Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Portable Antiquities of the Netherlands op bezoek in Stein

Rens Dormans - Stichting Erfgoed Stein woensdag 28 februari 2024

Dit jaar bestaat Stichting Erfgoed Stein zestig jaar en in het kader daarvan zullen verschillende lezingen en workshops worden georganiseerd. Op 6 januari was de eerste activiteit in de multifunctionele ruimte De Hoppenkamp van het Archeologisch Museum Stein: het bezoek van de organisatie Portable Antiquities of the Netherlands (PAN).

Portable Antiquities of the Netherlands is een organisatie die bodemvondsten, voornamelijk gevonden met een metaaldetector, registreert in een database. Naar aanleiding van verschillende meldingen kunnen een aantal instanties in de database kijken of er iets bijzonders is gevonden én of er verder onderzoek dient te worden gedaan.

Iets dat in Nederland al vaker is gebeurd. Met als resultaat mooie rapporten en waardevolle wetenschappelijke informatie. Op deze middag was archeologe Tess Doorewaard aanwezig om aan de bezoekers informatie te verstrekken over de door hun gedane vondsten. Voor vondsten waarvan zij niet direct antwoorden weet, geeft zij na registratie en onderbouwing van een aantal referenties dit door aan de juiste deskundigen in het land.

pan op bezoek 1

Archeologe Tess Doorewaard aan het werk in Stein. Foto Rens Dormans Stein

Vondsten

Tijdens de drukbezochte middag wilden bijna zestig personen hun vondsten laten registreren, en meer hierover horen. Bijna iedereen kwam met bakjes en tasjes naar binnen, hopende dat ze iets bij zich hadden waarvan de archeologische wereld versteld zou komen te staan. Natuurlijk gold dit niet voor alle meegebrachte vondsten, maar wel werd met verschillende mensen een afspraak gemaakt voor een thuisbezoek. 

In ieder geval kwamen veel mooie vondsten voorbij, waarvan één misschien een ander licht op de geschiedenis van Limburg kan werpen. Archeologe Tess Doorewaard heeft de vondst meegenomen en deze is nu voor onderzoek in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Hopelijk krijgt de vinder en Stichting Erfgoed Stein nu snel een duidelijk antwoord op herkomst en betekenis van de vondst.

App

Tijdens de middag werd verder aan de aanwezigen uitgelegd hoe ze met een account hun vondsten zelf kunnen registreren. Hiervoor is een app beschikbaar, zodat de vondst al in het veld kan worden gemeld. Voor de sectie archeologie van Stichting Erfgoed is na deze middag duidelijk dat deze activiteit vaker georganiseerd zal worden: “want we leven tenslotte in de rijkste archeologische provincie van Nederland.”

Goed duidelijk werd hoeveel mensen bezig zijn met zoeken en het onderwerp archeologie. Natuurlijk heb je schatgravers maar het grote merendeel heeft toch oprecht interesse in de archeologie en het verleden. Die middag was het ook mooi om al die verhalen te horen hoe bijv. de bezoekers meehelpen met opgravingen en hoe ze professionals helpen bij determinatie van artefacten.

De amateurs zijn eigenlijk de ogen en oren in het veld. Zij weten vaak heel veel van de geschiedenis van een stuk land of dorp. Jammer genoeg wordt dit nog wel eens onderschat. Gelukkig is het tij aan het veranderen en worden zij vaker ingeschakeld om te helpen en mee te denken.

Tot slot hierbij de link naar de website van P.A.N. zodat u eens op uw gemak kunt kijken:
https://portable-antiquities.nl/pan/#/public

Mesheft in de vorm van een leeuw, datering waarschijnlijk 15de/17de-eeuws.
Preciezere datering wordt nog onderzocht.
Foto: Tess Doorewaard

pan op bezoek 2