Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Kloosterkerkhof Stein - Scharbergweg t.h.v. huisnr.2

Bezoektijden

Het kloosterkerkhof ligt in het kasteelpark en is voor het publiek vrij toegankelijk.

Entree

Betreed het kerkhof met veel respect. Alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Onderhoud Kloosterkerkhof Kasteelpark Stein

Zaterdag 27 mei 2023 is door een 18 tal vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein, IVN Stein en omwonenden uit de buurt weer onderhoud gepleegd op het kloosterkerkhof in het kasteelpark van Stein.

We hebben ons vooral gericht op het onkruidvrij maken en schoonvegen van de paden. Daarnaast zijn de bloemen en de vazen van de dodenherdenking opgeruimd en een grootgedeelte van de begroeiing, planten en bloemen, is gemaaid tot een gangbare hoogte. Het kloosterkerkhof is uiteraard een boskerkhof en zo willen we de natuur ook enigszins passend zijn gang laten gaan. 

Na een ochtend te hebben gewerkt en een gezamenlijke verdiende koffie met vlaai ligt het kerkhof er weer netjes bij. Het is zeker de moeite waard om de komende dagen het kerkhof even te bezoeken. 

Veel dank aan alle vrijwilligers die hier wederom aan hebben meegewerkt.

Op zaterdag 24 juni 2023 vindt opnieuw onderhoud plaats op het kloosterkerkhof van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Mocht u hierbij willen helpen, dan bent u van harte welkom.

Ook zijn een aantal graven nog niet geadopteerd, heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl of telefonisch via 046-4338919.

Kloosterkerkhof 27 05 2023 bweb

Kloosterkerkhof 27 05 2023 c

Kloosterkerkhof 27 05 2023 d

Onderhoudswerkzaamheden kloosterkerkhof

Zaterdagmorgen 29 april j.l. opnieuw met veertien vrijwilligers onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op het kloosterkerkhof.

Niet in de perken, omdat er nog teveel voorjaarbloemen aan het opkomen zijn. Natuurlijk wel koffiepauze met vlaai en een oranjebitter ter gelegenheid van het koninklijk lintje voor Wim Janssen. Veel bloemen zijn reeds geplaatst in het kader van de bloemengroet en de herdenkingsactiviteiten in de eerste week van mei.

Vrijwilligers, opnieuw veel dank.

kloosterkerkhof 290423 1 

kloosterkerkhof 290423 2

kloosterkerkhof 290423 3 

kloosterkerkhof 290423 4

kloosterkerkhof 290423 5

Onderhoud kloosterkerkhof

Op zaterdagmorgen 30 april is door een aantal vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein, IVN Stein en omwonenden weer onderhoud gepleegd op het kloosterkerkhof in het kasteelpark van Stein, het zogenaamde ‘patersbos’.

We hebben ons vooral gericht op het onkruidvrij maken van de paden. Omdat er veel jong groen staat (maar ook boterbloemen en paardenbloemen) hebben we de perken zoveel mogelijk met rust gelaten. Het kloosterkerkhof is een boskerkhof en zo willen we de natuur ook enigszins zijn gang laten gaan. Bij veel graven is inmiddels de bloemengroet gebracht. De laatste bloemenvazen moeten de komende dagen nog door de adoptanten voorzien worden van bloemen.

Na een ochtend te hebben gewerkt, ligt het kerkhof er weer netjes bij. Het is zeker de moeite waard om de komende dagen het kerkhof even te bezoeken.

Veel dank aan alle vrijwilligers die hier wederom aan hebben meegewerkt.

Op zaterdag 28 mei a.s. vindt opnieuw onderhoud plaats op het kloosterkerkhof, ‘s-morgens van 10.00 uur tot 12.00 uur. Mocht u hierbij willen helpen, dan bent u van harte welkom. U kunt spontaan aankomen maar ook kunt u zich vooraf aanmelden bij het secretariaat van Stichting Erfgoed Stein (tel.: 046-4332861) of bij het Museum (tel.: 046-4338919).

75 jaar Bevrijding

In heel Zuid-Limburg wordt vanaf september volop aandacht besteed aan 75 jaar bevrijding. Binnen de gemeente Stein zijn met betrekking tot de bevrijding exposities te zien in het Streekmuseum Elsloo en in De Hoppenkamp te Stein. Ook zijn er twee boeken verschenen: een in Urmond en een in samenwerking tussen Stichting Erfgoed Stein en het Streekmuseum Elsloo.

Missionarissen oorlog bevrijding herdenking 09.2019

In september 1944 is in Zuid-Limburg de oorlog afgelopen, maar dat is nog niet het geval in de noordelijke provincies en zeker niet in de overzeese gebieden. Daarom mogen we in het Steinse niet vergeten de paters, broeders en zusters, die op het kloosterkerkhof van Stein zijn begraven en die eveneens slachtoffer zijn geworden van het oorlogsgeweld. Ook zij verdienen het om in deze periode van herdenken genoemd te worden.

Lees verder >

Kloosterkerkhof weer keurig in orde

Stein Kloosterkerkhof 08.2019

Op zaterdagmorgen 31 augustus is door een aantal vrijwilligers van de Stichting Erfgoed Stein weer het maandelijks onderhoud gepleegd op het Kloosterkerkhof in het kasteelpark.

Na enkele uren werken, en een korte pauze met koffie en vlaai, lag de kerkhof er weer mooi bij en keerden zij weer voldaan huiswaarts.

Mochten er mensen zijn die hierbij willen helpen 1 a 2 maal per maand dan zijn ze van harte welkom en kunnen zij zich melden bij de Stichting Erfgoed Stein op telefoonnummer van het secretariaat 046 4332861 of in het Museum 046 4338919.

Kloosterkerkhof piekfijn bij Dodenherdenking

Afgelopen weken zijn de vrijwilligers van de Stichting Erfgoed Stein weer druk in de weer geweest om de Kloosterkerkhof het mooie aanzien te geven voor dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2017.
Alle perken zijn gewied, de grafkruisjes zijn gepoetst en de paden zijn geveegd. Ook werden de vazen geplaats zodat de bloemen door de adoptanten en de Stichting bij de graven gezet konden worden 

Kloosterkerkhof Stein comp
(Klik op afbeelding voor vergroting)

Dit werk wordt door de vrijwilligers diverse malen per jaar uitgevoerd om de kerkhof in goede staat te houden en er mooi uit te laten zien.
We zoeken dan ook nog steeds vrijwilligers die ons daarbij willen helpen, vele handen maken het werk lichter. Belangstellenden kunnen zich melden via ons secretariaat: tel.no. 046-4332861 of e-mail: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl
Een vrijwilliger van het eerste uur, Rene Brouns, werd hierbij gemist na het vele werk dat hij altijd voor dit Kloosterkerkhof gedaan heeft. Dank hier voor.

De laatste dagen zijn door de adoptanten van de graven en de Stichting Erfgoed Stein weer bloemen geplaatst bij de grafkruisjes hetgeen weer een prachtig zicht geeft op dit mooie culturele, religieuze erfgoed. Er zijn nog altijd graven vrij voor adoptie belangstellenden kunnen zich melden via ons secretariaat: tel.no. 046-4332861 of e-mail: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl

Het is dan ook zeer de moeite waard om het Kloosterkerkhof komend weekend met een bezoekje te vereren. Een uniek cultureel en religieus erfgoed van Stein.

Overzicht begraven religieuzen op Kloosterkerkhof te Stein

Pater Jacques Schreurs

Op 31 januari 2016 is het 50 jaar geleden dat pater Jacques Schreurs is overleden. Op 3 februari 1966 is hij begraven op het kloosterkerkhof te Stein. Hij is schrijver en dichter van vele geschriften, gedichten en toneelstukken, maar hij is vooral bekend geworden door zijn Jacques Schreursdriedelige roman Kroniek eener parochie. Willy van Hemert heeft deze kroniek in de jaren zeventig bewerkt tot de televisieserie Dagboek van een herdershond. In die kroniek beschrijft Schreurs zijn eigen ervaringen als kapelaan ten tijde van de opkomst van de mijnindustrie in Zuid-Limburg en de sociale gevolgen die dat met zich mee heeft gebracht.

Jacobus Hubertus (Jacques) Schreurs is een zoon van Johannes Hubertus Schreurs uit Grathem en Johanna Angelina Brouns uit Panheel. Het echtpaar trouwt in Heel, maar woont korte tijd in Sittard. Hier komt Jacques op 9 februari 1893 ter wereld. Als hij later misdienaar is in de kapel te Panheel begint hij zich een toekomst te dromen als priester-missionaris.

Lees verder >

Pater Willem Voesten

Pater Willem VoestenNaar aanleiding van het feit dat ruim 70 jaar geleden Nederland is bevrijd van de Duitsers, willen we graag aandacht besteden aan een van de missionarissen, die op het kloosterkerkhof is begraven.

Pater dr. Wilhelmus Gerardus Hubertus (Willem) Voesten, geboren te Venray op 31 juli 1906 en priester gewijd op 10 augustus 1932.

Zijn poging om als missionaris naar Nieuw- Guinea te gaan mislukt, omdat hij verzocht wordt om in Rome Kerkelijk Recht te studeren.

Hij doctoreert en doceert aan het Theologicum van de MSC te Stein en weet zijn werk te combineren met zijn werk als rector van het gezellenhuis en bij de R.K. Werkliedenbond te Heerlen.

Lees verder>>

Renovatie Kloosterkerkhof Kasteelpark Stein in 2012

Na maanden van overleg met allerlei instanties, overheid en Congregaties is de vroegere Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters (nu Stichting Erfgoed Stein) er in geslaagd een plan uit te werken voor het behoud van het Kloosterkerkhof.

Oorspronkelijk zou het Kerkhof, dat nu beheerd wordt door de congregaties, in september 2013 volledig in beheer van de gemeente Stein komen. Naar alle waarschijnlijkheid zou het dan binnen afzienbare tijd geruimd worden en zou daarmee een stukje cultuurhistorisch en religieus erfgoed van Stein voorgoed verdwijnen. Door de archeologiestichting is, mede door de uitgave van het boek “De geschiedenis van kasteel Stein en haar bewoners”,  het plan opgevat om dit cultuurhistorisch en religieus erfgoed voor de toekomst te behouden en te beheren.

Hiervoor is overleg opgestart met de gemeente Stein en de Congregaties van de Missionarissen van het Heilig Hart en de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat het voornemen van de Archeologiestichting een goed en waardevol initiatief is en ook volledig ondersteund moet worden, zeker ook financieel.

Hierna is de Archeologiestichting gestart met het uitwerken van een projectplan en het zoeken naar externe ondersteuners en subsidie verstrekkers. Na harde toezeggingen maar ook mondelinge afspraken heeft het bestuur van de Archeologiestichting unaniem besloten dat het project Renovatie Kloosterkerkhof opgestart kan worden. Samen met de vrijwilligers van de Archeologiestichting, maar ook die van het IVN Stein is in juni 2012 daadwerkelijk begonnen met de werkzaamheden.

Op dinsdag 12 juni is een kleine groep vrijwilligers van het IVN Stein en de Archeologiestichting begonnen met de voorbereiding van de werkzaamheden. Deze bestonden o.a. uit het opmeten en vastleggen van de juiste plaatsen van de grafkruisjes, het vrijgraven van enkele grafkruisjes om de werkwijze te bepalen, en het inmeten van de nieuwe naamplaatjes. Ook de juiste ligging van de bestrating is ingemeten om straks weer alles op de juiste plaats terug te krijgen. Verder zijn er afspraken gemaakt over de aanpak van de  werkzaamheden die in de daaropvolgende weken zouden plaatsvinden.

image004image006

Dinsdagmorgen 19 juni 2012 om 8 uur waren de eerste vrijwilligers aanwezig met de benodigde materialen en hulpmiddelen om te beginnen met de “echte” werkzaamheden. Wel was er die morgen erg veel belangstelling van de locale media m.n. L1 televisie, L1 radio. Locale Omroep Stein (LOS) televisie en diverse fotografen. Om 9 uur werd door de Voorzitter het eerste grafkruisje, van Pater Munsters uit de grond gehaald om afgevoerd te worden naar de gereedstaande aanhangers bij de boerderij van de Gebr. Schepers.
 
image008image010
 
In zijn totaal moesten 117 grafkruisjes met kruiwagens naar de aanhangers gebracht worden. Om 11 uur waren ze allemaal van de kerkhof afgevoerd. Toen was het tijd om koffie met vlaai te nuttigen die door Sjef Plum van het IVN naar de Kerkhof was gebracht.

image012image014
 
Daarna zijn de grafkruisjes met twee aanhangers naar de fa. Smeets op Bedrijven Park Stein gebracht waar ze in de daarop volgende weken geconserveerd zullen worden. Om 12 uur waren de geplande werkzaamheden van die dag uitgevoerd en kon iedereen weer naar huis of naar het IVN gebouw in de Steinerbos.

image016

Met de Fa. Smeets is verder afgesproken dat de grafkruisjes na de bedrijfsvakantie de  benodigde straal- en schilderwerkzaamheden van de grafkruisjes plaatsvinden. Dan zal ook de LOS ter plaatse opnamen maken zodat we later de volledige reportage van de renovatie van het Kloosterkerkhof op film hebben. Dinsdagmorgen 26 juni om 9 uur waren opnieuw twaalf vrijwilligers op de kerkhof aanwezig maar nu wel met groot materiaal namelijk een kleine graafmachine van L. Meulenberg, een tractor met aanhanger van N. Schepers en een auto met aanhanger van BO-TEK ( Rene Savelkoul).
image018 image020

Op deze dinsdag moest de oude bestrating opgeraapt worden. Deze bestond uit betonklinkers, wat niet meer past in het nieuwe groenplan dat opgesteld is door IKL Limburg. Dit was een hele klus want in zijn totaliteit moest toch ongeveer 120 m2 bestrating opgeraapt worden wat omgerekend 6000 klinkers zijn van 2,5 kg. Om 11.30 uur was er pauze met koffie en vlaai, om nieuwe energie op te doen. Daarna werd er weer driftig doorgewerkt. Om 14 uur waren alle klinkers opgeraapt en afgevoerd naar de boerderij van de Gebr. Schepers en naar de locatie van het IVN in het Steinerbos. 
image022  image024

Een dankwoord is hier zeker op zijn plaats voor alle vrijwilligers die aan deze klus hebben meegewerkt of materiaal ter beschikking gesteld hebben. In juli 2012 zal Monumentenwacht Limburg de benodigde aanpassingen aan de toegangspoort maken. Deze werkzaamheden bestaan uit het hestellen van beide kolommen en het conserveren van het stalen hek. De volgende werkzaamheden vinden in de tweede helft van augustus plaats als de grafkruisjes geconserveerd zijn. Dan zal de Archeologiestichting opnieuw met informatie naar buiten komen en worden onze zeer gewaardeerde vrijwilligers opnieuw benaderd om mee te werken aan het terug plaatsen van de grafkruisjes.

Op korte termijn worden ook de werkzaamheden van  het IKL Limburg opgestart. Deze bestaan uit et snoeien van de overtollige struiken die niet passen in het nieuwe groenplan en het aanplanten van nieuwe struiken en planten.  Deze kosten worden voor een groot gedeelte betaald worden uit Europese subsidies, namelijk de zogenaamde EFRO Interreg IV. In dit kader wordt zo veel als mogelijk de Sociale Werkvoorziening ingeschakeld bij de uitvoering.

image026

Meewerkende verenigingen, stichtingen, bedrijven en organisaties en vrijwilligers.

 • Gemeente Stein.
 • Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart.
 • Congregatie van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het
  Heilig Hart.
 • Monumentenwacht Limburg.
 • IKL Limburg.
 • IVN Stein.
 • Rabobank Westelijke Mijnstreek.
 • Schildersbedrijf Smeets Stein Group.
 • Gebr. Schepers boerderij Scharbegweg.
 • R. Savelkoul Botec Stein.
 • Dhr. L.Meulenberg
 • Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters.

Nieuw boek

Naast het buitenwerk heeft ook het nodige binnenwerk plaatsgevonden: het raadplegen van allerlei bronnen, het bezoeken van het archief Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en het samenstellen van het nieuwe boek.

image028

Als de renovatie van het kerkhof volgens planning in november wordt afgerond en het kerkhof vervolgens wordt overgedragen aan de gemeente Stein (als eigenaar) en de Archeologiestichting als beheerder zal tevens het nieuw te verschijnen boek "Het kloosterkerkhof bij kasteel Stein" gepresenteerd worden.

Alle 159 religieuzen, die op het kerkhof begraven zijn, krijgen opnieuw "een gezicht". Zowel het werk van individuele paters, broeders en zusters, alsmede van de congregaties als geheel zal uitgebreid beschreven worden in het 120-pagina's-tellende boek.

Ook dit boek is tot stand gekomen dank zij maximale medewerking van schrijvers, fotografen, archivarissen, congregatieleden, familieleden, vrijwilligers, alsmede sponsoren, die allen het initiatief van het verschijnen van het boek hebben willen steunen. De conceptversie van het boek is net voor de bedrijfsvakantie afgegeven bij de drukker, zodat het volgens planning in november kan verschijnen.


Grafadoptie

Ook hebben er voorbereidende activiteiten plaatsgevonden met betrekking tot de uitwerking van het plan van het adopteren van de graven.
Voor een bedrag van 15 euro per jaar kan men een van de 117 graven adopteren. Met het geld kan het toekomstig onderhoud van de graven en van het kerkhof worden gegarandeerd.

Neem voor meer informatie contact met ons op. 

 

 

Grafadoptie

april 375a

Hier kunt u meer informatie vinden over het adopteren van een van de graven van het kloosterkerkhof.

Dodenakkers

"Hoeveel kloosterkerkhoven Nederland ooit telde, is geheel onbekend. Vandaag de dag zijn er nog ruim honderd. In de afgelopen decennia zijn er tientallen, zo niet honderden geruimd. De stoffelijke overschotten zijn vaak overgebracht naar andere kloosters of begraafplaatsen die wel ruimte hadden. Daar wordt soms alleen een gedenkteken geplaatst bij een verzamelgraf. Zelden worden de graven één voor één overgebracht. Op de plaats waar ooit begraven werd, is meestal niets bewaard gebleven. Het behouden van kloosterkerkhoven hangt samen met de orde die de begraafplaats ooit aanlegde. Veel ordes lopen letterlijk op hun laatste benen omdat er nauwelijks nog nieuwe broeders of zusters intreden."

"Dat het ook anders kan bewees in Stein de Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters. Leden van deze stichting namen in 2010 het initiatief tot het behoud van de kleine kloosterbegraafplaats bij de kasteelruïne van Stein. In 2013 zouden de gebruiksrechten van de begraafplaats verlopen en daarmee zou een van de laatste herinneringen aan het Missiehuis in Stein mogelijk verdwijnen."

Dit zijn de eerste woorden van een uitgebreid artikel geschreven op 27 januari 2014 door Leon Bok, redacteur van de website www.dodenakkers.nl en later herzien door Jos Drubers in 2020.

Klik hier om het artikel te lezen.

1 Hekwerk 

Het kloosterkerkhof van Stein

Vlakbij de kasteelruïne van Stein ligt het kerkhof van de Missionarissen van het Heilig Hart. In totaal 159 religieuzen, onder wie ook Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, zijn hier begraven. De paters en broeders hebben vanaf 1921 het missiehuis op het kasteelterrein bewoond. Rond 1970 zijn er ook zusters komen wonen en heeft het kloostercomplex de functie gekregen van een bejaardenoord voor broeders, paters en zusters. Ook paters, die uit de missie terugkeerden, hebben in Stein verzorgd hun oude dag kunnen doorbrengen.

In 1993 zijn de laatste religieuzen begraven op het kerkhof. In het jaar 2000 is het kasteelpark inclusief het kloosterkerkhof overgedaan aan de gemeente Stein. Het onderhoud van het kerkhof is in handen gebleven van de congregatie. De gebruiksrechten zijn aangegaan voor de duur van twintig jaar. In september 2013 zijn deze rechten verlopen. De "Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters" (nu Stichting Erfgoed Stein) te Stein heeft in 2010 contact opgenomen met het provincialaat van de congregatie te Tilburg en heeft gesproken over de mogelijkheid om het kerkhof binnen Stein te behouden. Vervolgens hebben er contacten plaatsgevonden met beide congregaties, de gemeente Stein en de Archeologiestichting om te komen tot afspraken hoe het kloosterkerkhof te behouden en te onderhouden op de korte, maar vooral ook op de lange termijn. Onderhoud van het kerkhof moet voor jaren gegarandeerd zijn.

image030

Foto: Kloosterkerkhof Stein 1950

Alle betrokken partijen zijn van mening geweest dat het kloosterkerkhof behouden dient te worden. Er zijn onderling afspraken gemaakt over de overdracht en het onderhoud van het kerkhof. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud is onder meer medewerking verleend door Monumentenwacht en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (I.K.L.) in Limburg. Met betrekking tot het toekomstig onderhoud is onder meer samenwerking gezocht met de I.V.N. te Stein. Ook is er een plan uitgewerkt dat men voor het onderhoud graven kan adopteren. Op deze wijze hopen we een stukje cultureel religieus erfgoed in Stein te kunnen bewaren.

De paters, broeders en zusters zijn vijfenzeventig jaar lang verbonden geweest met de Steinse gemeenschap. Hun werkzame leven heeft zich in Nederland afgespeeld, in enkele Europese landen of in een van de missiegebieden van de congregaties.
Herinneringen aan de overledenen zijn veelal vastgelegd in de overlijdensprentjes van betrokkenen. Daarnaast zijn de werkzaamheden van de congregaties beschreven in een aantal interessante boeken. Diverse bronnen zijn gebruikt om een boek tot stand te brengen, waarin zowel de 159 religieuzen worden beschreven, maar waarin ook een aantal personen en werkzaamheden nader zijn uitgewerkt. Dit boek (120 pagina's) zal eind 2012 verschijnen, als ook het kerkhof, na de voltooide restauratie, aan de gemeente Stein en de Archeologiestichting wordt overgedragen. Het boek zal op een aantal verkooppunten en in een aantal plaatselijke boekhandels van Stein te verkrijgen zijn.

Ook is het mogelijk om sedert september 2012 een graf te adopteren. Door middel van de adoptie kunnen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden gegarandeerd en kan het kerkhof voor de toekomst worden bewaard. Van de adoptant verwachten wij
dat zij belangstelling tonen voor de betreffende overledene, het graf regelmatig bezoeken en het plaatselijk te onderhouden en dat zij twee maal per jaar een bloemengroet brengen. Mocht het bezoeken van het kerkhof niet tot de mogelijkheden behoren en men wil wel een graf adopteren, dan kunnen hieromtrent afspraken gemaakt worden met de Stichting Erfgoed Stein. De vrijwilligers van de stichting en het IVN dragen zorg voor het periodieke onderhoud van het kerkhof.