Agenda

Klik hier voor de volledige agenda >

Download onze folder

voorkant flyer 2016

ErfgoedStein de hoppenkamp grid stack 3

Meer informatie over onze Multifunctionele Ruimte DE HOPPENKAMP
die dankzij bijdragen van Oranjefonds, VSB Fonds en Kansfonds tot stand kwam.

 


Fotoavond 28 april in de Moutheuvel

Fotoavond van de Heemkunde afdeling van de Stichting Erfgoed Stein op donderdag 28 april 2016 om 19.00 uur in de Moutheuvel.

Na het succes van de laatste fotoavonden zal de volgende op 28 april 2016 ook weer in de Moutheuvel plaats vinden. Deze avond zal gewijd zijn aan het thema “familiefoto’s oet Stein Meers en de Maasband”, oude foto’s van vooral bekende families.

Er zijn de laatste maanden een groot aantal foto’s bij ons zijn aangeleverd, onze dank hier voor. Wij blijven nog altijd op zoek naar oude foto’s voor nieuwe fotoavonden om tot een goed geheel te komen van het Stein van vroeger en of nu. Als er mensen zijn die deze oudere foto’s bezitten en ze ons ter beschikking willen stellen om in te scannen dan zijn we hier erg dankbaar voor. Zo ja dan kunt U contact opnemen met Hub Kersemakers ( 046-4335342 ) , Jeanny Hollanders (046- 4338499) of Wim Janssen ( 046-4335401 ). Ook op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur en op woensdag middag tussen 13.30 en 16.30 uur bent U van harte welkom bij de Heemkunde afdeling in Museumgebouw Hoppenkampstraat 14a in Stein.

ErfgoedStein fotoavond 28.04.2016

Bloemengroet kloosterkerkhof op 4 en 5 mei

Het kloosterkerkhof blijft door haar ligging natuurlijk een boskerkhof. Maar mooi hoe tussen de begroeiing door de stinsenplanten bloeien. Donderdag 2 mei staan de bloemenvazen bij de graven voor de bloemengroet van 4 en 5 mei. U en ook alle grafadoptanten zijn zaterdagmiddag 4 mei a.s. om 14.30 uur uitgenodigd voor de lezing van Wim Vlaanderen "Begraven door de eeuwen heen"

Museumweekend bij Kasteelruïne en Museum voor Grafcultuur

Tijdens het Museumweekend van zaterdag 13 en zondag 14 april a.s. is de kasteelruïne van Stein opengesteld voor publiek van 13.00 tot 17.00 uur. Ook het Museum voor Grafcultuur en de multifunctionele ruimte De Hoppenkamp aan de Hoppenkamspraat 14a in Stein is dan eveneens geopend. De toegang is gratis.

Op de kasteelruïne van Stein laten we de mensen dit jaar kennismaken met de schilder Pieter Brueghel de Oude en het leven van destijds. Dit jaar is het 450 jaar geleden dat deze "Boeren-Brueghel" is overleden.

We tonen onder meer drie schilderijen: de Kinderspelen, de Boerenbruiloft en de Boerendans. En we laten zien: hoe speelden kinderen vroeger, hoe leefden de mensen, wat aten ze, en wat waren hun gebruiksvoorwerpen? We laten voorwerpen van destijds zien en kinderen kunnen een aantal middeleeuwse spelen doen. We vertellen over middeleeuwse kruiden en over het eten. En later in het jaar laten we mensen ook "proeven van een Middeleeuws Bruegelbuffet"

In het Museum voor Grafcultuur wordt een bijzondere gouden muntsieraad getoond. Deze is met een metaaldetector in 2012 gevonden door Rens Dormans uit Sittard. In de nabijheid van de vindplaats lag in het verleden een Merovingisch grafveld. De munt is een solidus, met op de voorzijde de afbeelding van de Romeinse keizer Magnus Maximus en op de achterzijde de keizer, staand afgebeeld in vol ornaat. In de vijfde of zesde eeuw heeft een goudsmid een klein draagoogje aan de munt gesmeed. Rens heeft deze bijzondere munt in bruikleen gegeven aan het Museum

Lezing Begraven door de eeuwen heen

Op zaterdagmiddag 4 mei 2019 verzorgt Wim Vlaanderen een lezing met als titel "Begraven door de eeuwen heen".

In de loop der jaren heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van de gebruiken rond het begraven. Hij laat tijdens deze lezing exclusieve dia’s zien over hoe onze voorouders hun doden begroeven en hij vertelt over de knekelhuizen, duivelsroosters en dodenhuisjes. Ook staartbijtende slangen, gevleugelde zandlopers, afgeknotte pilaren en vlinders, allemaal symbolen die men tegenwoordig praktisch niet meer kent, komen ruimschoots aan bod.

Naast de tragiek die je niet te zwaar moet nemen, is er ook humor. Onze voorouders hebben ons op dit gebied vaak een spiegel voorgehouden. Verschillende dia's gaan ons dan ook verrassen. Verder toont hij dia’s van aparte graven zoals “het graf met de handjes”, missers van steenhouwers en graven waarvan een zekere ijdelheid niet ontzegt kan worden. Wim zal ook wat gebruiksvoorwerpen en kleding meenemen uit ons funerair verleden.

Lezing begraven door eeuwen 04.05.2019

Wim Vlaanderen (1940) is 32 jaar beheerder geweest van begraafplaatsen in de gemeente Zwolle en daarvoor zes jaar van de Ooster-begraafplaats te Amsterdam. Daarnaast was hij twaalf jaar lid van de Raad van Advies van het Nederlands Uitvaartmuseum; zes jaar bestuurslid van de Stichting Terebinth; een stichting die zich inzet voor het behoud van begraafplaatsen en grafmonumenten. Bij deze laatstgenoemde organisatie treedt hij nog steeds als adviseur op. 

Wij kunnen u deze lezing van harte aanbevelen. De adoptanten van de graven van het kloosterkerkhof willen wij eveneens van harte uitnodigen. De lezing begint om 14.30 uur in De Hoppenkamp, de maatschappeliojke ruimte in het museum, adres Hoppenkampstraat 14a te Stein. De entree is gratis.

 

Ar­che­o­lo­gie in de eta­la­ge

Onder de titel ‘Archeologie in de etalage’ maakt de Provincie Limburg het rijke verleden van Limburg zichtbaar. Hierbij gaat het niet alleen om de vondsten zelf, maar ook zeker om de verhalen en de kennis achter deze vondsten. Om de diverse projecten in Limburg met elkaar te verbinden is er een overkoepelend beeldmerk ontwikkeld.

Beeldmerk Archeologie Limburg

Het beeldmerk Archeologie Limburg is een eigentijds beeld dat het gevoel van archeologie oproept. De letters zijn zodanig vormgegeven dat ze de hang naar de oudheid laten zien. Nagenoeg alles dat met archeologie te maken heeft, komt uit de bodem. Vandaar ook dat we een opwaartse dynamiek visualiseren met het beeldmerk. Het komt uit de grond maar op die manier ook naar boven. In die pijlvorm is vervolgens een stilering van de letters A (van archeologie) en L (van Limburg) opgenomen. De pijl is ook weer een hint naar archeologische punten en de troffel die veelvuldig door archeologen wordt gebruikt.

Bezoek missionarissen en oud-missionarissen MSC aan Stein

Op 14 april a.s. komt een groep van missionarissen en oud-missionarissen van de congregatie Missionarissen van het Heilig Hart een bezoek brengen aan Stichting Erfgoed Stein.

Zij worden 's morgens ontvangen in de multifunctionele ruimte De Hoppenkamp, waar zij hernieuwd kunnen kennismaken met onze stichting. Naast een rondleiding in het nieuwe Museum voor Grafcultuur zullen we ook de expositie in de Hoppenkamp kunnen bekijken. Ongetwijfeld zullen ze hier herinnerd worden aan een van de grondleggers van ons museum: pater Anton Munsters.

Aansluitend bezoeken zij het "oude missiehuis", het kloosterkerkhof en de kasteelruïne van Stein. Op de kasteelruïne zullen ze deelgenoot zijn van het historisch spektakel rondom de opening van de middeleeuwse kruidentuin.
Een bezoek aan de brouwerij sluit voor hen de dag af. Voor de groep voldoende tijd om ook met elkaar herinneringen op te halen.

Foto hieronder: het Missiehuis (klik op afbeelding voor vergroting)

Missiehuis grid stack

Museumweekend 14 en 15 april

Stichting Erfgoed Stein houdt in het weekend van 14 en 15 april van 13.00 tot 17.00 uur Open Huis op drie locaties:

  • het Museum voor Grafcultuur,
  • de multifunctionele ruimte De Hoppenkamp en
  • de kasteelruïne van Stein.

Een belangrijke gebeurtenis voor de Stichting is de opening van de Middeleeuwse kruidentuin op de kasteelruïne.
Voor deze opening, die plaats zal vinden op zaterdag 14 april om 14.00 uur, hopen wij vele bezoekers, met kinderen, te mogen begroeten.

Kasteelvrouwe Cunigonde, gravin van Meurs en vrouwe van Bronckhorst, is gevraagd om de opening te verrichten. Haar kennis over teelt en toepassing van kruiden deelt zij graag met belangstellenden. vrouwe cunigonde van meursZe laat het publiek ruiken, zien en horen welke rol kruiden speelden in het dagelijks leven in de Middeleeuwen. ​Zij is dit weekend in goed gezelschap van enkele vertrouwelingen, allen betrokken bij de re-enactmentgroep "Het Woud der Verwachting". Deze groep verbeeldt de middeleeuwen rond het jaar 1400 en zij treden op in zo authentiek mogelijke kostuums uit die tijd. Een apart schouwspel op de kasteelruïne.


In de multifunctionele ruimte De Hoppenkamp (Hoppenkampstraat 14A te Stein) kan men de expositie bezoeken, die met name is ingericht rondom gebeurtenissen van de familie van Bronckhorst-Batenburg.

Op 1 juni 1568 zijn de Steinse edelen Diederik en Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg in Brussel onthoofd en in de nacht van 5 en 6 oktober 1568 is Willem van Oranje met hulp van Karel van Bronckhorst-Batenburg bij Obbicht de Maas overgestoken om hertog Alva in Maastricht aan te vallen. De eerste jaren van "De Opstand" wordt op verschillende manieren toegelicht.


In het Museum voor Grafcultuur worden de vele en gevarieerde manieren getoond waarop de mensen door de eeuwen heen zijn omgaan met dood en begraven.
Deze onderwerpen worden geïllustreerd met archeologische voorwerpen die in graven uit verschillende perioden zijn gevonden. De meeste voorwerpen komen uit Stein en omgeving en veel ervan zijn in het begin van de vorige eeuw verzameld door dokter Beckers en Pater Munsters.

Meimaand = fietsmaand !
Op de genoemde locaties kan men de fietsroute "Historische fietstocht Maasvallei 1568" verkrijgen. Tijdens deze grensoverschrijdende fietstocht fietst men langs meerdere bijzondere plaatsen die in de beginjaren van de 80-jarige oorlog een rol hebben gespeeld, zoals Stein, Urmond, Obbicht, Stokkem en Leut.

De fietstocht start bij brouwerij De Fontein in Stein (nabij fietsknooppunt 41) en is in totaal 39,5 km lang. De fietstocht is gemakkelijk te volgen via het Nederlandse- en Belgische fietsknooppunten netwerk. En men kan in het weekend nog intekenen voor het speciaal Herdenkingsbier 1568, dat in juni zal verschijnen.
Zie voor meer informatie ook: www.maasvallei1568.nl of www.steinstilgenieten.nl

Presentatie Jos Drubers: Kloosterkerkhof in Stein

Donderdag 13 april 2017
0m 19.30 uur Archeologiemuseum Stein, Hoppenkampstraat 14A

Inmiddels is het vijf jaar geleden dat het kloosterkerkhof bij het voormalige Missiehuis bij kasteel Stein is gerenoveerd. Het was niet onwaarschijnlijk dat het kerkhof geruimd zou zijn, 20 jaar nadat de laatste missionaris er werd begraven. De toenmalige Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters heeft in 2011 het initiatief genomen om dit cultuurhistorisch en religieus erfgoed voor de toekomst te behouden. Ze werd in dit initiatief ondersteund door de gemeente Stein en de congregaties Missionarissen van het Heilig Hart en Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart.

Erfgoed Stein Kloosterkerkhof 2016 10
Mede dank zij de vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein en het I.V.N. maar vooral dank zij de grafadoptanten is er nu een blijvende herinnering aan de paters, broeders en zusters, die 75 jaar deel hebben uitgemaakt van de gemeenschap van Stein.

Jos Drubers, destijds één van de initiatiefnemers en schrijver van het boek “Het kloosterkerkhof bij kasteel Stein” verzorgt aan de vooravond van Pasen, op donderdag 13 april a.s.. een presentatie over het kloosterkerkhof van Stein en de religieuzen die er zijn begraven.

Indeling avond
19.30 - 20.00 uur: Ontvangst
20:00 – 20:45 uur: Het Kloosterkerkhof van Stein en de religieuzen die er zijn begraven
20:45 – 21:00 uur: Pauze
21:00 – 21:45 uur: Tonen van de film van de LOS over de restauratie van het kloosterkerkhof

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Stein nodigt u uit om deze lezing bij te wonen. De zaal is om 19.00 open. Na afloop bestaat de gelegenheid om met de spreker en andere gasten kennis te maken in het nieuwe onderkomen van het museum.

Kloosterkerkhof fondsen

Nationale Museumweek

Erfgoed Stein museumweek 2017 01

Van 3 tot en met 9 april vindt de Landelijke Museumweek plaats. In dat kader is in het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 april de Kasteelruïne van Stein en het Archeologiemuseum en de Maatschappelijke ruimte aan de Hoppenkampstraat 14a voor publiek geopend van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Erfgoed Stein museumweek 2017 02Op de kasteelruïne kan men een indruk krijgen van het kasteel van vroeger en de bewoners die er leefden. Hoe het kasteel er in 1728 heeft uitgezien kan men bekijken middels een kort 3D-filmpje van Pater Pantus. Ook kan men een indruk krijgen hoe op de ruïne de middeleeuse kruidentuin wordt aangelegd.

In het museum is slechts sprake van een kleine tentoonstelling. Een deel van onze vaste archeologische collectie kan men bekijken en ook voorwerpen die de kasteelruïne betreffen.

In het hele gebouw zijn diverse schilderijen tentoongesteld, die betrekking hebben op het kasteel en de kasteelruïne.

In de Maatschappelijke ruimte laat de sectie Heemkunde zien waar zij zich zoal mee bezig houdt. Er worden bidprentjes getoond, foto’s, oude geschriften en 25 mappen geboortekaartjes.. De geboortekaartjes, die geschonken zijn door de voormalige vroedvrouw mevr. Cecile Verhaegh, hebben betrekking op de periode van ruim 40 jaar dat zij als verloskundige werkzaam was in Stein.

Deze zomer zal de inrichting van het museum compleet gaan veranderen, omdat het dan ingericht wordt conform het plan: 5000 jaar grafcultuur.

Congres "Merovingisch Limburg" 22.04.2016

Op vrijdag 22 april 2016 heeft in ons museum het congres "Merovingisch Limburg" plaatsgevonden. Eén van de sprekers was Dr. Mirjam Kars, archeologe gespecialiseerd in de Merovingische periode. In 2015 heeft zij samen Drs. Maaike de Haas onder supervisie van Prof. Dr. Frans Theuws van de Universiteit Leiden het materiaal van de Merovingische grafvelden in Sittard, Obbicht en Stein bestudeerd, bewerkt en in een wetenschappelijke studie gepubliceerd.

Congres MerovingischLimburg

Acht sprekers hebben ieder vanuit een eigen invalshoek Merovingisch Limburg toegelicht. Boeiende lezingen, die een goed beeld hebben gegeven over de grafcultuur uit deze periode. Vanaf vandaag kan men in het museum aan de Hoppenkampstraat 14a te Stein de tentoonstelling bezoeken over Merovingisch Limburg. Een belangrijk deel van de vondsten van de Merovingische grafvelden van Obbicht en Stein zijn er tentoongesteld.

Veel waardering is uitgesproken over de organisatie van het congres en de inzet van de vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein. Ook veel positieve geluiden over het verbouwde museum en de toekomstplannen van het museum. Zowel de voorzitter van de stichting Wim Poeth, wethouder Fiddelers en gedeputeerde Ger Koopmans hebben hieraan gerefereerd. Met het congres is Stichting Erfgoed Stein, het Archeologiemuseum en ook de gemeente Stein in een positief daglicht geplaatst.

 

Museumweekend van 2 en 3 april 2015

Het nieuwe boek: "DE GESCHIEDENIS VAN KASTEEL STEIN EN ZIJN BEWONERS"
 
Tijdens het Museumweekend van 2 en 3 april a.s. verscheen het nieuwe boek "De geschiedenis van kasteel Stein en zijn bewoners", samengesteld en bewerkt door Jos Drubers 
In 1946 verscheen van de hand van pater Munsters, één van de bekende priesters van de Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart (M.S.C.) te Stein, de Kasteelgids van Stein. Een klein maar vrij volledig boekwerkje over de geschiedenis van het kasteel en zijn vroegere bewoners. Met eindeloos geduld heeft pater Munsters zijn onderzoek gedaan en met zijn boekwerkje heeft hij het rijke historische verleden van Stein doen herleven. Op 9 september 1993 is pater Munsters op 87-jarige leeftijd overleden. Een rijk gevuld leven was daarmee ten einde gekomen.

Lees meer

Monumentenweekend 10 en 11 september 2011 - TERUGBLIK

Monumentenweekend 10 en 11 september 2011 - TERUGBLIK 

 

Jaarthema voor het Museum- en Monumentenweekend 2011: KOM TEKENEN.

logo campaign for drawing
 
 
 
 
 
Circa 20 Limburgse Musea organiseerden dit jaar tijdens het Museumweekend van 2 en 3 april  activiteiten in het kader van het thema "Kom Tekenen". Het is een variant op de activiteiten die in Engeland in het kader van "Campaign for Drawing" al ruim 10 jaar worden georganiseerd in erfgoedinstellingen, musea, landschaporganisaties, zorginstellingen, scholen, gemeenten en bibliotheken. In veel gevallen worden deze activiteiten begeleid door professionele kunstenaars. Omdat de campagne in 2010 in Limburg een groot succes is geweest in de zeven deelnemende musea, hebben dit jaar meerdere musea besloten met het genoemde thema aan de gang te gaan. Tekenen inspireert en het betrekt bezoekers op een directe manier bij zijn omgeving. Begeleidende kunstenaars laten mensen ook anders naar de dingen kijken.
Ook de Archeologiestichting "Dokter Beckers – Pater Munsters" heeft zich voor 2011 aangesloten bij de tekencampagne in de Limburgse musea. Rond het thema "Kom Tekenen" organiseerde zij verschillende activiteiten onder meer op de kasteelruïne van Stein en in het Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat in Stein. De campagne is gestart tijdens het Museumweekend op 2 en 3 april en loopt door tot en met het Monumentenweekend van 10 en 11 september 2011.
Voor meer informatie verwijzen we naar bijgevoegde flyer, waarop de verschillende activiteiten die de Archeologiestichting  organiseert, staan beschreven. De activiteiten vinden voornamelijk plaats tijdens het Museum- en Monumentenweekend 2011. Het museum en de kasteelruine zijn beide dagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 
 
Activiteit voor de scholen

De Archeologiestichting wil dit jaar scholen in de gelegenheid stellen om in het kader van de lessen handvaardigheid op locatie te komen tekenen of schilderen. Hiervoor kan men onder begeleiding de kasteelruïne of het museum bezoeken. Voor een afspraak kan men contact opnemen met Jan Nijsten, die via het Archeologiemuseum is te bereiken. Tel.:046 4338919. E-mail:.

Tijdens het Museumweekend kan men op de kasteelruïne onder begeleiding familiewapens ontwerpen, die in een latere fase kunnen worden uitgewerkt en beschilderd op houten schilden. Deze activiteit kan ook worden opgestart en/of uitgevoerd op scholen. In dit kader willen wij leerkrachten attenderen op de lesbrief "Alles over familienamen" en "Ontwerp je familiewapen", die ontworpen is door het Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag en de Archeologiestichting"Dokter Beckers – Pater Munsters" te Stein. De lesbrief is hier te downloaden. Kinderen kunnen desgewenst in kleine groepen op woensdagmiddag in het museum doorgaan met het schilderen van de wapenschilden en van Romeinse tegels. Nagestreefd wordt dat de ontworpen en geschilderde wapens worden tentoongesteld tijdens het Monumentenweekend 2011. Tijdens dit Monumentenweekend komt o.a. Ridder Arnold van Stein de best geschilderde ontwerpen beoordelen en vindt er een prijsuitreiking plaats.

Monumentenweekend 8 en 9 september 2012

Monumentenweekend 8 en 9 september 2012

 
Het thema van dit weekend  dit jaar is "laat je verrijken door het musuem". Bij de Archeologiestichting "Dokter-Beckers-Pater Munsters"  heeft men gekozen voor het motto  "Laat je verrijken met Steinse duiten en al het ander geld".
image001
Voordat mensen geld gingen gebruiken was het gewoon om goederen en diensten onderling te ruilen. Dat wordt ruilhandel genoemd. Een van de eerste betaalmiddelen is zout, dat vroeger heel kostbaar was. De Romeinse soldaten uit de tijd van Julius Caesar kregen hun salaris in zout uitbetaald. Zout is in het Latijn "sal' ons woord voor salaris is daarvan afgeleid.
 Men betaalde ook met potten, sieraden, dierentanden of schelpjes. Vooral kaurieschelpjes waren heel populair, de mensen maakten hiervan kettingen en hadden zo hun geld altijd bij zich. De schelpjes worden 'moneta" genoemd, dat is Latijn voor geld. Het Nederlandse woord 'munt' en het Engelse woord 'money'zijn afgeleid van het woord moneta.
De eerste munten worden rond 660 voor Christus gemaakt in het Koningrijk Lydië (nu West-Turkijke).  Munten zijn rond 150 na Christus een courant betaalmiddel, ze vergemakkelijken het handelsverkeer. De bevolking moest er met muntgeld belastingen betalen, wat ervoor zorgde dat geldstukken steeds vaker gebruikt werden., bij uitstek in de stedelijke gebieden. Op het platteland bleef ook ruilhandel in trek, de boeren hielden meer van hun traditionele manier van leven. Belastingen betaalden ze vaak in natura, bijvoorbeeld in graan.
Een van de oudste munten ter wereld was de Chinese cash-munt, Deze 'cash' muntjes bleven ruim 2500 jaar, tot in het begin van de twintigste eeuw, in gebruik. Het waren kleine ronde munten met een vierkant gat erin om er een touw doorheen te kunnen halen.
De eerste gebruikte Europese eenheidsmunt die in onze streken als betaalmiddel werd gebruikt was in de Romeinse tijd de zilveren denarius. Deze munt was omstreeks het jaar 90 na Chr. in onze regio een wettig betaalmiddel.

Lees meer

Tentoonstelling over de Mijnen

Staatsmijn Maurits en Biesenhof in 1954 kleinHet zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat het dit jaar 50 jaar geleden is dat de mijnen in Limburg gesloten zijn. De mijnen - en in onze nabijheid de Staatsmijn Maurits – zijn van zeer grote invloed geweest op de (economische) ontwikkeling van Limburg en van onze omgeving.
De Stichting Erfgoed Stein (voorheen genaamd Archeologiestichting Dr. Beckers – Pater Munsters) en de Stichting Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo zijn volop bezig aan een verbouwing en inrichting van de beide musea. Aangezien de mijnen en in het bijzonder de Staatmijn Maurits voor Stein en omgeving van grote betekenis zijn geweest hebben de Stichting Erfgoed Stein (voorheen genaamd: Archeologiestichting Dr. Beckers – Pater Munsters) en de Stichting Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo gemeend dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

De geschiedenis van de Staatsmijn Maurits is vanaf de eerste boringen tot de sluiting van grote betekenis geweest voor Stein en omgeving. Dan moeten we niet alleen denken aan de bouw van woningen en wijken (Nieuwdorp en Kerensheide), maar ook aan de ontwikkeling van de haven van Stein. Deze is toentertijd uitgegroeid tot de op een na grootste binnenhaven van Europa! 
Gereedschappen en attributen die een belangrijke rol speelden in het dagelijkse leven van de mijnwerker zullen zijn te bezichtigen. Hierbij moet u denken aan o.a. de “pungel”, “koellamp”, “koffietuit”, helm, “koelpak”, eierkolen, antraciet, etc. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we heel wat attributen hebben kunnen krijgen die in de Staatsmijn Maurits gebruikt zijn. Daarnaast hebben we vele artikelen uit het Mijnmuseum in Maasmechelen in bruikleen gekregen.
Tevens zult u in de gelegenheid zijn foto’s en film van de mijnen de bezichtingen. Maar het hoogtepunt zal toch zijn dat u door een echte “mijngang” kunt gaan.
Gezamenlijk willen beide stichtingen in een gedeelte van het vernieuwde museum van de Stichting Erfgoed Stein aan de Hoppenkampstraat 14A te Stein een tentoonstelling organiseren waarbij naar het verleden van onze mijnen gekeken kan worden. Dit is- naar buiten toe - de eerste echte samenwerking tussen beide Steinse stichtingen! Deze tentoonstelling zal worden gehouden van zaterdag 9 mei tot en met zondag 28 juni aanstaande. De openingstijden zijn iedere woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Museumweekend_2013

MUSEUMWEEKEND 6 EN 7 APRIL 2013

Tijdens het Museumweekend van 6 en 7 april a.s. zijn vrijwilligers van de Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters te Stein op drie plaatsen actief.

 In het Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat te Stein kan men een deel van de vaste collectie bekijken. Het museum zal binnenkort voor de duur van enkele maanden haar deuren gaan sluiten. Verwacht wordt dat binnen afzienbare tijd wordt begonnen met de verbouw en nieuwbouw van het museum. In het museum zijn tijdens het weekend tekeningen te zien, hoe het verbouwde museum straks er uit zal gaan zien.

 Op de kasteelruïne van Stein wordt in de donjon aandacht besteed aan het thema Pracht en Macht en Oranje boven, 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Met name wordt ingestoken op de relatie van het Huis van Oranje met de Heerlijkheid Stein. Een bijzondere plek krijgt een kan uit de eerste helft van de 16e eeuw, waarop het wapen staat afgebeeld van Willem van Oranje. Deze kan behoort tot de collectie van pater Munsters.

In het Streekmuseum Elsloo en het Archeologiemuseum Stein zijn leden van de Heemkundegroep Stein aanwezig, waar ze informatie verstrekken over het zogenaamde Aezelproject. Onder coördinatie van het Euroregionaal Historisch Centrum wordt op digitale wijze gewerkt aan de reconstructie van de bewoning in onze gemeente in de 19e en 20e eeuw. Voor dit project wordt uitgegaan van de kadastrale kaarten uit de eerste helft van de 19e eeuw. Op deze kaarten staat iedere perceel precies uitgetekend. Hoe de bewoning in 1842 was, is exact omschreven in de bij die tekening horende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels, kortweg OAT's genoemd. In de Persoonlijke Kadastrale Leggers (PKL's) is opgetekend wat er met elk perceel in de loop van de tijd is gebeurd, zoals bijvoorbeeld koop en verkoop. Bestaande gegevens van OAT's, PKL's en Stambomen (opgebouwd uit persoonsgegeven van vroeger) worden ingevoerd in computerbestanden, zodat ze daarna gekoppeld kunnen worden aan de kadastrale tekeningen. Zo ontstaat er toegankelijkheid en inzicht in de bewoning van de gemeente Stein.

De locaties zijn op de genoemde dagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

image002

       Zoals het Archeologiemuseum er in de eerste jaren uitzag...

Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

6171 VP Stein

Contact

Bezoekersinfo

Openingstijden Museum

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Multifunctionele Ruimte "De Hoppenkamp"

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Entree Museum: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein

Route Hoppenkampstraat 14 Stein A