Agenda

Klik hier voor de volledige agenda >

Download onze folder

voorkant flyer 2016

Het Julianakanaal in de gemeente Stein

Foto: Jan Smeets november 2018: Julianakanaal met Brug Stein gezien vanaf de bocht bij Meers.

Binnen Stichting Erfgoed Stein, welke zich ten doel stelt het behoud en toegankelijk maken van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Stein, zijn verschillende secties (bestaande uit heel wat vrijwilligers) actief bezig met het verwezenlijken van deze doelstelling. Zo is er naast de sectie Archeologie, Museum, Kasteelruïne Stein en Kloosterkerkhof ook de sectie Heemkunde.

Een van de vele onderwerpen, waaraan binnen deze sectie aandacht wordt geschonken is de geschiedenis van het Julianakanaal, dat door de gemeente Stein loopt.

Vrijwilliger van deze sectie en amateurfotograaf Jan Smeets heeft hier de laatste jaren heel wat onderzoek naar gedaan. Omdat hij in de directe buurt van “’t Kanaal” woont is zijn interesse voor dat Julianakanaal reeds jaren geleden begonnen tijdens zijn wekelijks wandelronde langs het kanaal.
Daarbij genoot hij aanvankelijk vooral van de relatieve stilte langs de jaagpaden, de bijzondere plantengroei langs de oevers, en de verschillende watervogels, die zich vooral in de winter in grote getalen op het brede stuk in de bocht van Meers laten zien.
Eenmaal met pensioen kreeg hij nog meer belangstelling voor deze bijna natuurlijke parel in de gemeente, waardoor hij zich ging verdiepen in de ontstaansgeschiedenis en aanleg.

Die gepassioneerdheid bracht hem er eind 2014 toe om gewapend met zijn fototoestel de verruiming van het Julianakanaal in woord en beeld vast te leggen voor het nageslacht.
Dit resulteerde niet alleen in een regelmatige verslaglegging via de kabelkrant van Lokale Omroep Stein, maar ook in een dynamische foto-show van de verruimingswerkzaamheden, die tijdens de expositie 80 jaar Julianakanaal in september 2015 bij Stichting Erfgoed Stein en Stichting Streekmuseum Elsloo door een groot aantal bezoekers konden worden bekeken.
Ook het zich momenteel in de eindfase bevindende project Passeervak Noord bij Elsloo (onderdeel van het totaalproject Verruimen Julianakanaal) werd in weer en wind, vanaf start tot dit moment door hem gevolgd. Het resultaat hiervan is voor het nageslacht vastgelegd op meer dan 3500 foto’s.

De vele feiten en foto’s van voorgeschiedenis, aanleg en gerelateerde onderwerpen zoals de geologie en archeologie in het gebied, bruggen, havens, de boven genoemde recente verruiming en ook de gebeurtenissen in de oorlog vormden voor hem zo een aantal van de onderwerpen voor een veel omvattend verhaal.
Een verhaal waarvan de bedoeling is dit in boekvorm te gaan uitgeven met als titel: “Het Julianakanaal in de gemeente Stein”.

Ook heeft hij tijdens zijn onderzoek en gesprekken met inwoners binnen de hele gemeente Stein ervaren dat veel inwoners, vanaf Nattenhoven tot aan Catsop, zowel oud als jong, heel wat herinneringen hebben aan “het kanaal”.
Vandaar ook dat hij een aantal van deze persoonlijke herinneringen later, in de eindfase van zijn verhaal, ook nog wil opnemen in het boek.
Dit onder een apart hoofdstuk: “Als ik aan het kanaal denk … “, ofwel in het dialect “Es ich aan ’t kanaal dénk….”

Maar voordat dit laatste hoofdstuk toegevoegd zal worden is er voor schrijver Jan, in de familie al “Jan Kanaal” genoemd, nog heel wat schrijf en onderzoekwerk te doen en zal er dus nog heel wat water door het Julianakanaal stromen.
In ieder geval is zijn streven de uitgave van het boek in de loop van 2020 te kunnen presenteren, waarmee Stichting Erfgoed Stein dan weer een stukje geschiedenis kan toevoegen aan hun uitgebreide verzameling.

Hieronder een kort filmpje over de officiële opening van het Julianakanaal in 1935. 

Fotoavond 29 november 2018 Stichting Erfgoed Stein

Afgelopen donderdag 29 november hield de Stichting Erfgoed Stein de laatste fotoavond van 2018 in de Moutheuvel. En er viel wat te vieren, op 29 november 2013 werd de allereerste fotopresentatie gehouden in de zaal van de Moutheuvel. Ondertussen zijn er door de vrijwilligers van de Stichting al meer dan 100 fotopresentaties gehouden.(Klik op onderstaande foto voor vergroting)

5jaar fotoavonden stein

De bezoekers werden dan ook door Vivantes en de Stichting Erfgoed Stein getrakteerd op “enne bak koffie mit ein waffel” hetgeen bij de vele bezoekers in goede aarde viel. De opkomst ( ca. 90 personen ) was dan ook weer heel erg hoog en het was er reuze gezellig. De zaal was dan ook helemaal vol en er moesten nog stoelen bijgezet worden. In december zal in de drie Woonzorgcentra in het Steinse nog een fotopresentatie gegeven worden en het jaar wordt op 20 december afgesloten met de fotoavond in de Multi Functionele Ruimte van het Museum in de Hoppenkampstraat 14a.

De Stichting Erfgoed Stein kan dit project realiseren met financiële steun van het Oranje Fonds in het kader van het programma “Samen Ouder”.

Samen Ouder ‘Wetste Nog”

Ten behoeve van het Oranje Fonds vond woensdagavond 21 november j.l. een informatiebijeenkomst plaats over het project ‘Wètste Nog’.

Aan dit uitvoering van dit project nemen deel Stichting Erfgoed Stein, het Streekmuseum Elsloo en het Dorpsplatform Elsloo. Het doel van het project is om eenzame en kwetsbare ouderen binnen de gemeente Stein te bereiken en te betrekken in de samenleving. Het geldt niet alleen de ouderen die nog zelfstandig wonen, maar ook de ouderen in de woon-zorgcentra. Met ouderen worden herinneringen aan vroeger opgehaald en specifiek in Elsloo wordt een educatieprogramma georganiseerd.

De bijeenkomst had tot doel om te bezien of het mogelijk was om binnen de gemeente Stein naar een bredere coalitie te komen om daadwerkelijk de echt geïsoleerde ouderen te kunnen bereiken. Er waren dan ook veel vertegenwoordigers aanwezig van verenigingen en stichtingen die zich actief inzetten voor de doelgroep ouderen.

Het project worden gesteund door het landelijke programma ‘Samen Ouder’ van het Oranje Fonds. Op deze woensdagavond gaf het Oranje Fonds, als subsidieverstrekker, een toelichting over het landelijke programma ‘Samen Ouder’. Kees Penninx van buro ActivAge, deskundige op het gebied van ‘ouderen in een leeftijdsvriendelijke samenleving’, nam ons op inspirerende wijze mee in zijn ervaringen en adviezen. Het afsluitend woordje werd gedaan door wethouder Gina van Mulken van de Gemeente Stein.

klik op afbeelding voor vergroting

Wetste nog

Stein en Obbicht ontsluieren in 2018 de verborgen geschiedenis van de Maasvallei

Wie nu wandelt of fietst in de rustige Maasvallei, kan zich nauwelijks voorstellen dat dit gebied een belangrijke rol heeft gespeeld aan de vooravond van de 80-jarige oorlog. Weinig mensen kennen deze roemruchte geschiedenis nog.

Om de kennis even op te frissen: de 80-jarige oorlog begon in 1568 tegen Spanje. Willem van Oranje voerde de opstand aan tegen de Spaanse bezetter. Uiteindelijk ontstond hieruit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een van de voorlopers van ons huidige Nederland.

De Maasvallei speelde in 1568 een belangrijke rol aan de vooravond van de 80-jarige oorlog. Met hulp van Karel van Bronckhorst-Batenburg stak Willem van Oranje in oktober 1568 bij Obbicht de Maas over met zijn leger van 30.000 man om de strijd aan te gaan met de hertog van Alva, die in Maastricht was gelegerd. En twee edelen uit Stein, de gebroeders Diederik en Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg, werden op 1 juni 1568 in Brussel onthoofd vanwege hun rol bij de opstand. En laat het in 2018 nu precies 450 jaar geleden zijn dat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Reden genoeg om deze vergeten geschiedenis weer te laten herleven.

broers

Een herdenkingsjaar vol activiteiten. Stichting Erfgoed Stein en het Ecrevissecomité Obbicht gaan in 2018 een aantal gebeurtenissen rond het herdenkingsjaar 1568 in beeld brengen: een speciale tentoonstelling in de Multifunctionele ruimte de Hoppenkamp in Stein, een thematische fiets- en autotocht in de Maasvallei, een openluchtspel bij kasteel Obbicht, living history op de kasteelruïne van Stein en lezingen op verschillende locaties. Een aantal activiteiten worden in samenwerking met andere regionale partners gedaan, waaronder de VVV Zuid-Limburg. Ook verschijnt er in 2018 een speciaal herdenkingsbier.

De geschiedenis wordt weer springlevend!

De komende maanden zullen we regelmatig melding doen van bepaalde activiteiten. Reeds nu zijn alle geplande activiteiten en achtergrondinformatie te raadplegen op een speciaal aangemaakte website: www.maasvallei1568.nl.

Een overzicht van de activiteiten is ook te vinden op de website: www.steinstilgenieten.nl/maasvallei1568

maasvallei

Vrijwilligers gezocht

Stichting Erfgoed Stein draait praktisch geheel op vrijwilligers. De vrijwilligers zetten zich in binnen het bestuur, binnen de sectie heemkunde, op het kloosterkerkhof, in het Museum voor Grafcultuur en op de kasteelruïne van Stein.

Wij Zoeken Jou

Er worden veel activiteiten gedaan en ontplooid en er liggen allerlei plannen klaar voor uitvoering. Voor al die activiteiten zoeken we ook nieuwe vrijwilligers.

Lees meer

Grafcultuur in onze regio

Paul Mennens heeft voor het kwartaalblad van IVN Stein een artikel geschreven over lijkplanken (de liekbraet).
Vroeger werden de doden op een liekbraet naar de kerk en het kerkhof gebracht. Op iedere kerkhof was een lijkenhuisje. Hier werd een dode vaak opgebaard op een plank. Deze planken waren aanvankelijk niet versierd, maar later werden ze zwart/wit geverfd en was er een afbeelding van een doodshoofd op aangebracht en de letters RIP.

Erfgoed Stein Grafcultuur Lijkplanken

Toen de doden in een kist naar de kerk en het kerkhof werden gebracht kreeg de lijkplank een nieuwe functie. De plank werd gebruikt om de parochianen in kennis te stellen van het overlijden van een van de gezinsleden. Aanvankelijk werd de zwart geverfde plank gebruikt. Later werden er nieuwe planken gemaakt, versierd met katholieke symbolen.

Klik hier om het artikel te lezen of te downloaden >


In het kader van "Dat maakt Stein voor mij...." plaatst de gemeente Stein op de gelijknamige website regelmatig verhalen en evenementen die het unieke van de Steinse kernen onderstrepen. Onlangs was ons museum aan de beurt met een beschrijving en begeleidende promovideo.

https://www.datmaaktsteinvoormij.nl/verhalen/14/uniek-in-stein-grafcultuur

Expositie historisch jaar 1568 Stein - Obbicht

Vrijdag 23 maart a.s. vindt in de multifunctionele ruimte De Hoppenkamp in het Steinse museum de start plaats van het Herdenkingsjaar 1568.

In 2018 organiseren Stichting Erfgoed Stein en het Ecrevissecomité Obbicht een aantal activiteiten om te herdenken dat op 1 juni 1568 twee Steinse edelen Diederik en Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg in Brussel zijn onthoofd vanwege hun rol bij de Opstand én dat in de nacht van 5 op 6 oktober 1568 Willem van Oranje bij Obbicht de Maas is overgetrokken om de ijzeren hertog Alva in Maastricht aan te vallen.

In de multifunctionele ruimte De Hoppenkamp vindt vanaf zondag 25 maart een expositie plaats rondom gebeurtenissen die betrekking hebben op de familie en de gebroeders Bronckhorst-Batenburg. Er worden gravures getoond, historische gebeurtenissen op doek, schoolplaten, munten, krijgsmaterieel, documenten, geuzenliederen, boeken, familie-stambomen, et cetera.

Daarnaast is er ook aandacht voor Pieter Brueghel de Oude die in 1568 in Brussel zijn belangrijkste werken heeft gemaakt, waarop hij (verborgen) zijn kritiek heeft geuit op gebeurtenissen die in de eerste jaren van De Opstand in Brussel hebben plaatsgevonden. Ook is tijdens de expositie steengoed te zien uit diezelfde periode.

De expositie is vanaf zondagmiddag 25 maart gratis te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur. Tot medio oktober kan de expositie gratis bezocht worden op reguliere openingstijden van het Museum voor Grafcultuur of tijdens de bijeenkomsten van de sectie Heemkunde. Daarnaast extra op vooraf aangekondigde evenementen en voor groepen ook op afspraak.

Voor meer achtergrondinformatie en informatie over de andere activiteiten en lezingen: bezoek de website: www.maasvallei1568.nl. Een overzicht van de activiteiten is ook te vinden op de websites www.steinstilgenieten.nl en ook op onze eigen website.

Autoroute: In het spoor van Willem van Oranje

Om vele historische plekken aan de Grensmaas te bezoeken die in 1568 een grote rol hebben gespeeld is er een autotocht beschikbaar: "In het spoor van Willem van Oranje, een veldtocht langs de Grensmaas en op zoek naar haar invloed op het protestantisme".

Deze autotocht gaat langs de belangrijkste plaatsen aan de Grensmaas zoals Stein, Urmond, Buchten, Obbicht, Stokkem, Leut, Rekem, Lanaken (Pietersheim) en Maastricht (Landmark 3 en 4).

De tocht (met historische achtergrondinformatie) en de route is uitgewerkt in een 75 pagina tellende uitgave.

Hieronder kunt u de brochure en de route downloaden.

Veldtocht in het spoor van Willem van Oranje

Veldtocht in het spoor van Willem van Oranje

Een veldtocht langs de Grensmaas en op zoek naar haar invloed op het protestantisme.

Download

Routebeschrijving Veldtocht-route

Routebeschrijving Veldtocht-route

De in deze bijlage weergegeven route is slechts een voorstel; startend vanuit Stein en eindigend in Maastricht.

Download

 

Historische fietstocht..... of toch liever wandelen?

Fietsen ..... Ontdek de geschiedenis van RivierPark Maasvallei tijdens de historische fietstocht Maasvallei 1568.

Deze grensoverschrijdende fietstocht brengt u langs meerdere plaatsen die rond 1568 een rol van betekenis hebben gespeeld aan het begin van de 80-jarige oorlog: Stein, Urmond, Obbicht, Stokkem en Leut.
De fietstocht start bij brouwerij De Fontein in Stein (nabij fietsknooppunt 41) en is in totaal 39,5 km lang. De fietstocht is gemakkelijk te volgen via het Nederlandse- en Belgische fietsknooppunten netwerk. Onderweg steekt u drie maal de Maas over middels veerpontjes en een brug.

De fietstocht is voor € 2 te koop en is op tijden van openstelling verkrijgbaar in de multifunctionele ruimte De Hoppenkamp aan de Hoppenkampstraat en op de kasteelruïne van Stein. Daarnaast is de fietstocht verkrijgbaar in alle vestigingen van VVV Zuid-Limburg en online in de webshop van VVV Zuid-Limburg.

..... of toch liever wandelen? IVN Stein heeft samen met Stichting Erfgoed Stein een wandeling uitgewerkt "Ommetje natuurschoon rond kasteel Stein".

Deze wandeling, die start bij brouwerij De Fontein in Stein, is ongeveer 3,5 km lang en gaat deels over verharde wegen en deels over onverharde wandelpaden en veldwegen, die bij nat weer modderig en glad kunnen zijn. Er zitten twee trappen in, die echter beiden via een kleine omleiding zijn te vermijden. Langs de route staan diverse bankjes.
Deze route is HIER gratis te downloaden.

Zie ook: www.maasvallei1568.nl en www.steinstilgenieten.nl

1568 fietstocht

Middeleeuwse kruidentuin bij kasteelruïne Stein

In het voorjaar van 2017 zijn de vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein gestart met de aanleg van een middeleeuwse kruidentuin op de binnenplaats van kasteelruïne Stein. Een jaar later, in het weekend van 14 en 15 april 2018 was het zover: de Kruidentuin is open !

De kruidentuin is aangelegd rondom een (water)ornament. De planten groeien en bloeien verdeeld over 4 vlakken. Deze plantenbedden herbergen kruiden die geschikt zijn voor:

- de geneeskunde,
- schoonheid en verzorging,
- het maken van verf,
- te gebruiken in de keuken

De diversiteit biedt mogelijkheden om mooie thema’s te organiseren met kruiden tijdens open dagen. Zo kan de middeleeuwse geneesheer op bezoek komen. Kan de mooie kasteelvrouwe uitleggen hoe kruiden haar huid en gezicht mooi houden. Of de kok uit de gaarkeuken kan ons vertellen hoe hij met de heerlijkste gerechten kon bereiden voor de kasteelheer.
Met de middeleeuwse kruidentuin is een bijdrage leveren aan het verder aantrekkelijk maken van de kasteelruïne. Het geeft nog meer mogelijkheden om een educatieve rol te vervullen naar bezoekers, buurtbewoners en scholieren.

Lees meer

Stichting Erfgoed Stein

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A

6171 VP Stein

Contact

Bezoekersinfo

Openingstijden Museum

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Bezoektijden Kasteelruïne

Voor groepen vanaf 10 personen op afspraak te bezoeken

Bezoektijden Kloosterkerkhof

Vrij toegankelijk.

Openingstijden Heemkunde

Maandag 19.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.30 - 16.30 uur

Multifunctionele Ruimte "De Hoppenkamp"

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Entree Museum: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Entree Kasteelruïne: € 4,50 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Groepsbezoeken vanaf 10 personen aan het museum -buiten de gewone openingstijden- enkel op afspraak: email of telefoon: 046-4338919 (bereikbaar tijdens openingsuren)

Route naar Hoppenkampstraat 14-A Stein

Route Hoppenkampstraat 14 Stein A