Agenda

Klik hier voor de volledige agenda >

Download onze folder

voorkant flyer 2016

ErfgoedStein de hoppenkamp grid stack 3

Meer informatie over onze Multifunctionele Ruimte DE HOPPENKAMP
die dankzij bijdragen van Oranjefonds, VSB Fonds en Kansfonds tot stand kwam.

 


Lezing "Ein laeve lank in Limburg - De ganse Santekraom"

Door Annie Schreuders-Derks
Op donderdag 16 mei om 19.30 in De Hoppenkamp

Annie Schreuders-Derks (*1943) heeft haar levenslange interesse in de Limburgse volkscultuur geconcretiseerd in haar Volkskundig Bureau NostalNu. De door haar bijeengebrachte collectie geeft een goed beeld van het leven van de Limburgse vrouw in al zijn facetten gedurende de laatste anderhalve eeuw.

Vanaf 1988 was Annie Schreuders medewerker van het Limburgs Volkskundig Centrum in Limbricht. In 1994 begon zij met een eigen volkskundig bureau en museum in haar woonhuis te Susteren.
In 2003 werden deze verplaatst naar een nieuwe, ruime locatie in Echt en werd het “Museum van de Vrouw” opgericht. Daar is Annie Schreuders als conservator aan verbonden gebleven tot haar pensionering 01- 01- 2011.

Lezing
Laat u door NostalNu meenemen op een reis door de twintigste eeuw. Een reis die vele haltes kent, van geboorte tot overlijden, met aandacht voor religie, kleedgedrag, eet en drinkcultuur, wooncultuur en in het bijzonder de vrouwencultuur. Dat zijn de wegwijzers gedurende de originele reis terug in de tijd.

Een fascinerend onderdeel van de volkscultuur is de religieuze beleving. Volksmensen hadden meer vertrouwen in de heiligen dan in God zelf. Elke heilige had wel één of meer specialiteiten en werd bijna als familielid ter verantwoording geroepen bij calamiteiten. De gelovige mens kon zo te pas en te onpas wel ergens in die hele Santenkraam soelaas vinden.

Aan de hand van de levenslijn van geboorte tot begrafenis en rouw wil NostalNu u inzicht bieden in de geloofswereld van ons en onze voorouders en het “theater” en de “sjoane sjien” rond rituelen, tradities en heiligendagen.

Programma:
19.30 – 20.00 uur: Ontvangst
20.00 – 21:00 uur: Eerste deel van de presentatie
21.00 – 21.15 uur: Pauze
21.15 – 22.15 uur: Tweede deel van de lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Entree gratis

Speciale openstellingen 2 en 3 juni

De volgende activiteiten in het kader van het 'Historisch jaar 1568 Stein-Obbicht' staan al weer gepland.
Op zaterdag 2 en zondag 3 juni a.s. vindt een extra openstelling plaats van de kasteelruïne van Stein, het Museum voor Grafcultuur en de multifunctionele ruimte De Hoppenkamp.
Alle locaties zijn van 13.00-17.00 uur geopend.

Herdacht wordt dat op 1 juni 1568 de Steinse edelen Diederik en Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg in opdracht van de Hertog van Alva in Brussel zijn onthoofd, samen met zestien andere edelen. Vier dagen later worden eveneens in Brussel de graven van Egmond en van Horne onthoofd, een geschiedenisfeit, dat bij de meeste mensen wel bekend is.

Programma
In het weekend toont de Roofvogelvereniging ‘t Ulehöfke tal van roofvogels op de kasteelruïne. Het bijzondere is dat met name kinderen op een leuke en informatieve manier in aanraking kunnen komen met roofvogels en zij kunnen zich ook met de roofvogels op de foto laten zetten.

Daarnaast gaan op zondagmiddag koorleden van de Cantorij van de PKN Gemeente Sittard-Grevenbicht een aantal Geuzenliederen ten gehore brengen, waaronder het zogenaamde Batenburgerlied: het lied dat eind van de 16e eeuw is geschreven en waarin de verraderlijke gevangenneming van de gebroeders Bronckhorst-Batenburgbezongen wordt.

Verder vertellen vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein over de geschiedenis van het kasteel en over de aangelegde middeleeuwse kruidentuin. Petronella van Praet, de moeder van de gebroeders Dirk en Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg, vertelt over haar leven en wat haar in de beginjaren van de 80-jarige oorlog is aangedaan.

artikelkop kasteelruine bierpresentatie

Herdenkingsbier te koop
In de multifunctionele ruimte De Hoppenkamp vindt de uitgifte van het herdenkingsbier "Heeren van Steyn" plaats met de voor deze gelegenheid speciaal gemaakte drieorenkruikjes. Het bier kan ter plaatse nog steeds gekocht worden, de drieorenkruikjes zijn echter allemaal gereserveerd. Mocht u alsnog zo'n kruikje willen bestellen, dan overwegen we om nog 40 kruikjes te laten bijmaken.

Expositie 1568 Stein-Obbicht
In de Hoppenkamp kan men ook de expositie bezoeken over de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog en de rol die de familie van Bronckhorst-Batenburg daarbij speelde.

Tijdens de expositie kan men ook kennismaken met een aantal werken van Pieter Bruegel de Oude en hoe hij zijn kritiek op de politieke situatie in zijn werken heeft verwerkt. De "echte" drieorenkruiken zijn hier ook te zien.

Museum voor Grafcultuur
In het Museum voor Grafcultuur wordt getoond de vele en gevarieerde manieren waarop de mensen door de eeuwen heen zijn omgaan met dood en begraven. Deze onderwerpen worden geïllustreerd met archeologische voorwerpen die in graven uit verschillende perioden zijn gevonden. De meeste voorwerpen komen uit Stein en omgeving en veel ervan zijn in het begin van de vorige eeuw verzameld door dokter Beckers en Pater Munsters.

Voor de activiteiten op 2 en 3 juni zijn per brief speciaal uitgenodigd de bewoners van de Batenburgerstraat en Van Praatstraat in Stein, de Karel van Bronckhorstlaan in Obbicht en de VvE Bronckhorst-Batenburg in Stein. Deze bewoners kunnen ter plaatse meer te weten komen over de geschiedenis van de familie en de personages, waar hun straatnaam of gebouw naar vernoemd zijn.

2018 vitrine

Lezing door Sander Wassing op donderdag 17 mei 2018

“Stein, de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten: Dirk en Gijsbert van Batenburg-Bronckhorst aan de vooravond van de 80-jarige Oorlog”
De lezing begint om 19.30 uur in De Hoppenkamp, Hoppenkampstraat 14a te Stein
De entree is gratis.

In 2016 was het 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm losbarstte, in 2017 werd stilgestaan bij het 500ste geboortejaar van de Reformatie en anno 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Deze opeenvolgende herdenkingsjaren vormen een mooie gelegenheid om stil te staan bij deze ingrijpende gebeurtenissen. Verschillende telgen van de familie Batenburg-Bronckhorst, heren van Stein, Obbicht en Grevenbicht waren er al vanaf het eerste begin bij betrokken!

In de zomer en herfst van 1566 bereikten hoog opgelopen spanningen in de Nederlanden een kookpunt. Een explosieve mix van religieuze, sociale en economische onrust begon te gisten. Op 18 augustus 1566 vond er nabij Maastricht een hagenpreek plaats waar vele inwoners uit de stad en omgeving op afkwamen. De magistraat was niet bij machte of zelfs onwillig hier iets tegen te ondernemen. De broers Dirk en Gijsbert van Batenburg-Bronckhorst stookten deze onrust overal verder op en brachten ‘…’t ghemeene volck tot uproer jegens den Coninck onsen gheduchten heere’.

Evenmin kon men iets beginnen tegen de Beeldenstorm die zich vanaf 10 augustus 1566 overal in de Nederlanden voltrok. Pas op zondag 29 september was het raak in Maastricht. De pastoor van de Sint-Matthijskerk had daags tevoren al in de gaten dat de zaak uit de hand liep en liet de deuren barricaderen. Daarbij vergat hij een van de kleinere toegangsdeuren. Beeldenstormers drongen binnen en richtten grootschalige vernielingen aan. Uit de bronnen blijkt dat niet alleen inwoners van Maastricht betrokken waren bij de gebeurtenissen: ‘Seght dat daer aff is gheweest heer Gielis pastoir tot Gronsvelt die oock in 't harnasch ghinck mit eenen slachzweerd'.

Lezing Sander Wassing 17.05.2018 vonnis

Boven: het document waarmee de onthoofding van Dirk en Gijsbert bekrachtigd werd

Een reactie van koning Filips II kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. Alva’s harde hand trof ook de broers Dirk en Gijsbert. Na een periode van gevangenschap op het kasteel Vilvoorde werden zij op 1 juni 1568 ‘onthalst’ op de Paardenmarkt van Brussel. Hoe hebben de broers hun gevangenschap ervaren? Welke rol speelden zij in de gebeurtenissen die zich gedurende 1566-1567 voltrokken? Zijn de godshuizen in de regio Stein ook aangevallen door beeldenstormers? Tijdens de lezing komen deze en andere vragen uitgebreid aan de orde.

Wij nodigen u van harte uit om de lezing bij de wonen.

Sander Wassing (1987) studeerde in 2013 af aan de Universiteit Leiden op een scriptie over Alva’s Raad van Beroerten. Hij is is freelance historicus en is als conservator verbonden aan het historische museum in Hazerswoude.

Magische Maaskantse Maren

 

Maaslandse Maren

‘Magische Maaskantse Maren’ is de titel van een geïllustreerde verhalenbundel.... én van een expositie, in samenwerking met de Stichting Erfgoed Stein, in De Hoppenkamp (de maatschappelijke ruimte in het museum) van zaterdag 17 juni tot medio augustus 2017.

Rondom de verhalen en illustraties uit de verhalenbundel laten we historisch materiaal zien dat een beeld geeft van de tijd en de streek waarin de verhalen zich afspelen. De verhalen gaan onder meer over de legende van de Graetheide, Auvermenkes in en rond het Kasteel Stein, het volk ‘Bandkeramiekers’ dat 7000 geleden in de Maaskant woonde, het leven in de Maaskant in de vroege middeleeuwen, de avonturen van een veerman op de Maas en een bastaardeik bij het kasteel van Leut.

Hieronder een reportage van LOS over de opening van deze tentoonstelling.

Lees meer

Schooljeugd bezoekt Mijnexpositie

MuseumStein 21.05.2015a

Op donderdag 21 mei bracht groep 8 van BS de Maaskei onder leiding van meester Jo Smeets een bezoek aan de mijnexpositie in het museum van de Stichting Erfgoed Stein aan de Hoppenkampstraat.

De groep jongeren toonde veel belangstelling en was een zeer aandachtig publiek voor de gidsen de heren Peters, Odekerken en Nijsten.

Er werd dan ook veel tekst en uitleg gegeven over het ontstaan en winning van de steenkool en werd er een bezoekje gebracht aan de nagebootste mijngang. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat minister Joop den Uyl (economische zaken) aankondigde dat de Limburgse steenkolenmijnen moesten gaan sluiten omdat er geen winst meer werd gemaakt.

Schooljeugd bezoekt Mijnexpositie

MuseumStein 21.05.2015a

Op donderdag 21 mei 2016 bracht groep 8 van BS de Maaskei onder leiding van meester Jo Smeets een bezoek aan de mijnexpositie in het museum van de Stichting Erfgoed Stein aan de Hoppenkampstraat.

De groep jongeren toonde veel belangstelling en was een zeer aandachtig publiek voor de gidsen de heren Peters, Odekerken en Nijsten.

Er werd dan ook veel tekst en uitleg gegeven over het ontstaan en winning van de steenkool en werd er een bezoekje gebracht aan de nagebootste mijngang. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat minister Joop den Uyl (economische zaken) aankondigde dat de Limburgse steenkolenmijnen moesten gaan sluiten omdat er geen winst meer werd gemaakt.

Kapelaan Berix Bergen-Belsen/Stein Memorial Run


De Stichting Utraloop Stein organiseert, tesamen met het 4 Mei Comité en de gemeente Stein een zeer bijzondere activiteit in het kader van het 70 jaar dodenherdenking, te weten een 420 kilometer lange Kapelaan Berix Bergen-Belsen/Stein Memorial Run. Een non-stop run die op 3 mei start bij de gedenksteen van Anne Frank in Bergen-Belsen.

Bij aankomst in de gemeente Stein worden de oorlogskerkhoven aangedaan in vervolgens Berg aan de Maas, Urmond, Elsloo en Stein. In Stein het betreft dit het Kloosterkerkhof dat onze stichting in beheer heeft. De aankomst van de lopers is hier gepland om 17.15 uur.

Wij zouden het ontzettend op prijs stellen als u op 4 mei om 17.15 uur in grote getale aanwezig bent bij het Kloosterkerkhof

(klik voor vergroting op afbeelding)

2015 route new KBBBSRM

 

Fotopresentatie julianakanaal

Foto presentatieavond over de aanleg van het Julianakanaal.

jk1

Op donderdag 30 april, aanvang 19.00 uur, organiseert de heemkunde – afdeling van de Archeologiestichting Stein weer een  fotopresentatie in het Zorgcentrum de Moutheuvel met als thema,  “De aanleg van het Julianakanaal”.  

In die tijd kwamen veel mensen uit andere regio´s  van Nederland met hun complete families naar het zuiden, om te kunnen werken bij de firma van Hattum en Blankevoort. Deze firma had het werk (ca. 3.5 miljoen gulden) in opdracht gekregen van Rijkswaterstaat en had door heel het land mensen aangetrokken om deze gigantische klus, vooral op de Scharberg, te klaren.

Velen van hen zijn in die tijd hier blijven wonen en/of getrouwd met echte “ Steinse schonen” en hebben hier een gezin gesticht. Enkele namen: Kees Kraus – Geert de Vries – Janus Smans – Kees van Beek – Kees Moerkens – Toon Tempelmans – Piet  van Gestel – Sjors Ebben.

Wij als Heemkundeclub zijn nog op zoek naar foto´s van deze periode en van de mensen die naar Stein gekomen zijn om hier te werken.Als U nog foto’s heeft uit die tijd, vragen wij U deze aan ons ter beschikking te stellen zodat we deze kunnen inscannen en gebruiken voor de foto presentatieavond op 22 mei a.s.Deze foto’s kunt U aanreiken tijdens onze openingsuren. Op de maandagavond vanaf 19.00 uur en de woensdagmiddag vanaf 13.30 uur in het souterrain van Zorgcentrum de Moutheuvel.

jk2          jk5

De ploeg Gerrit Smans                                   De brug van Stein naar Meers                                           

 

Kerkhof in mei 2014

Het kloosterkerkhof in de eerste week van mei.

In april 2014 zijn opnieuw onderhoudswerkzaamheden verricht op het kloosterkerkhof. Vrijwilligers van de Archeologiestichting en het IVN hebben geschoffeld, onkruid verwijderd, kruisjes schoongemaakt en de paden aangeveegd. De adoptanten van de graven hebben ervoor gezorgd dat in de eerste week van mei een bloemengroet is uitgebracht. Het kerkhof lag er nadien weer mooi en verzorgd bij.

k8    k9    k10    k7

De Archeologiestichting wil alle vrijwilligers bedanken voor het onderhoud en de adoptanten voor het plaatsen van de bloemen. Zie de foto’s om een indruk te krijgen hoe mooi het was tijdens het eerste weekend van mei. 

 

Bloemengroet mei 2015

Onze grafadoptanten is onlangs weer gevraagd om voor het weekend van 2 en 3 mei 2015 een bloemengroet te brengen aan de overledene(n) van wie hij/ zij een graf heeft geadopteerd. Inmiddels zijn ongeveer 75% van de graven geadopteerd.

april 450a

Dankzij de donatie van de grafadoptanten zijn wij in staat de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. We kunnen u vertellen dat wij in maart j.l. subsidie hebben ontvangen in het kader van “Nederland Doet”.
Vrijwilligers van de Stichting en het IVN hebben toen extra schoonmaakwerkzaamheden verricht.

Bovendien heeft de eigenaar, Stichting Limburgs Landschap een boom verwijderd op het kerkhof, waardoor er meer licht is ontstaan. Dit zal ertoe bijdragen dat de plantengroei het beter zal gaan doen.

Inmiddels is ons ook bekend dat de Stichting Ultraloop Stein een uniek hardloopevenement heeft georganiseerd rondom 70 jaar Dodenherdenking, namelijk de 'Kapelaan Berix Bergen-Belsen-Stein Memorial Run'. Een Non Stop Estafetteloop van 416 kilometer, die zondag 3 mei start in Bergen-Belsen en die eindigt op 4 mei om 19.45 uur bij het Kapelaan Berix Monument in Meers.

Op 4 mei worden verschillende kerkhoven en oorlogsgraven van de gemeente Stein aangedaan, waaronder ook het kloosterkerkhof. De aankomst bij het kloosterkerkhof wordt verwacht om 17.15 uur. Zoals u weet heeft het kloosterkerkhof een erkend oorlogsgraf, namelijk het graf van Dirk Oudendijk. Informatie over hem treft u aan op het kerkhof.
Zij, die zich meer verdiept hebben in het leven van de religieuzen, die op het kloosterkerkhof zijn begraven, weten dat velen van hen ook slachtoffer zijn geweest van oorlogsgeweld, ondermeer in Nederlands Indië. Ook hen zullen we de komende dagen niet vergeten.

Bezoek congregatie aan het Kloosterkerkhof in mei 2013

Begin mei 2013 stond het Kloosterkerkhof in het Kasteelpark Stein weer volop in de belangstelling. Door de vrijwilligers van de Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters (nu Stichting Erfgoed Stein) en het IVN te Stein was in de week voorafgaand een grondige voorjaarsbeurt gehouden, zodat het kerkhof er weer opgeruimd bij lag. Bloemenvazen en water waren aanwezig om bij alle graven bloemen te zetten ter gelegenheid van 4 mei, mede omdat op het kerkhof een Oorlogsgraf aanwezig is. In samenspraak met de congregaties was besloten dat het Bestuur van de Archeologiestichting opnieuw alle graven zou voorzien van bloemen. Dit had mede te maken met het kerkhofbezoek door de Zusters en Paters uit Tilburg op 2 en 7 mei.

missie1

Lees meer

Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

6171 VP Stein

Contact

Bezoekersinfo

Openingstijden Museum

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Multifunctionele Ruimte "De Hoppenkamp"

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Entree Museum: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein

Route Hoppenkampstraat 14 Stein A