Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Het MaasBandProject doet geschiedenisonderzoek voor en mét inwoners van de regio

door Rens Dormans - Stichting Erfgoed Stein

Het ‘MaasBandProject’ verwijst enerzijds concreet naar het dorpje Maasband in de gemeente Stein en anderzijds middels het gebruik van de drie hoofdletters naar de onderlinge band die de Maas als rivier al eeuwenlang creëert voor zijn bewoners op beide oevers, maar ook de band van de bewoners met de Maas.

In 2008 startte het Consortium Grensmaas het project Grensmaas. Er werd begonnen met de ontgrondingswerkzaamheden in en langs de Limburgse Grensmaas. Het doel is drieledig: een betere hoogwaterbescherming door het waterbergend vermogen van de Maas te vergroten, grindwinning voor de bouwindustrie en natuurontwikkeling.

Geschiedenis

Het MaasBandProject bestaat uit een samengesteld team dat onderzoek doet naar de geschiedenis van het gebied. Het team werkt nauw samen met Consortium Grensmaas en krijgt de mogelijkheid om binnen het graafgebied voor de nevengeul onder andere archeologisch onderzoek te doen. Stichting Erfgoed Stein is hier nauw bij betrokken, ook omdat zij het zogenaamde principe van Citizen Science Project een warm hart toedragen. Dit houdt het betrekken van vrijwilligers in die niet professioneel betrokken zijn bij het project. Iedereen kan meehelpen met bijvoorbeeld meten, metaaldetectie of boren. In dit geval onder begeleiding en toezicht van professioneel archeoloog Rob Paulussen. Tevens stelt Stichting Erfgoed Stein ruimtes beschikbaar voor het project, voor vergaderingen, workshops en lezingen, die altijd drukbezocht worden

Er staat nog veel op de planning zoals exposities over de vondsten en lezingen over de uitkomsten van het project. Er worden interviews met bewoners afgenomen, pop-uptentoonstellingen georganiseerd en bij bewoners in de tuin gegraven.

Onderzoek met op achtergrond Hoxweerdbrug
Onderzoek in een proefsleuf met op achtergrond de Hoxweerdbrug.

Interesse

Conclusie is dat een goede samenwerking en het betrekken van gewone burgers bij het project zijn vruchten afwerpt. Natuurlijk gebeurt dit altijd onder begeleiding van professionals want het proces van het onderzoek moet wel kloppen, evenals de onderzoeksresultaten. Ook kan de stichting concluderen dat lokale archeologie en geschiedenis leven bij de mensen. Zij willen graag weten wat er pakweg duizend jaar geleden in dit gebied was, en hoe men leefde met de grillige Maas.

„Bijzonder is dat er nog een mooi raakvlak is dat vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein zich opgeven als vrijwilliger voor het MaasBandProject en andersom, een mooie en belangrijke kruisbestuiving”, meldt de stichting.

Literatuur

  • website MaasBandProject.nl

Foto’s

  • Danny Lemmens