diep onder de indruk van het mijnbouwkundige inzicht van de mens in de Steentijd.

In het museum in Stein bevindt zich een fraaie collectie geslepen stenen bijlen gemaakt van vuursteen, kwartsiet, amphiboliet en jadiet.

 Uit het gebruik van vuur ontwikkelde zich de kunst van het pottenbakken en later de metaalbewerking

Er kwamen ook nieuwe huishoudelijke voorwerpen en het gebruik van kleding, hutten en vuur waren nodig om in koudere streken te verblijven. De technische veranderingen maakten het de mens mogelijk een groter gebied van zijn omgeving te beheersen.

De boog is een voorbeeld van een uitvinding die voor de techniek belangrijk was. Deze uitvinding is waarschijnlijk aan het einde van de Oude Steentijd gedaan. Uit de boog ontwikkelde zich de boor die een vroeg voorbeeld is van de huidige boormachine.
Reeds tegen het einde van de Oude Steentijd was de mens uitgerust met een uitgebreid technisch arsenaal: hutten, genaaide bontkleren, buidels en emmers, kano's, angels en harpoenen.

Het houden van vee en vooral het uitoefenen van landbouw maakten het zwervende jagersbestaan overbodig. Technieken werden ontwikkeld om met hout en andere materialen stevige constructies te bouwen zoals boerderijen.  De Bandkeramische boerderijen die ca. 7000 jaar geleden in Zuid-Limburg zijn gebouwd waren de eerste gebouwen in Nederland van enige betekenis. Zo ontstonden de eerste nederzettingen met een totaal nieuwe sociale organisatie. Het verblijven op een vaste plaats maakte het mogelijk meer gereedschappen en andere goederen in bezit te hebben. Hierdoor werd het mogelijk meer gespecialiseerde gereedschappen te ontwikkelen. De landbouw en veeteelt leverden ook bijproducten als vlas en wol; de technieken van spinnen en weven werden ontwikkeld om deze bruikbaar te maken. De kennis van roterende bewegingen, opgedaan bij de drilboog en de spintol, leidde wellicht tot het toepassen hiervan bij het draaien van potten. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar wellicht is het pottenbakkerswiel de voorloper van alle andere toepassingen van het wiel. Het oudste gevonden fragment van een pottenbakkerswiel is gedateerd op ca 3250 v. Chr.

 Door de groeiende handel, technische vaardigheid en kennis van materialen ging men steeds meer experimenteren met tot dan toe niet gebruikte grondstoffen. Dit leidde tot de ontdekking van de metalen,  De stenen werktuigen werden geleidelijk door bronzen en later ijzeren vervangen De Nieuwe Steentijd ging geleidelijk over in de Bronstijd en deze vervolgens in de IJzertijd.

Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

6171 VP Stein

Contact

Bezoekersinfo

Openingstijden Museum

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Multifunctionele Ruimte "De Hoppenkamp"

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Entree Museum: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein

Route Hoppenkampstraat 14 Stein A