Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A
6171 VP Stein

Archeologiemuseum Stein

Vrijwilligers gezocht voor

Museum voor Grafcultuur, Kasteelruïne, Kloosterkerkhof, Van Stein tot Stonehenge, Erfgoedwerkplaats, ICT, Groenbeleid, Aezelproject...en nog veel meer

aanmelden

Opdracht en doel Stichting Erfgoed Stein

Het algemeen doel van de Stichting Erfgoed Stein is het behoud en het toegankelijk maken van het cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Stein.

De kernactiviteiten van de stichting zijn onder meer:

· De exploitatie van het Archeologiemuseum te Stein.
· De exploitatie van de kasteelruïne van Stein.
· Het beheer van het kloosterkerkhof in Stein.
· Het beheer van de archeologische collectie van dokter Beckers.
· Het beheer van de geschied- en oudheidkundige verzameling van pater Munsters.
· Het beheer van het documentatiecentrum.
· Het levendig houden van monumenten en facetten van geschiedenis en oudheidkunde binnen de gemeente Stein.
· Het bevorderen van de belangstelling, het vergroten van de kennis en het toegankelijk maken van bronnen met betrekking tot het cultuurhistorisch erfgoed.
· Het beheer en het toegankelijk maken van genealogische en kadastrale gegevens en van de beeldbank.
· Het verrichten van studie en archiefonderzoek, het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen en het inrichten van exposities.
· Het opsporen van vondsten en geschriften van archeologische en/of geschiedkundige aard.
· Het veilig bewaren, determineren, beschrijven en zo nodig restaureren en conserveren van collectiemateriaal.
. Het ontplooien van initiatieven op het gebied van leefbaarheid, wonen en welzijn in de buurt. Meer in het bijzonder het creëren van een gemeenschapsaccommodatie die de ontmoetingsplek bij uitstek is in de directe omgeving en die onderdak biedt aan het lokale verenigingsleven.
. Het openstellen van het gebouw voor het organiseren voor activiteiten ten behoeve van zorgbehoeftigen en senioren en mede daardoor de leefbaarheid in de directe omgeving te bevorderen.

Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

 

6171 VP Stein

Contact

Bezoekersinfo

Het museum is weer toegankelijk, echter alleen na voorafgaande aanmelding.

Dit kan bij voorkeur per e-mail: info@stichtingerfgoedstein.nl

of telefonisch via  046 433 8919

Openingstijden Museum

Maandag en vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur
De overige dagen alleen op afspraak.
Graag minimaal één week van te voren te reserveren.

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Multifunctionele Ruimte "De Hoppenkamp"

Maandag en vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur
De overige dagen alleen op afspraak.
Graag minimaal één week van te voren te reserveren.


Entree Museum: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Entreeprijs Museum voor groep 10 personen of meer: € 3,50 p.p.
Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Entreeprijs combi Museum/Kasteel: € 7,50

Entreeprijs Museum/Kasteel zustervereniging: € 2,25 Combi voor zustervereniging: € 4,50

Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein

Route Hoppenkampstraat 14 Stein A

We use cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.