Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Rubriek: Van Nul tot Nu

Wekelijks publiceert dagblad De Limburger in de regionale edities VIA de rubriek ‘Van Nul tot Nu’. Daarin worden stukjes regionale en plaatselijke geschiedenis beschreven. In de regionale editie VIA Sittard-Geleen wordt eenmaal per maand een artikel geplaatst, dat is geschreven door vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein. Veelal wordt het verzonden artikel integraal overgenomen, maar soms worden de artikelen ingekort en worden ook niet alle meegezonden foto’s geplaatst. Op een aantal geplaatste artikelen zijn ook reacties gekomen door de lezers. 

Besloten is om de in VIA Stein geplaatste artikelen ook te plaatsen op de website van Stichting Erfgoed Stein. Als basis is aangehouden het artikel dat in de regionale editie Sittard-Geleen is geplaatst. Bij sommige artikelen zijn toegevoegd meerdere foto’s, of het uitgebreidere artikel dat is ingezonden, of reacties die op de geplaatste stukken zijn binnengekomen. Ook zijn enkele fouten, die in de artikelen voorkwamen, gecorrigeerd.

Mocht u op de geplaatste artikelen een reactie willen geven, dan vernemen we die graag (via info@stichtingerfgoedstein.nl). Indien deze reactie historisch relevant is voor het betreffende artikel zullen we het artikel hierop aanpassen. Op de website zullen ook de toekomstig geplaatste artikelen, die door onze vrijwilligers zijn geschreven, worden toegevoegd.
We wensen u veel leesplezier.