Hulp bij toegankelijkheid

Stichting Erfgoed Stein - Hoppenkampstraat 14-A - 6171 VP Stein

Openingstijden

Maandag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag wisselend, zie agenda

Entree

€ 4,50 vanaf 13 jaar
Kinderen tot en met 12 jaar gratis

Prijsvraag

Enige tijd geleden werd een opvallend object in een grindlaag nabij Maasband aangetroffen. Door chemische processen in de bodem zijn zand en grind als het ware versmolten met het object waardoor het moeilijk te herkennen is. De vraag is wat voor soort archeologische vondst dit is? Wij denken dat we weten wat het is maar heeft u ook enig idee? Doe dan mee aan deze prijsvraag!

Lezingen Maasband en het Maasbandproject

Bron: lgog.nl  ⇢
Overgenomen van: historiehuismaasvallei.nl  ⇢

In vier verschillende lezingen neemt het MaasBandProject u mee naar het bijzondere plaatsje Maasband aan de Maas in de gemeente Stein. 

Locatie lezingen: Museum Stein, Hoppenkampstraat 14A te Stein
Aanvang: 19.30 uur
Entree: gratis

Het MaasBandProject (www.MaasBandproject.nl) organiseert deze lezingen in samenwerking met het Museum voor Grafcultuur en de LGOG sectie archeologie. De lezingen gaan onder andere over de voorlopige bevindingen van de veldonderzoeken die in 2022 nabij Maasband zijn uitgevoerd. Maar ook over de cultuurhistorie van dit gebied en over het befaamde Vikingenkamp aan de Maas.

Data en onderwerpen:

Woensdag 25 januari:
spreekt Guus Peters over ‘’Historische ontwikkelingen van de Maasvallei’’. Hij neemt u mee naar het landschap, het gebruik en de bewoning van de Maasvallei door de eeuwen heen.

Woensdag 1 maart:
geven Wil Klarenaar, Danny Lemmens en Rob Paulussen uitleg over Het MaasBandProject, het meerjarig project dat vanuit een burgerinitiatief naar historisch, geologisch en archeologisch onderzoek van het landschap rondom Maasband leidt. Een introductie over het tot stand komen van het onderzoek in de omgeving van Maasband. Hiervoor zijn na een gedegen bureauonderzoek een 20-tal onderzoek locaties geselecteerd. Deze geven aandacht aan de dynamiek van de Maas en de rol van de mens in het historische landschap rondom Maasband.

Woensdag 12 april:
nemen Rob Paulussen, Wil Klarenaar en Wim Hendrix je mee naar de eerste resultaten van de reeds verrichte veldonderzoeken. In deze presentatie maakt u kennis met de voorlopige geologische en archeologische resultaten in het gebied van de toekomstige hoogwatergeul bij Maasband.

Woensdag 3 mei:
spreekt Bart Van den Bossche inzake Hasloa, de zoektocht naar het winterkamp van de Vikingen langs de Maas. In deze lezing neemt Bart u mee naar de locatie van het winterkamp, dat betrokken werd door het Grote Leger aan de Maas in 881- 882, dat in onze streken moet hebben gelegen. Een aantal recente ontwikkelingen werpt een geheel nieuw licht op deze zaak, waarbij verscheidene directe en indirecte elementen in de richting van de omgeving van Maasband wijzen. Deze voordracht tracht op een bevattelijke manier een overzicht te bieden van deze zoektocht en ze te koppelen aan de reeds gekende elementen.

Aanmelden kan via deze link⇢

Winnaar prijsvraag Limburgs landschap

Op 7 december 2022 schreef het Limburgs landschap voor vrijwilligers een speciale wedstrijd uit. Er zijn diverse foto’s ingezonden en samen met het team communicatie zijn er twee winnaars uitgekozen. 

Een daarvan is "Samen aan de slag" – ingezonden door Jos Drubers.

Vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein en direct omwonenden zijn hier bezig met de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden op het kloosterkerkhof van Stein, gelegen bij de kasteelruïne in het kasteelpark van Stein.

Deze onderhoudswerkzaamheden worden al tien jaar uitgevoerd door de vrijwilligers, nadat het kerkhof in het voorjaar 2012 door de vrijwilligers grondig is gerenoveerd.
Op het kloosterkerkhof liggen 159 religieuzen die destijds het Missiehuis van Stein hebben bewoond: missionarissen van het Heilig Hart (MSC) en zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC).

Twee maal per jaar, in de eerste week van mei en november brengen de grafadoptanten een bloemengroet aan deze overledenen. 

Opnames Expeditie TV in museum

Expeditie TV maakt series over archeologie, geschiedenis & cultuur, natuur & wetenschap, mensen & folklore, sagen & legenden, mysteries en meer.

Voor de delen 1 en 2 van "Het dodenrijk. De reis naar het hiernamaals." zijn opnames gemaakt in het museum.

Het dodenrijk deel 1

Het dodenrijk deel 2

Bezoek de website van Expeditie.

eXpeditie in première op Cinekid

Mysteries van toen. Avonturen van nu.

In een wereld die alsmaar complexer wordt, maken een archeologe en een YouTuber een reis door het verleden om het heden te begrijpen en de toekomst vorm te geven. Hun tijdreis is het uitgangspunt van de nieuwe jeugddocumentaireserie eXpeditie: dé nieuwe Nederlandstalige jeugdserie over archeologie, geschiedenis & cultuur, natuur & wetenschap, mensen & folklore, sagen & legenden, mysteries en meer... 

eXpeditie gaat deze maand in première tijdens de 36e editie van Cinekid, het grootste kinderfilm- en mediafestival ter wereld. eXpeditie is geselecteerd voor de categorie 'Beste Nederlandse Non-Fictie Serie'. De serie is te bekijken op: www.expeditie.tv en www.youtube.com/expeditietv.

eXpeditie is een productie van producent en regisseur Robin Peeters en publiekshistoricus Kris Förster met als doel geschiedenis, archeologie en cultureel erfgoed op een evocatieve en eigentijdse te presenteren aan het hele gezin met een accent op de jeugd; een doelgroep die traditioneel moeilijk te bereiken is met onderwerpen op het gebied van geschiedenis en archeologie. Daarom sluit eXpeditie naadloos aan bij de hedendaagse kijkcultuur van de jeugd: korte, dynamische afleveringen die gedistribueerd worden via diverse social media-outlets. 

eXpeditie richt zich op de geschiedenis en archeologie van heel Nederland en zelfs daarbuiten, en wordt gehost door een jong presentatieduo bestaande uit de succesvolle YouTuber Benjamin Peeters en archeologe Donna Dieperink. In elke aflevering gaan zij op expeditie door de tijd, onderzoeken ze het verleden, en reflecteren ze op de vraag hoe het verleden het heden heeft vormgegeven.

Inmiddels zijn er meer dan 40 afleveringen in de maak over zeer uiteenlopende onderwerpen zoals de Romeinse Limes, de Zuid-Limburgse vuursteenmijnen, het ontstaan van Holland, de Maastrichtse Mosasaurussen en de Hanze. 

Opnames vinden plaats door heel Nederland, zoals Archeon, de ENCI-groeve en Naturalis, maar ook in het buitenland, zoals bijvoorbeeld in Museum Silex's in Spiennes (België) en Muséum National d'Histoire Naturelle in Parijs (Frankrijk).

De afleveringen van eXpeditie worden periodiek uitgebracht. De eerste afleveringen zijn nu al te zien op: www.expeditie.tv en www.youtube.com/expeditietv.

Nog meer informatie over ExpeditieTV vindt u hier;

 

expeditietv poster web

 

Wandelpad rondom kasteel

In juni 2022 is in opdracht van Stichting Het Limburgs Landschap de westzijde van de motte drastisch gesnoeid, waardoor vanaf het park weer een goed zicht is op de kasteelruïne van Stein.

kasteel0622 1 kasteel0622 2

Ook is vanaf de motte het onderliggende pad weer deels zichtbaar gemaakt. Op oude foto's, zo'n 100 jaar geleden, is dit wandelpad al te zien. Langs dit pad is in het voorjaar tal van voorjaarsbloemen te zien.
Ook is in de afgelopen week de steiger geplaatst rondom de poorttoren van mergel. Van juni tot en met begin augustus 2022 vinden aan de toren restauratiewerkzaamheden plaats, dat verder verval van de toren moet voorkomen.

kasteel0622 3

Zusters en de missionarissen op bezoek

Begin 2022 werd vanuit Tilburg de wens uitgesproken dat de zusters en de missionarissen graag Stein wilden komen bezoeken. Donderdag 16 juni was het zover. De bus vervoerde 33 personen, die we in de multifunctionele ruimte De Hoppenkamp hebben ontvangen met koffie en vlaai.

patersopbezoek3

Het bijzondere aan dit bezoek was ook, dat het exact 100 jaar geleden is dat de eerste missionarissen MSC in Stein zijn komen wonen. Ze hebben er 75 jaar gewoond, geleefd en gewerkt. De eerste zusters namen 50 jaar geleden hun intrek in het Missiehuis, dat toen een kloosterbejaardenoord was geworden. De laatste religieuzen zijn 25 jaar geleden verhuist van Stein naar Tilburg, waarna het complex is verbouwd tot appartementen.

Na een welkomstwoord heeft men de expositie bekeken over 75 jaar Missiehuis in Stein. Men kon filmbeelden terug zien van de verhuizing in 1996, herinneringen ophalen en het Museum voor Grafcultuur bezoeken.

Aansluitend lopend of met auto’s naar het kloosterkerkhof, dat tien jaar geleden door vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein en het IVN is gerestaureerd. Hier heeft men een korte maar indrukwekkende viering gehouden, dat afgesloten werd met een dankwoord en een applaus voor alle vrijwilligers die in Stein de herinneringen en het kloosterkerkhof in stand weten te houden.

patersopbezoek2

Voor sommigen daarna nog een korte blik op het voormalige missiehuis, waarna opnieuw terug in de bus om het uitstapje te vervolgen richting Thorn.

Dank ook aan Nick Bruls voor zijn mooie reportage in dagblad De Limburger.

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Chris Wolthuis

Vrijdag 11 juni 2022 heeft onze vrijwilliger Chris Wolthuis, uit handen van burgemeester Marjon Leurs – Mordang een koninklijke onderscheiding ontvangen. De aanvraag is gedaan op initiatief van het I.V.N. Elsloo, waar hij zich jarenlang heeft ingezet als vrijwilliger, als lid van de tuinwerkgroep, als bestuurslid en als (vice)voorzitter. Tevens was hij medeoprichter van de Dassenwerkgroep Limburg.

Stichting Erfgoed Stein heeft de aanvraag van harte ondersteund want ook binnen deze stichting, is hij meer dan twintig jaar actief geweest, tot op de dag van vandaag!

De vrijwilligers en het bestuur van Stichting Erfgoed Stein, feliciteren hem dan ook met deze koninklijke onderscheiding. Dik verdiend.

Chris Wolthuis lintje 2

Rondleiding in het Museum op 5, 12 of 19 juli

Rens Dormans, bekend van eerdere archeologie lezingen, verzorgt in samenwerking met Gilde de Graven, een rondleiding in het Museum voor Grafcultuur in Stein.

In 2017 is het voormalige Archeologiemuseum Stein compleet vernieuwd. Als Museum voor Grafcultuur besteedt het sinds augustus 2017 aandacht aan de vele en gevarieerde manieren waarop de mensen omgaan met dood en begraven door de eeuwen heen. Deze onderwerpen worden geïllustreerd met archeologische voorwerpen die in graven uit verschillende perioden zijn gevonden. De meesten komen uit Stein en omgeving. Veel ervan zijn in het begin van de vorige eeuw verzameld door dokter Beckers en Pater Munsters en andere zijn aan het museum geschonken door medewerkers en particulieren.

Rens neemt u op dinsdag 5 juli, 12 juli of 19 juli aanstaande graag mee in deze boeiende geschiedenis. Leuke bijkomstigheid is dat er in de collectie een gouden munt wordt tentoongesteld die gevonden en geschonken is door Rens.

De rondleiding begint om 19:00 uur en neemt ongeveer 2 uur in beslag. Er is gelegenheid om voor een klein bedrag koffie en thee te drinken.

Graag 10 minuten voor de rondleiding in Stein aanwezig zijn. U kunt inschrijven via de website van Gilde De Graven.

Onderhoud kloosterkerkhof

Op zaterdagmorgen 30 april is door een aantal vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein, IVN Stein en omwonenden weer onderhoud gepleegd op het kloosterkerkhof in het kasteelpark van Stein, het zogenaamde ‘patersbos’.

We hebben ons vooral gericht op het onkruidvrij maken van de paden. Omdat er veel jong groen staat (maar ook boterbloemen en paardenbloemen) hebben we de perken zoveel mogelijk met rust gelaten. Het kloosterkerkhof is een boskerkhof en zo willen we de natuur ook enigszins zijn gang laten gaan. Bij veel graven is inmiddels de bloemengroet gebracht. De laatste bloemenvazen moeten de komende dagen nog door de adoptanten voorzien worden van bloemen.

Na een ochtend te hebben gewerkt, ligt het kerkhof er weer netjes bij. Het is zeker de moeite waard om de komende dagen het kerkhof even te bezoeken.

Veel dank aan alle vrijwilligers die hier wederom aan hebben meegewerkt.

Op zaterdag 28 mei a.s. vindt opnieuw onderhoud plaats op het kloosterkerkhof, ‘s-morgens van 10.00 uur tot 12.00 uur. Mocht u hierbij willen helpen, dan bent u van harte welkom. U kunt spontaan aankomen maar ook kunt u zich vooraf aanmelden bij het secretariaat van Stichting Erfgoed Stein (tel.: 046-4332861) of bij het Museum (tel.: 046-4338919).

Biografie pater Jacques Schreurs

Vrijdag 21 april j.l. heeft de regionale omroep van Limburg L1 radio- en TV-opnames gemaakt van Theo Schouw, die een uitgebreide biografie heeft geschreven over pater Schreurs: Witte raaf onder zwarte kraaien.

Jacques Schreurs (1893-1966), de laatste priester-dichter. Deze biografie verschijnt op 15 mei a.s. en het eerste exemplaar wordt in Sittard uitgereikt aan Theo te Wierik, provinciaal overste van de congregatie Missionarissen van het Heilig Hart.
De opnames hebben plaatsgevonden op kasteel Stein, het kloosterkerkhof bij kasteel Stein en in de multifunctionele ruimte De Hoppenkamp in Stein. De radio-uitzending van het interview vindt plaats op zaterdag 30 april tussen 10.00 en 12.00 uur bij Cultuur Café. De TV-opnames worden in een drieluik uitzonden op zaterdag 15, 22 en 29 mei a.s. Tegelijk met het verschijnen van de biografie brengt Albert Verlinde in Maastricht Schreurs’ Dagboek van een herdershond' als musical op de planken.

De priester-dichter Jacques Schreurs (Sittard, 1893 – Weert, 1966) was kapelaan onder mijnwerkers en woonwagenbewoners in Limburg. Hij is de Eric Odekerke, uit zijn autobiografische roman Kroniek eener parochie, dat door de KRO als Dagboek van een Herdershond werd uitgezonden en miljoenen kijkers trok. Schreurs haalde fel uit naar de mijnbaronnen en de geestelijkheid. Hij kwam op voor jongens met mijnangst, hun onderbetaalde vaders en te kinderrijke, overbelaste moeders.

Het werd hem niet in dank afgenomen. Hij kreeg veel anonieme verwijten (taakverwaarlozing) en verdachtmakingen (relaties met vrouwen) over zich heen. Hoewel hij als romanschrijver werd vergeleken met Arthur van Schendel en als dichter met Gezelle, Gorter en Boutens werd hij toch vaak ál te kortzichtig slechts ‘gewaardeerd’ als de lichtvoetige, lyrische Limburger en propagandist van de goede God. Hij had weinig contact met andere literatoren, ondanks zijn talrijke bijdragen aan de literaire tijdschriften. Zoveel te meer met beeldend kunstenaars. De handigste was hij niet. Zijn gratiepleidooi voor de ter dood veroordeelde NSB-leider Anton Mussert en zijn oproep mildheid te betonen jegens collaborateurs zette veel kwaad bloed. Als ex-gedetineerde van het ‘Oranjehotel’ én als priester meende hij recht van spreken te hebben.

Uiteindelijk werd hij benoemd tot rector in kleine zusterkloosters en vrijgesteld voor literair werk. Een enorme productie volgde. Hij was een schrijfdier. Hoewel zijn priesterschap de waardering voor zijn werk parten speelde – het antiklerikalisme groeide – bleef hij het ambt trouw. Wel voelde hij zich steeds eenzamer. Nederlands laatste grote priester-dichter, die dankzij radio en televisie en zijn gevarieerde oeuvre – toneel, romans, biografieën, korte verhalen, de Passiespelen van Tegelen, gedichten en gezangen – een stempel drukte op generaties (katholieke) Nederlanders stierf ‘eenzamer dan ik ben ingegaan’. Geen officiële erkenning voor de man – witte raaf onder zwarte kraaien – en geen praalgraf. Nu een biografie, een monument op papier. (Uitgeverij Leon van Dorp).

Fietsroute “Route vol Verwondering”

Op donderdagmiddag 14 april heeft Visit Zuid-Limburg de fietsroute “Route vol Verwondering” gepresenteerd. Deze fietsroute door de Westelijke Mijnstreek met een zuid-lus en een noord-lus heeft een lengte van 100 kilometer en voert langs plekken die betrekking hebben op het thema ‘bezinning’.

De zuid-lus door de Grensmaasvallei laat je onderweg verwonderen over de schitterende natuur, de vergezichten, het RivierPark Maasvallei bij Grevenbicht, Obbicht en Meers, het Geleenbeekdal en het culturele- en religieuze erfgoed in onder meer Stein, Elsloo en Urmond.

routevolverwondering route

Tijdens de route kom je tal van bijzondere gebouwen en plekken tegen vol verhalen, maar vaak zijn deze gebouwen gesloten voor publiek. De route brengt daar verandering in. Door het scannen van de QR-code op de gevelbordjes van de Route vol Verwondering worden de locaties op je eigen smartphone ontsloten met 360-gradenfoto’s, audiotours en video’s. Zo kun je je alsnog verwonderen over plekken waar je normaal gesproken niet (binnen)komt.

De route kan gestart worden bij een knooppunt naar keuze. Zo kan deze zuid-lus gestart worden vanaf het treinstation in Beek/Elsloo, Geleen-Oost, Spaubeek en Sittard. Ook bij diverse bordjes van de fietsknooppuntroute vind je de gevelbordjes van de fietsroute. Zo ook bij fietsknooppunt 41 op de hoek Scharbergweg, Kapelbergweg en Ondergenhousweg te Stein.

De fietsroute is gratis te downloaden via de website van visitzuidlimburg.nl / routevolverwondering. De route is mede tot stand gekomen in samenwerking met de Toeristische werkgroep De Maaskentj en Stichting Erfgoed Stein.

routevolverwondering kerk

met dank aan

Tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar.


© - Stichting Erfgoed Stein. Alle rechten.

brainy.nl - online marketing.