Archeologiemuseum Stein

Archeologiemuseum Stein - Hoppenkampstraat 14-A - 6171 VP Stein

Openingstijden

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 10.00 - 16.00 uur
Vrijdag 10.00 - 15.00 uur
Elke eerste zondag van de maand: 14.00 - 16.00 uurEntree € 3.00 voor volwassenen
Kinderen tot en met 12 jaar gratis.

Onze collectie

In het museum treft u met name de collectie van Dokter Bekkers aan, aangevuld met voorwerpen die door de jaren heen door medewerkers en door particulieren aan het museum zijn geschonken.

De collectie is onderverdeeld in 5 periodes, allen te bewonderen in vitrines opgesteld rond de ter plekke in 1963 ontdekte neolithische grafkelder (gemeenschapsgraf) uit de nieuwe steentijd (circa 3000 jaar v Chr.).

Het betreft de periodes:

Steentijd:     5300-2100 v chr.
Bronstijd:     2100-800 v chr.
IJzertijd:     800-50 v chr.
Romeinse tijd:     50 v chr. - 400 n chr.
Merovingische tijd:     400-700 n chr.  

In de vitrines is een deel van de collectie tentoongesteld. Het overige deel van de collectie wordt bewaard in een speciaal aan de stichting toegewezen depot.

Naast de vaste collectie wordt 2 keer per jaar een thema tentoonstelling verzorgd. Nieuwe aanwinsten kan men gedurende een lange tijd bewonderen in een apart daarvoor ingerichte vitrine.

Historie van het Museum

Het museum en de collecties worden beheerd door de Stichting Erfgoed Stein. Behalve de Collectie dokter Beckers beheert deze Stichting eveneens de Collectie Pater Munsters en de Kasteelcollectie Stein.

Foto: het oude museum

Het museum in Stein is gewijd aan de prehistorie, of wel de voorgeschiedenis van Stein en omgeving, waaruit ons geen geschreven documenten zijn overgeleverd. Het gebouw, is behalve een oudheidkundig museum, tevens een reservaat dat dient voor de bescherming en het behoud van een ter plaatse gevonden Neolithische grafkelder, die enig is voor ons land.
Hij vormt het middelpunt van het museum en is in ongerepte staat bewaard. Het museum, voorheen Archeologisch Reservaat, is in 1967 door de toenmalige Archeologie Stichting Stein gesticht. Het werd ingericht in samenwerking met het instituut voor Prehistorie van de Rijksuniversiteit te Leiden.

Pater Munsters was degene, die het hele project op de voet volgde en het is voornamelijk aan hem te danken, dat dit monument voor Stein bewaard is gebleven. Hij was, naast een deskundig en toegewijd archeoloog en historicus, bovendien een zuinig beheerder van de collecties die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Na het overlijden van Pater Munsters op 9 september 1993 werd het beheer van de collectie overgenomen door de “Archeologiestichting Dokter Beckers-Pater Munsters”. Sedert 2015 heeft deze stichting een nieuwe naam: Stichting Erfgoed Stein.

Rondom deze grafkelder wordt, in rijkelijk met archeologische vondsten gevulde vitrines, de hele voorgeschiedenis van Stein en omgeving in beeld gebracht van de Steentijd tot en met de Merovingische tijd.

De Steentijd vitrine bevat een uitgebreide collectie voorwerpen uit de tijd van de Bandkeramiekers, de oudste gevestigde bewoners van ons gewest (5300 v.Chr.).

De rijke collecties omvatten vondsten uit de Nieuwe Steentijd: ca. 5300 - 2100 v. Chr, de Bronstijd: ca. 2100 - 800 v. Chr. , de Ijzertijd 800 - 50 v.Chr., het Romeinse tijdperk: ca. 50 - 400 na Chr. en het Merovingisch tijdperk: ca. 400 - 700 na Chr.

Momenteel is er een tijdelijke tentoonstelling over het onderwerp Merovingisch Limburg. Regelmatig wordt van thema gewisseld.

Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

6171 VP Stein

Contact

Bezoekersinfo

Openingstijden Museum

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 10.00 - 16.00 uur
Vrijdag 10.00 - 15.00 uur
Elke eerste zondag van de maand:
van 14.00 - 16.00 uur

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Maatschappelijke Ruimte "De Hoppenkamp"

Openingstijden volgen

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Entree Museum: € 3,00 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein