Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Huidige Expositie

gecombi­neerde wissel­tentoonstelling

 • metaalvondsten uit de Maas
 • verborgen collectie van dokter Beckers

Let op

Deze expositie is van 28 augustus tot 28 oktober te zien in het Els museum te Beek.

In de Multi Functionele Ruimte (MFR) De Hoppenkamp in Stein heeft Stichting Erfgoed Stein een gecombineerde wisseltentoonstelling ingericht. Op verschillende manieren worden aspecten van de “Steinse geschiedenis” weergegeven.

 • Een deel van de vitrines is ingericht met vondsten uit de Maas. Van Wim Hendriks zijn er een aantal metaalvondsten uit de Maas die nog niet geconserveerd zijn. De grondsporen zijn nog zichtbaar op de voorwerpen. In een tweede vitrine metaalvondsten die door het Consortium Grensmaas in bruikleen zijn gegeven. Deze vondsten zijn wel geconserveerd. Ze zijn zodanig schoongemaakt en bewerkt, dat de voorwerpen voor de toekomst stabiel blijven. Ook is de kanonskogel tentoongesteld, die de stichting heeft mogen ontvangen van Jaap Cuperus. Deze kogel is al in 1938 boven water gekomen.
 • Een ander deel van de vitrines herbergt een verborgen collectie van dokter Beckers. Een deel van niet eerder tentoongestelde voorwerpen uit de collectie van dokter Beckers zijn uit ons depot gehaald, waaronder Bandkeramisch, Romeins en Merovingisch aardewerk. Daarnaast heeft Rens Dormans tal van archeologische en geologische vondsten gekregen van de kleinzoon van dokter Beckers, die absoluut de moeite waard zijn om gezien te worden.
 • Op een van de wanden van de MFR De Hoppenkamp wordt een afdruk getoond van de Baroniekaart van de Heerlijkheid Stein uit 1725 uit het archief van de adellijke familie De Merodein Brussel. Op deze oude kaart staat het “vierheerlijkhedenpunt” aangegeven; de grensmarkering van de heerlijkheden Eisden, Vught, Elsloo en Stein. 
  Door werkgroepleden van het MaasBandProject is deze plek teruggevonden én de historische grensmarkeringde zogenaamde “gebrande steen”. Het MaasBandProject heeft tal van archeologische vondsten opgeleverd, waarvan we hopen dat in de komende maanden een aantal van deze voorwerpen bij ons getoond gaan worden. Eén van de voorwerpen is al in de MFR De Hoppenkamp te bewonderen, aan dit voorwerp was een prijsvraag verbonden: wat is het?
  Het voorwerp is een Romeinse paalschoen.
  De Winnaar van de prijsvraag is Said Westhoven. Dit werd 3 mei 2023 bekend gemaakt tijdens de lezing in MFC De Grous, georganiseerd door het MaasBandProject in samenwerking met Stichting Erfgoed Stein en het LGOG.
 • Verder zijn in MFR De Hoppenkamp en in de overige vitrines schilderijen en tekeningen te bekijken die afkomstig zijn uit onze eigen collectie of die geschonken of in bruikleen gegeven zijn door inwoners uit de gemeente Stein. Het zijn schilderijen en tekeningen uit verschillende tijdsperioden, waarop afbeeldingen van de belangrijkste historische gebouwen van Stein.