Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Het kloosterkerkhof van Stein

Vlakbij de kasteelruïne van Stein ligt het kerkhof van de Missionarissen van het Heilig Hart. In totaal 159 religieuzen, onder wie ook Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, zijn hier begraven. De paters en broeders hebben vanaf 1921 het missiehuis op het kasteelterrein bewoond. Rond 1970 zijn er ook zusters komen wonen en heeft het kloostercomplex de functie gekregen van een bejaardenoord voor broeders, paters en zusters. Ook paters, die uit de missie terugkeerden, hebben in Stein verzorgd hun oude dag kunnen doorbrengen.

In 1993 zijn de laatste religieuzen begraven op het kerkhof. In het jaar 2000 is het kasteelpark inclusief het kloosterkerkhof overgedaan aan de gemeente Stein. Het onderhoud van het kerkhof is in handen gebleven van de congregatie. De gebruiksrechten zijn aangegaan voor de duur van twintig jaar. In september 2013 zijn deze rechten verlopen. De "Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters" (nu Stichting Erfgoed Stein) te Stein heeft in 2010 contact opgenomen met het provincialaat van de congregatie te Tilburg en heeft gesproken over de mogelijkheid om het kerkhof binnen Stein te behouden. Vervolgens hebben er contacten plaatsgevonden met beide congregaties, de gemeente Stein en de Archeologiestichting om te komen tot afspraken hoe het kloosterkerkhof te behouden en te onderhouden op de korte, maar vooral ook op de lange termijn. Onderhoud van het kerkhof moet voor jaren gegarandeerd zijn.

image030

Foto: Kloosterkerkhof Stein 1950

Alle betrokken partijen zijn van mening geweest dat het kloosterkerkhof behouden dient te worden. Er zijn onderling afspraken gemaakt over de overdracht en het onderhoud van het kerkhof. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud is onder meer medewerking verleend door Monumentenwacht en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (I.K.L.) in Limburg. Met betrekking tot het toekomstig onderhoud is onder meer samenwerking gezocht met de I.V.N. te Stein. Ook is er een plan uitgewerkt dat men voor het onderhoud graven kan adopteren. Op deze wijze hopen we een stukje cultureel religieus erfgoed in Stein te kunnen bewaren.

De paters, broeders en zusters zijn vijfenzeventig jaar lang verbonden geweest met de Steinse gemeenschap. Hun werkzame leven heeft zich in Nederland afgespeeld, in enkele Europese landen of in een van de missiegebieden van de congregaties.
Herinneringen aan de overledenen zijn veelal vastgelegd in de overlijdensprentjes van betrokkenen. Daarnaast zijn de werkzaamheden van de congregaties beschreven in een aantal interessante boeken. Diverse bronnen zijn gebruikt om een boek tot stand te brengen, waarin zowel de 159 religieuzen worden beschreven, maar waarin ook een aantal personen en werkzaamheden nader zijn uitgewerkt. Dit boek (120 pagina's) zal eind 2012 verschijnen, als ook het kerkhof, na de voltooide restauratie, aan de gemeente Stein en de Archeologiestichting wordt overgedragen. Het boek zal op een aantal verkooppunten en in een aantal plaatselijke boekhandels van Stein te verkrijgen zijn.

Ook is het mogelijk om sedert september 2012 een graf te adopteren. Door middel van de adoptie kunnen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden gegarandeerd en kan het kerkhof voor de toekomst worden bewaard. Van de adoptant verwachten wij
dat zij belangstelling tonen voor de betreffende overledene, het graf regelmatig bezoeken en het plaatselijk te onderhouden en dat zij twee maal per jaar een bloemengroet brengen. Mocht het bezoeken van het kerkhof niet tot de mogelijkheden behoren en men wil wel een graf adopteren, dan kunnen hieromtrent afspraken gemaakt worden met de Stichting Erfgoed Stein. De vrijwilligers van de stichting en het IVN dragen zorg voor het periodieke onderhoud van het kerkhof.