Hulp bij toegankelijkheid

ANBI

De Stichting Erfgoed Stein is door de belastingdienst aangemerkte als ANBI stichting. Dat wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Om aan de voorwaarde voor deze classificatie te kunnen voldoen zijn de volgende stukken openbaar:ANBI logo

# Activiteiten jaarplan 2023-2025

# ANBI standaard formulier

# Balans 31-12-2021

Begroting Boekjaar 2022-2023

Rekening Boekjaar 2021

Klik op bovenstaande links om de betreffende stukken in te zien. (PDF, openen in nieuw venster.)


Het betsuur is berekbaar via het secretariaat: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl

Mevr. P. Claessen, voorzitter

Mevr. B. Deuss-Meekels, vice-secretaris

Mevr. R. Sturms, bestuurslid, coördinator museum en coördinator sectie archeologie

Dhr. W. Poeth, vice-voorzitter

Dhr. R. Dormans, bestuurslid, coördinator sectie archeologie

Dhr. W. Janssen, penningmeester a.i.

Dhr. J. Drubers, bestuurslid, coördinator sectie kasteel en coördinator collectiebeheer.

Dhr. E. Gorissen, secretaris, coördinator sectie heemkunde

bestuur stichting erfgoed stein 2022

van links naar rechts:
J.Drubers, R. Sturms, E. Gorissen, P. Claessen, W. Poeth, W. Janssen en R. Dormans
Op deze foto ontbreekt mevr. B. Deuss-Meekels 

 

met dank aan

Tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar.


© - Stichting Erfgoed Stein. Alle rechten.

brainy.nl - online marketing.