Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Vrienden van de Stichting Erfgoed Stein

Historie

Stichting Erfgoed Stein is van oorsprong de Stichting opgericht door Pater Munsters naar aanleiding van enkele zeer belangrijke archeologische vondsten in Stein in het midden van de 60-er jaren van de vorige eeuw. De belangrijkste en wellicht ook bij U meest bekende is het Neolithische graf van ruim 3500 voor Christus. Het om het graf gebouwde museum werd de zetel voor de Archeologiestichting Pater Munsters.

In het jaar 2000 werd de archeologische collectie van pater Munsters en de privécollectie van dokter Beckers uit Beek samengevoegd en ontstond de Archeologiestichting Dokter Beckers-Pater Munsters.
Sinds 2015 draagt de bovengenoemde stichting vol trots de naam Stichting Erfgoed Stein; afgekort SES.

Koesteren erfgoed

koesteren van erfgoedInmiddels heeft de stichting haar werkterrein uitgebreid met o.a de sectie heemkunde en worden de kasteelruïne en het kloosterkerkhof door de SES beheerd.
De vele positieve reacties van bezoekers en deelnemers aan workshops, lezingen en bezichtigingen zijn een drijfveer voor de stichting om het historisch erfgoed van Stein voor de toekomst niet alleen te koesteren, maar zeker in stand te houden en het liefst uit te breiden.

Ondanks het feit dat wij in aanmerking hopen te komen voor subsidies, is het ons veel waard, dat we sympathie en een groot draagvlak hebben van ‘Vrienden van de Stichting Erfgoed Stein’.
Wethouder Gina van Mulken was de eerste die na de recente start aanmeldde als Vriend van onze stichting.

Privileges voor Vrienden

De Stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
U bent al vriend van SES voor € 50,- of meer per jaar.

Hiervoor krijgt u;

  • gratis toegang tot het museum na afspraak.
  • gratis gebruik van onze kennis en kunde van onze sectie heemkunde.
  • uitnodiging voor alle lezingen georganiseerd door SES
  • uitnodiging voor alle te organiseren activiteiten van SES

Met sympathie alleen kan de SES haar doelstelling helaas niet realiseren.
Met de leus “Geen toekomst zonder verleden”
willen wij U dan ook graag als vriend van de Stichting Erfgoed Stein willen begroeten.

Mogen wij op Uw steun rekenen? Meldt u dan aan via het formulier. 

Aanmeldingsformulier

Vindt u ons werk ook belangrijk? Het kost veel tijd en geld. Doordat het meeste werk door vrijwilligers wordt gedaan hebben we de 'tijd' wel onder controle. Toch moeten we af en toe professionele hulp inroepen en ook de vele materialen die wij gebruiken kosten een hoop geld.
Wij ontvangen vanuit de gemeente en sommige organisaties gelukkig subsidies, echter zijn deze bij lange na niet voldoende om al ons onderhoud en werkzaamheden goed en duurzaam uit te kunnen voeren.
Daarvoor blijven wij afhankelijk van giften en donaties. Elke bijdrage is welkom en helpt bij het in stand en bereikbaar houden van het cultureel erfgoed die onze gemeente rijk is.

U ontvangt automatisch een bevestiging van uw aanmelding. Kijk eventueel in uw spam-map.


 

Graag invullen voor de juiste aanhef
Vul uw voornaam of initialen in.
Vul uw achternaam in.
Vul uw woonplaats in.
Vul uw telefoonnummer in.
Het ingevulde email adres is niet juist
Invalid Input
Selecteer een datum per wanneer uw aanmelding in mag gaan.
Kies een optie m.b.t. de deelname.
Maak een keuze.
Ongeldige invoer

Stichting Erfgoed Stein

Hoppenkampstraat 14-A 6171 VP Stein

Kamer van Koophandel nr 41072238
Bankrekening NL 71 Rabo 0105 9123 01

Bestuurszaken: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl

Vrijwilligers gezocht voor

Museum voor Grafcultuur, Kloosterkerkhof, Van Stein tot Stonehenge, Erfgoedwerkplaats, ICT, Groenbeleid, Aezelproject...en nog veel meer