Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Vier glas-in-loodramen uit de voormalige kapel van het Missiehuis te Stein hangen nu in appartementencomplex Nassau Dillenburg

Twee van de vier glas-in-loodramen, met links apostel Paulus en rechts Franciscus van Assisi. 

 

Foto’s: Jos Drubers Stein
20 juli 2022 door Jos Drubers - Stichting Erfgoed Stein

De vier glas-in-loodramen, die nu in de gang van het appartementencomplex Nassau Dillenburg op kasteel Stein hangen, zijn afkomstig uit de kapel van het voormalige Missiehuis van de congregatie MSC te Stein.

Jarenlang hebben ze in opslag gelegen bij de Gemeente Stein en is er geen herbestemming voor gevonden. In overleg met de Vereniging van Eigenaren Nassau Dillenburg, de gemeente Stein en de Stichting Kleine Monumenten is besloten de ramen na restauratie in het appartementencomplex Nassau Dillenburg te plaatsen. Het betreft hier vier ronde glas-in-loodramen met afbeeldingen van heiligen, elk van één meter doorsnee. Op de ramen zijn Thomas van Aquino, Margaretha-Maria Alacoque (verering van het H. Hart), apostel Paulus en Franciscus van Assisi afgebeeld. De ramen zijn in 1928 gemaakt en kort daarna in de kapel geplaatst.

Albert Verschuuren

De maker van deze ramen is Albert Verschuuren (1887-1953) uit Oosterhout. Hij verwierf talloze opdrachten voor schilder- en beeldhouwwerk, glas-in-loodramen, boekillustraties en grafmonumenten. Als kunstenaar maakte hij vooral religieus werk, vaak in opdracht van kerken en kloosters. In 1910 won hij de zilveren medaille voor schilderkunst bij de Prix de Rome en in 1912 schilderde hij portretten van koningin-regentes Emma en koningin Wilhelmina. Pater Jacques Schreurs heeft in 1923 een uitvoerig artikel aan hem besteed in het tijdschrift Opgang.

glas in lood nassau2

Thomas van Aquino (links) en Margaretha-Maria Alacoque. Foto’s: Jos Drubers

Vriendschap

Het zal aan pater Jacques Schreurs te danken geweest zijn, dat Verschuuren de ramen heeft mogen maken ten behoeve van het Missiehuis. Als stichter en voorzitter van ‘De Brug’ was Schreurs veelvuldig in gezelschap van kunstenaars. Verschuuren was een van de eerste kunstenaars met wie hij vlak na zijn priesterwijding bevriend raakte in de tijd dat hij surveillant was aan de Tilburgse Apostolische School en later werk verrichtte op de afdeling propaganda (1919-1923). Tot aan diens dood bleven zij bevriend en vaak kwam Verschuuren in het klooster te Sittard op vakantie of om er te schilderen. Het Gerardusaltaar in de H. Hartkerk van Overhoven in Sittard, geschonken door de Werkliedenvereniging, is door hem uit marmer in reliëfvorm vervaardigd.

Erfgoed

De vier glas-in-loodramen zijn nu terug op hun oorspronkelijke plek. Zo is een stukje geschiedenis en een stukje religieus, cultureel erfgoed voor Stein bewaard gebleven. Bovendien zijn de ramen een kleurrijke aankleding van het gebouw. De ramen blijven eigendom van de gemeente Stein en zijn mede in beheer van de Werkgroep Kleine Monumenten van Stein.