Agenda

Klik hier voor de volledige agenda >

Download onze folder

voorkant flyer 2016

ErfgoedStein de hoppenkamp grid stack 3

Meer informatie over onze Multifunctionele Ruimte DE HOPPENKAMP
die dankzij bijdragen van Oranjefonds, VSB Fonds en Kansfonds tot stand kwam.

 


Stein en Obbicht ontsluieren in 2018 de verborgen geschiedenis van de Maasvallei

Wie nu wandelt of fietst in de rustige Maasvallei, kan zich nauwelijks voorstellen dat dit gebied een belangrijke rol heeft gespeeld aan de vooravond van de 80-jarige oorlog. Weinig mensen kennen deze roemruchte geschiedenis nog.

Om de kennis even op te frissen: de 80-jarige oorlog begon in 1568 tegen Spanje. Willem van Oranje voerde de opstand aan tegen de Spaanse bezetter. Uiteindelijk ontstond hieruit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een van de voorlopers van ons huidige Nederland.

De Maasvallei speelde in 1568 een belangrijke rol aan de vooravond van de 80-jarige oorlog. Met hulp van Karel van Bronckhorst-Batenburg stak Willem van Oranje in oktober 1568 bij Obbicht de Maas over met zijn leger van 30.000 man om de strijd aan te gaan met de hertog van Alva, die in Maastricht was gelegerd. En twee edelen uit Stein, de gebroeders Diederik en Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg, werden op 1 juni 1568 in Brussel onthoofd vanwege hun rol bij de opstand. En laat het in 2018 nu precies 450 jaar geleden zijn dat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Reden genoeg om deze vergeten geschiedenis weer te laten herleven.

broers

Een herdenkingsjaar vol activiteiten. Stichting Erfgoed Stein en het Ecrevissecomité Obbicht gaan in 2018 een aantal gebeurtenissen rond het herdenkingsjaar 1568 in beeld brengen: een speciale tentoonstelling in de Multifunctionele ruimte de Hoppenkamp in Stein, een thematische fiets- en autotocht in de Maasvallei, een openluchtspel bij kasteel Obbicht, living history op de kasteelruïne van Stein en lezingen op verschillende locaties. Een aantal activiteiten worden in samenwerking met andere regionale partners gedaan, waaronder de VVV Zuid-Limburg. Ook verschijnt er in 2018 een speciaal herdenkingsbier.

De geschiedenis wordt weer springlevend!

De komende maanden zullen we regelmatig melding doen van bepaalde activiteiten. Reeds nu zijn alle geplande activiteiten en achtergrondinformatie te raadplegen op een speciaal aangemaakte website: www.maasvallei1568.nl.

Een overzicht van de activiteiten is ook te vinden op de website: www.steinstilgenieten.nl/maasvallei1568

maasvallei

Stichting Erfgoed Stein vrijwilligersactie in het kader van NL.DOET 2016

nl doet logo

Stichting Erfgoed Stein heeft wederom een 2 tal klussen met succes aangemeld bij het Oranjefonds voor de vrijwilligersactie NL.DOET

De eerste klus is het opschonen van de directe omgeving van het Kloosterkerkhof en zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart vanaf 10 uur tot 13 uur. Het is de bedoeling om rondom de beukenhaag een opschoning te doen van onkruid en dood hout om e.e.a. weer een mooier aanzien te geven. Tevens zullen we dan ook op het kerkhof zelf het aanwezige onkruid wieden.

Museum Stein Kerkhof

De tweede klus is het inrichten van de Maaskeientuin bij het Museum Hoppenkampstraat 14a in Stein en deze klus wordt geklaard op vrijdag 11 maart vanaf 9 uur tot 13 uur. Hier is het de bedoeling om het gedeelte van de tuin dat niet bestraat is iets te ontgraven en vervolgens van worteldoek te voorzien. Daarna moeten er keien aangebracht worden om zodoende een gedeelte van de “Maaskeientuin” te worden. Deze “Maaskeientuin” is onderdeel van het totale plan voor het Museum en de Erfgoed Werkplaats.

Museum Stein Keientuin

Dit houdt in dat we beide dagen nog vrijwilligers kunnen gebruiken om dit te realiseren en de sponsoring door het Oranjefonds kunnen waar maken. Voor gereedschap, hulpmiddelen en koffie wordt gezorgd evenals machinale ondersteuning voor het zwaardere werk.

Opgave voor 2 maart aanstaande in verband met de planning bij:
Bep Deuss 046-4332861 of 06-30802484 of
Wim Janssen tel: 06-51891241 of .

Beleefd uitnodigend,
Het Bestuur van de Stichting Erfgoed Stein.

Afsluiting expositie 80 jaar Julianakanaal

Afgelopen dinsdag  is de expositie 80 jaar Julianakanaal in het Archeologisch Museum afgesloten met het bezoek door een groot gedeelte van de vrijwilligers van IVN Stein aan de expositie. Er werd door gids Wim Janssen een presentatie gegeven over 80 jaar Julianakanaal vanaf de aanleg door de jaren heen tot aan de huidige werkzaamheden, het verbreden van de vaarweg.

Daarna was er een rondgang door de expositie waarbij ook tekst en uitleg gegeven werd over het tentoongestelde en bijbehorende documentatie en fotomateriaal. Tevens werd even stilgestaan bij de nieuwe plannen rondom het, voor deze regio unieke, Neolithisch graf waarom het Archeologisch museum destijds gebouwd is. Het was voor de bezoekers van IVN Stein dan ook een erg leerzame en interessante middag.

MuseumStein bezoek IVN

 

Tentoonstelling Merovingisch Limburg

Tentoonstelling Merovingisch LimburgIn 2015 heeft Dr. Mirjam Kars, archeologe gespecialiseerd in de Merovingische periode, samen met Drs. Maaike de Haas onder supervisie van Prof. Dr. Frans Theuws, Universiteit Leiden, het materiaal van de Merovingische grafvelden in Sittard, Obbicht en Stein bestudeerd, bewerkt en een wetenschappelijke publicatie afgerond.

Op 22 april 2016 heeft zij de publicatie “The Merovingian cemeteries of Sittard-Kemperkoul, Obbicht- Oude Molen and Stein–Grote Bongerd" gepresenteerd in ons museum aan de Hoppenkampstraat 14A te Stein. 

De tentoonstelling is voor het publiek toegankelijk vanaf zaterdag 23 april 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden:

Maandag: 13.00-16.00 uur
Woensdag: 10.00-16.00 uur
Vrijdag: 10.00-15.00 uur
Zondag: (1ᵉ en 3ᵉ van de maand): 13.00-16.00 uur

Entree: € 2.50 p.p. vanaf 12 jaar.

Grote aandacht in de Limburgse pers (klik voor vergoting op afbeeldingen)

 DDL MuseumStein 20160421 MerovingischeGrafvelden1 

DDL MuseumStein 20160421 MerovingischeGrafvelden2

Files:
Pers: De Limburger 21.04.2016 -1 HOT
Date 2323-0404-16161616 File Size 283.24 KB Download 1.782 Download

Pers: De Limburger 21.04.2016 -2 HOT
Date 2323-0404-16161616 File Size 835.18 KB Download 1.720 Download

Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

6171 VP Stein

Contact

Bezoekersinfo

Openingstijden Museum

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Multifunctionele Ruimte "De Hoppenkamp"

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Entree Museum: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein

Route Hoppenkampstraat 14 Stein A