Hulp bij toegankelijkheid

ANBI

De Stichting Erfgoed Stein is door de belastingdienst aangemerkte als ANBI stichting. Dat wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Om aan de voorwaarde voor deze classificatie te kunnen voldoen zijn de volgende stukken openbaar:ANBI logo

# Activiteiten jaarplan 2020-2021

# ANBI standaard formulier

# Jaarrekening 2020

# Samenvatting: Inkomsten, uitgaven, beloningen

Klik op bovenstaande links om de betreffende stukken in te zien. (PDF, openen in nieuw venster.)


Het betsuur is berekbaar via het secretariaat: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl

Dhr. W. Poeth, voorzitter a.i. 

Dhr. W. Janssen, penningmeester a.i.

Mevr. B. Deuss-Meekels, bestuurslid a.i.

Dhr. E. Gorissen, secretaris, coördinator sectie Heemkunde 

Dhr. J. Drubers. bestuurslid, coördinator sectie Kasteel en coördinator sectie Collectiebeheer

Dhr. Chr. Pepels, bestuurslid en coördinator sectie Onderwijs en educatie

Mevr. R. Sturms, bestuurslid, coördinator sectie archeologie

met dank aan

Tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar.


© - Stichting Erfgoed Stein. Alle rechten.

brainy.nl - online marketing.