Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Gouden munt uit duistere tijden

Rens Dormans Stichting Erfgoed Stein.
Gevonden gouden munt met draagoogje. Foto Rens Dormans Stichting Erfgoed Stein.

In 2012 vond amateurarcheoloog Rens Dormans op een akker bij Obbicht een gouden Romeinse munt met een draagoogje.
Dit draagoogje geeft aan dat het gedragen is in de vroege middeleeuwen door een rijk iemand of een vorst (kijk mij eens lopen met een munt van het volk dat wij overwonnen hebben).

Een jaar na het vinden kwam hij in contact met Paul Mennens, toenmalig bestuurslid van Stichting Erfgoed Stein. Die vroeg hem of hij het bijzondere oude sieraad voor het archeologisch museum in Stein in bruikleen wilde geven.

Zogezegd, zo gedaan. Wanneer Rens, die vanaf die tijd vrijwilliger is bij de sektie Archeologie van Stichting Erfgoed Stein, nu een rondleiding geeft in het museum grapt hij dat het museum 2 topstukken heeft, namelijk het Neolithisch graf waar het museum op gebouwd is en zijn gouden munt.

Het gezegde: Toeval bestaat niet, werd anderhalf jaar terug werkelijkheid toen Rens bestuurslid werd van Stichting Erfgoed Stein en tot zijn verbazing had de stichting eerder als schenking nog 7 gouden munten gekregen.

Deze waren afkomstig uit dezelfde periode en van dezelfde locatie, dus alles wees erop dat dit een geheel moest vormen.

De vroegere streekarcheoloog Dr Beckers heeft in zijn boek “Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg” deze locatie reeds eerder uitvoerig beschreven.

Zelf ging Dormans zich meer verdiepen in de munten en kwam tot interessante conclusies.

Volgens hem zijn er ongeveer 40 munten gevonden.

  • In 1905 is voor zo ver bekend de eerste gevonden, een solidus van Thodosius.
  • In 1919 een solidus van Honorius, maar die is schijnbaar gestolen tijden de oorlogsjaren.
  • In 1922 een solidus van Valentius, maar die is kwijtgeraakt in een museum.
  • In 1928 tijdens het hooien van het land een onbekende solidus, welke werd geruild tegen een hangklok.
  • Nog een onbekende solidus uit 1928, waarvan de weduwe van de grondeigenaar niets wist.
  • Tussen 1928 en 1962 geen meldingen hetgeen enigszins vreemd is.
  • In 1963 werden nog eens 10 gouden munten gevonden in kweekbakken.
  • En na 1970 weer 2 gouden munten uit kweekbakken.

gouden munten ses nul tot nu kop 1223

De 7 gouden munten in de collectie van het archeologiemuseum Stein.
Foto Rens Dormans Stichting Erfgoed Stein

In al die jaren zijn er natuurlijk meer gevonden maar die zijn helaas verspreid geraakt. Dormans denkt aan het getal 40 omdat dit een speciaal getal is.
Maar hij geeft wel aan dat hij van nature ook een romanticus is en zijn fantasie soms op hol slaat:
In de joodse, christelijke en islamitische traditie heeft het getal 40 een speciale betekenis. In de Bijbel komt het getal veelvuldig voor; veertig heeft betrekking op voorbereiding en verwachting. Maar ook op vasten en boetedoening, of zuivering (“quarantaine").

Dormans: Voor mij is nu de cirkel rond: van het vinden van de munt tot bestuurslid en tot de ontdekking komen dat de collectie van het museum meerdere exemplaren omvat.