Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Stichting Erfgoed Stein

Een nieuwe naam voor de Archeologiestichting
Zoals u hebt gemerkt bestaat de website www.archeologiestichtingstein.nl niet meer. U bent doorgeschakeld naar de website: www.stichtingerfgoedstein.nl. Het bestuur van de "Archeologiestichting dokter Beckers - pater Munsters" te Stein heeft besloten de stichting per 22 april 2015 onder een andere naam te laten doorgaan: "Stichting Erfgoed Stein"

Museum Stein

Aan de stichting waren twee namen onlosmakelijk verbonden, Dr. H.J. Beckers, voormalig huisarts te Beek en pater A.J. Munsters, voormalig lid van de Congregatie Missionarissen van het Heilig Hart in Stein. Zij hebben begin vorige eeuw een geschied- en oudheidkundig collectie opgebouwd die in de archeologiewereld als bijzonder waardevol wordt beoordeeld. De collectie van dokter Beckers en pater Munsters zijn ondergebracht in het Archeologiemuseum in Stein. Daarnaast verzorgen vrijwilligers van de stichting de rondleidingen in het museum en op de kasteelruïne.

In het laatste decennium heeft de stichting een aantal veranderingen ondergaan. De "Heemkunde Stein", met al haar activiteiten, is onderdeel gaan uitmaken van de stichting. Daarnaast is een groot deel van de collectie van de Heemkundevereniging Maasstreek uit Elsloo overgegaan naar de stichting. Bovendien is de stichting haar activiteiten gaan uitbreiden, onder meer ten aanzien van het behoud van het kloosterkerkhof. De stichting werkt in dit kader ook nauw samen met het I.V.N. en met de Stichting Limburgs Landschap, die inmiddels eigenaar is van het kasteelpark, de kasteelruïne en het kloosterkerkhof.

Gaandeweg is de naam van de stichting steeds minder de activiteiten gaan dekken, waar de stichting voor staat. Daarom is besloten om de naam van de stichting te "verruimen", beter passend bij alle activiteiten en de aangepaste doelstelling van de stichting. De nieuwe naam "Stichting Erfgoed Stein" wordt gelijktijdig bekendgemaakt met het in de lucht gaan van een nieuwe, aangepaste website en de bekendmaking van het nieuwe logo van de stichting.

In september 2015 maakte Docuz.nl een reportage inclusief interview met voorzitter Wim Poeth van de Stichting Erfgoed Stein. U kunt die uitzending hieronder bekijken.