Kasteel Stein

Kasteelruïne Stein - Ondergenhousweg 14 - 6171 GW Stein

Bezoektijden

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken.
Entree € 4.50 voor volwassenen
Kinderen t/m 12 jaar gratis

Contact

Kasteel | Info & Foto's

Bezoekers-info Kasteelruïne

De kasteelruine Stein vindt u aan de kruising tussen de Ondergenhousweg en de Scharbergweg te Stein (zie tekening).
De kasteelruine is bereikbaar via het wandelpad in het park.

Plan hier uw route >

plattegrond locatie ruine

toegangsfoto kasteelruine

Voor een bezoek aan de ruïne -voor groepen vanaf 10 personen- kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

Groepsrondleidingen op de kasteelruïne, inclusief gids, per persoon € 4,50. Minimum groepsgroote is 10 personen; maximaal 25 personen.

 U wordt door goed geïnformeerde gidsen rondgeleid.

Er bestaat ook de mogelijkheid om uw trouwfoto's of andere fotoreportages op de ruïne te maken, de kosten hiervoor bedragen € 50.

Telefoon: 046-4338919 (bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur) of anders zijn wij bereikbaar via "Contact"

Steinse verenigingen op bezoek bij Schloss Merode

De contacten tussen de familie Von Merode en Stein zijn in 2016 hernieuwd. Lees artikel uit september 2016 >
Met drie Steinse verenigingen is contact gezocht om kennis te gaan maken met Schloss Merode en de prinselijke familie Von Merode.

Op drie verschillende dagen gingen deze verenigingen naar de Weihnachtsmarkt in Merode. Schutterij St. Joseph reisde op zaterdag 25 november 2017 vanuit Stein naar de Schlosshof in Merode. Zaterdag 2 december was het Steinder Mannenkoor aan de beurt.
Op 23 december reisden leden van Scouting Stein naar Merode. Ook zij werden door de Prinsenfamilie Von Merode ontvangen. Scouting Stein nam het Friedenslicht in Merode in de Schlosskapelle over en bracht het naar Stein.

Met dank aan Lokale Omroep Stein voor beeld en tekst.

Plaquette toegangspoort Kasteelruïne

In het juninummer van het kwartaalblad Euleteul van het IVN zijn twee artikelen geplaatst, die betrekking hebben op kasteel Stein.
Het ene artikel betreft de plaquette, die aan de toegangspoort van de kasteelruïne is bevestigd. Het andere artikel betreft de connectie van onze koning Willem Alexander en Arnold van Stein.


Toegangspoort Kasteelruine SteinMoeilijk te zien op de foto, maar aan de rechterzijde van de toegangspoort is een plaquette bevestigd (zie pijl), waarop een Latijnse tekst staat afgebeeld en tevens het wapen van de heren van Stein en een wapen met een zespuntige ster met in de schildvoet twee golven. Zowel de plaquette als de tekst intrigeert: wat staat er op, wat betekent de tekst en wanneer is het bevestigd?

In de loop der jaren hebben we verschillende keren geprobeerd om een duidelijke foto van de plaquette te maken, met telkens slechts een mager resultaat. We zien bovendien, dat in de loop der jaren de tekst steeds moeilijker te lezen is.
Lees verder >

Geschiedenis kasteel

Een van de weinige historische monumenten die Stein nog rijk is, is ongetwijfeld de middeleeuwse burchtruïne die het Maasland domineert. Deze dertiende-eeuwse burcht heeft een bewogen leven achter de rug en is gedurende vele eeuwen als het ware “van hand tot hand gegaan”. Veel adellijke families hebben achtereenvolgens Kasteel Stein bewoond, totdat het in 1921 in het bezit kwam van de Missionarissen van het H. Hart, MSC. Die het kasteel vervolgens transformeerden in klooster en Missiehuis voor de opleiding van missionarissen, die over de halve wereld werden uitgezonden.

kasteel stein 1728 3

Na het vertrek van de paters heeft de Steinse burcht tenslotte een nieuwe en definitieve eigenaar gekregen, namelijk de Gemeente Stein. (Betekent dit overigens ook dat de Burgemeester van Stein kasteelheer wordt?)
De voorburcht biedt woonruimte aan bewoners die, evenals hun voorgangers, kennelijk ook worden aangetrokken door de rust en beslotenheid die het complex uitstraalt. Toen het Missiehuis en de burcht door de bouwwerkzaamheden en de conservering volop in de belangstelling stonden was het overigens verbazingwekkend te constateren hoe weinig Steindenaren in feite iets van de geschiedenis van de burcht weten. Door middel van een korte beschrijving willen wij in deze tekortkoming voorzien.

Het complex heeft in de loop van de eeuwen veel veranderingen ondergaan. Vooral de voorburcht was onderhevig aan de moderniseringsdrang van nieuwe bewoners en zal binnen afzienbare rtijd de meest rigoreuze gedaanteverandering ondergaan van zijn hele bestaan. Alleen zijn uiterlijk kan blijven getuigen van een lang en vaak roerig verleden.

Anders verging het de hoofdburcht die zich, ondanks een stiefmoederlijke behandeling door veel vroegere bewoners, overeind wist te houden en de Steinse bevolking er nog steeds aan herinnert dat Stein met de bouw van dit kasteel een vaste plaats in de geschiedschrijving verwierf. Het leek ons derhalve alleszins de moeite waard om over dit motte-, hoogte- en waterkasteel -een unieke burcht- kort terug te blikken naar de vroege historie van Stein.

De geschiedenis begint met de komst van Herman, Edele van Elsloo, die zich aan het begin van de 12de eeuw in Stein vestigde en als eerste Heer van Stein vermeld wordt. De burcht van Stein dateert uit het begin van de 13de eeuw, toen Stein ontstond als een zelfstandige heerlijkheid uit een vroeger Karolingisch koningsgoed onder soevereiniteit van een heer of baron.

Lees meer

De religieuze activiteiten van mevrouw Wauters en haar dochter

Kasteel Stein heeft in de loop van de tijd vele eigenaren gekend, en gedurende de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw was het kasteel in bezit van een aantal Luikse families.

Tussen 1858 en 1910 woonde Antoine Joseph Pierre Edouard Wauters en zijn vrouw Anne Josephine Louise Michiels op het Kasteelcomplex te Stein. Samen met zijn zoon Edouard waren zij beide voor de helft eigenaar van het kasteel en de bijhorende gronden dat in de loop van de tijd uitgroeit tot een gebied van ongeveer 327 hectare groot. (afbeelding; bidprentje mevrouw Wauters bij haar overlijden in 1902)

Kasteel Stein mevr.WautersGedurende deze periode heeft Antoine op het kasteelcomplex het koetshuis laten bouwen, met prachtige paardenstallen met marmeren drinkbakken en met koper beslagen boksen, welke helaas in 1921 gesloopt zijn.

Ook waren ze in Stein in het bezit van zowel de watermolen en de windmolen. De windmolen was een standaardmolen genaamd “aan Akker” en lag ergens ten Noorden van Stein.2 In 1865 brandt deze molen af, en wordt er in opdracht van de familie Wauters een nieuwe wind molen gebouwd in de buurt van het kasteel.

Antoine Wauters heeft gedurende zijn leven heeft meerdere reizen naar het Midden-Oosten gemaakt, en het kasteellied is aan hem opgedragen in 1867 bij zijn terugkeer van een van zijn reizen.
In 1875 moet hij een mammoetboom uit Amerika hebben meegebracht waar deze staat is echter onbekend.

De familie Wauters was dan ook zeer vermogend, en deed ook veel goede dingen in het Steinse. Zo hebben ze ervoor gezorgd dat Francis de Pauw ging dirigeren voor 5 gulden per repetitie van de fanfare. Ook heeft Edouard in 1894 een vaandel aan de fanfare geschonken. Dit vaandel is vanuit Parijs toegezonden, dus zal best wat gekost hebben.

Lees hier het hele artikel, bron Euleteul >>

Tags: kasteel

Bruidsfoto's bij de Kasteelruïne

De kosten voor het maken van bruids- of andere fotoreportages bij de kasteelruïne bedragen Euro 50. Aleen op fspraak mogelijk, bel 046-4338919
Bereikbaar tijdens kantooruren:

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 10.00 - 16.00 uur
Vrijdag 10.00 - 15.00 uur

Kasteel Stein - Toegangspoort bovenste slot
Kasteel Stein - Donjon
Kasteel Stein - ringmuur van de burcht
 • Kasteel Stein - Toegangspoort bovenste slot
 • Kasteel Stein - Donjon
 • Kasteel Stein - ringmuur van de burcht
 • Kasteel Stein - Toegangspoort bovenste slot

  Kasteel Stein 1918
 • Kasteel Stein - Donjon

 • Kasteel Stein - ringmuur van de burcht

 • Kasteel Stein - Toegangspoort bovenste slot
 • Kasteel Stein - Donjon
 • Kasteel Stein - ringmuur van de burcht

 

Beschrijving kasteelruïne van Stein

De ruïne van het kasteel Stein is een zogenaamde waterburcht, opgetrokken op een zogenaamde 'motte'. Het bestaat uit twee delen, een voorburcht met dienstgebouwen, gescheiden van de hoofdburcht. Waarschijnlijk stond op de kasteelheuvel rond 1220 al een versterking. Rond 1300 werd een waterburcht aangelegd, waarvan nu nog een ruïne resteert. Zie afbeelding hieronder.

plattegrond ruine

De voorburcht en hoofdburcht horen onafscheidelijk bij elkaar. Ze werden door een brede gracht gescheiden. (zie afbeeldingen hieronder)
Het lager gelegen Benedenste Slot regelde het verkeer met de buitenwereld. Behalve tot beveiliging diende het vooral economische doeleinden. Het dienstpersoneel woonde er en het krijgsvolk was er gelegerd. Om er te komen moest men vanuit het dorp een brede gracht met ophaalbrug over. Sedert de 18e eeuw is deze dichtgemaakt en door een vaste brug overspannen. De gebouwen van dit “Voorgeborgte”  zijn in later tijden geheel vernieuwd en rusten onder water op oudere dikkere mergelmuren.

kasteel 1728 01

afbeelding: burcht in 1728

Lees meer

De Middeleeuwse kruidentuin

Zaterdag 20 januari 2018 was in de Oranjerie te Grathem de Limburgse bijeenkomst van Kern met Pit. Een initiatief van de vereniging Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM).

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren! Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. KNHM organiseert Kern met Pit dit jaar voor de 40ste keer.

Tijdens deze bijeenkomst werden in de ochtend de nieuwe projecten voor het jubileumjaar 2018 voorgesteld. Na de middagpauze was de voorstelling van de projecten uit 2017 en aansluitend de uitreiking van de predicaten. Dit gebeurde in het bijzijn van de Gouverneur van Limburg de heer Theo Bovens.

Uitreiking predicaat
Het project Middeleeuwse Kruidentuin van Stichting Erfgoed Stein was ook een van de 14 overgebleven projecten uit 2017. Middels een korte presentatie (een Pitch) door Harold Salden en een kleine stand in de zaal werd het verloop van het project gepresenteerd.
Lovend was men vooral over de teaminzet tijdens de warme zomerdag op zaterdag 8 juli. Met mensen uit verschillende verenigingen werd een zware sjouwklus geklaard. Het ultieme vrijwilligersgevoel. Met mensen die je voorheen nog nooit eerder hebt ontmoet binnen een kwartier een geoliede machine vormen en gezamenlijk een zware klus uitvoeren.
Met de uitreiking van het predicaat van Kern met Pit krijgen de vrijwilligers van de Middeleeuwse Kruidentuin een mooie erkenning voor hun vrijwillige inzet binnen dit project.

Het bestuur van Stichting Erfgoed Stein spreekt vooral een speciaal woord van dank uit aan Harold Salden, die dit project heeft getrokken en alle vrijwilligers heeft weten te mobiliseren. Ook een speciaal woord van dank aan de Scouts van Scouting Stein, de mensen van de Geocache vereniging, IVN en de vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein: zonder hen was het project niet geslaagd. En dank aan Ties Salden voor de onderstaande fotoreportage.

Thema en herdenkingsjaar 1568
De Middeleeuwse kruidentuin zal komend jaar ook een rol spelen in het thema- en herdenkingsjaar 1568, het jaar dat de Steinse edelen, de gebroeders Diederik en Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg zijn onthoofd. In de afsluitende presentatie werd dit ook door Harold aangehaald. Met name het oude kruidenboek van Bronckhorst-Batenburg vormde het perfecte bruggetje tussen de Middeleeuwse kruidentuin en het aanstaande thema jaar.

In de stand werd een facsimile-uitgave van het kruidenboek tentoongesteld. Dit boek had een behoorlijke aantrekkingskracht op de aanwezigen. Het is een replica van het Anholter-Moyländer Kräuterbuch, een oud kruidenboek uit 1450. Het echte boek is 15 jaar geleden herontdekt in een collectie van een zeer uitgebreide bibliotheek van Dirk van Bronckhorst-Batenburg, heer van Batenburg en Anholt, en Catharina Johanna van Gronsveld. Zij waren de overgrootouders van Herman van Bronkhorst-Batenburg, die met Petronella van Praet is getrouwd: de ouders van Diederik en Gijsbert die samen met de graven Van Egmont en van Horne in juni 1568 te Brussel werden onthoofd.

In het weekend van 14 en 15 april zal de Middeleeuwse Kruidentuin op de Kasteelruïne Stein officieel geopend worden.

 

Stoere Scouts in actie op de kasteelruïne

Wie de komende weken door het kasteelpark Stein, of zoals men in Stein zegt “de patersbosch”, wandelt ziet aan de toegang van de kasteelruïne constructies staan van houten palen. Deze zijn nu eens niet van de beverfamilie die al een aantal jaren actief is in de kasteelvijver en de Reebeek. Deze constructie zijn pionierswerkstukken van de Scouts van Scouting Stein.

Scouting Stein pioniert Kasteelruine

"Pionieren" is een bouwwerk maken van hout en touw. Met knopen zet je het bouwwerk in elkaar.
Boven de toegangsbrug torenen nu een aantal vlagenmasten uit als handtekening van de Scouts. Zij waren op een zeer warme zomeravond aanwezig op de vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein te helpen. De vrijwilligers van de kasteelruïne willen deze zomer op de voormalige binnenplaats een kruidentuin aanleggen verdeeld in vier symmetrische perken. Hiervoor zullen er begin juli materialen boven op de motte moeten gebracht worden.
Om de vrijwilligers te ondersteunen hebben de Scouts een hijsinrichting gepionierd waarmee het naar boven sjouwen van materialen een stuk lichter zal worden.

Lees meer

De connectie tussen Willem Alexander en Arnold van Stein

Wie ooit een rondleiding heeft gehad op de kasteelruïne van Stein, die kan weten dat er een connectie is tussen koning Willem Alexander en Maria van Loon van Heinsberg, vrouwe van Stein (1459), die getrouwd was met Jan, graaf van Nassau-Dillenburg.

Jan van Nassau Dillenburg en Maria van Loon

Jan van Nassau-Dillenburg en Maria van Loon zijn de overgrootouders van Willem van Oranje. Het spreekt voor zich dat er vanuit hen een connectie is met Willem Alexander, die dit jaar (2017) 50 jaar is geworden.
Lees verder >

Middeleeuwse kruidentuin bij kasteelruïne Stein

Komend voorjaar starten de vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein met de aanleg van een middeleeuwse kruidentuin op de binnenplaats van kasteelruïne Stein. De kruidentuin zal worden aangelegd rondom een (water)ornament. De planten groeien en bloeien straks verdeeld over 4 vlakken. Deze plantenbedden herbergen kruiden die geschikt zijn voor;

- de geneeskunde,
- schoonheid en verzorging,
- het maken van verf,
- te gebruiken in de keuken

De diversiteit biedt mogelijkheden om mooie thema’s te organiseren met kruiden tijdens open dagen. Zo kan de middeleeuwse geneesheer op bezoek komen. Kan de mooie kasteelvrouwe uitleggen hoe kruiden haar huid en gezicht mooi houden. Of de kok uit de gaarkeuken kan ons vertellen hoe hij met de heerlijkste gerechten kon bereiden voor de kasteelheer.

kruidentuin collage

Met de middeleeuwse kruidentuin willen de vrijwilligers een bijdrage leveren aan het verder aantrekkelijk maken van de kasteelruïne. Het geeft nog meer mogelijkheden om een educatieve rol te vervullen naar bezoekers, buurtbewoners en scholieren.

De middeleeuwse kruidentuin uitgekozen als project voor Kern met Pit 2017
Het project is in oktober 2016 aangemeld bij Kern met Pit. Dit is een initiatief van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Kern met Pit selecteert ieder jaar per provincie originele ideeën die in dat jaar als een project uitgewerkt dienen te worden. Een ter beschikking gestelde adviseur en diverse workshops kunnen bijdragen aan een geslaagd project. Ieder project dat daadwerkelijk succesvol wordt afgesloten wordt beloond met een financiële bijdrage.

Zaterdag 23 januari was in Grathem de bekendmaking van de geselecteerde Limburgse projecten voor 2017. Ieder project kreeg de kans om zich te presenteren in een kleine stand en door middel van een Pitch. Een elevatorgesprek waarin we binnen twee minuten konden aantonen waarom juist ons project gekozen moest worden. We hebben de jury kunnen overtuigen en het project middeleeuwse kruidentuin is toegevoegd aan Kern met Pit 2017.
Alvast een kruidig begin.

Bijdrage leveren? Graag!
Vanaf april houden we iedereen op de hoogte van de realisatie van onze eigen kruidentuin. Mocht u zich aangesproken en wilt u op de een of andere manier een bijdrage leveren aan dit project, dan vernemen we dat graag van u.

kern met pit banner

Inleiding Kasteel Stein

Het kasteel Stein is wellicht het meest interessante monument uit de jongere geschiedenis van Stein. Het ligt in het dal van de Putbeek, op een steenworp afstand van het Archeologiemuseum. De burcht dateert uit het begin van de 13e eeuw, toen Stein ontstond als een zelfstandige Vrije Rijksheerlijkheid uit een vroeger Karolingisch koningsgoed onder soevereiniteit van een heer of baron. Zowel ter beveiliging en bescherming van zijn gebied en zijn onderdanen en ter erkenning van zijn opperheerschappij bezat hij het recht van een weerbaar kasteel. 

       SChilderij kasteel stein uit 1728        Het wapen van de rijksbaronie stein

De keuze voor de plaats waar de burcht werd gevestigd, is een gevolg van strategische overwegingen: men kon gebruik maken van natuurlijke verdedigingsmogelijkheden zoals water en hoogten. Het kasteel is gebouwd op een verhoogde berg en omgeven door grachten zodat men kan spreken van een waterburcht van het burchtheuveltype. Hij bestaat uit twee gedeelten: een voorburcht met de dienstgebouwen, die door een tussengracht gescheiden was van de hoofdburcht, waarin de kasteelheer en zijn familie waren gehuisvest.

Wie nu de restanten van het kasteel met een kritisch oog bekijkt zal een veelheid van bouwstijlen ontdekken, wat een gevolg is van zeven eeuwen geschiedenis: uitbreiding, afbraak, aanpassing en vernieuwing.

De Merodes terug op "hun" kasteel

Op zaterdag 17 september 2016 besteed De Limburger twee pagina's aan het bezoek van prins Charles-Louis de Merode en zijn familie aan de kasteelruïne in Stein. Zij kwamen het vroegere familiebezit (van 1624-1740) bewonderen.
(klik op de afbeelding om het volledige artikel te lezen)

DeLimburger 17.09.2016

Lees meer

De spoken van Stein

Al zoekend op het Internet wordt in "Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken" een artikel aangetroffen van Christe Visser, geschreven voor het Leidsch Dagblad, d.d. 15 maart 1975.

Een verrassend artikel, omdat het enerzijds gaat over de spookverhalen die er bestaan over kasteel Stein, maar anderzijds omdat na 40 jaar pater Munsters weer even tot leven wordt gewekt.

Het krantenartikel is integraal overgenomen en dat kunt u hier downloaden.
Foto's komen van internet of zijn van de hand van Jos Drubers.

Spoken Stein

De spoken van Stein
Door Christe Visser
Het spookt bij de resten van de burcht Stein. Het is de geest van de kasteelheer die de schrik en de plaag van de buurt was", zo lezen wij in het boek "Spoken en kastelen in Nederland". „Om middernacht trekt hij langs alle plaatsen waar hij als mens van vlees en bloed zijn misdaden bedreef. Een uur later heeft hij zijn ronde gedaan. Dan stort hij zich vanaf de Scharberg in de Maas. Er komen dan vlammen en rookwolken uit het water dat pas weer kalm wordt als de ridder in de hel verdwijnt".

 • 1
 • 2
Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

6171 VP Stein

Contact

Bezoekersinfo

Openingstijden Museum

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Multifunctionele Ruimte "De Hoppenkamp"

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Entree Museum: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein