Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Groenewald project in het museum

Leuk nieuws vanuit de Stichting Erfgoed Stein  “verbinding cultuurhistorie en jeugd”.

Door de Scholengemeenschap Groenewald in Stein, is op maandag jl. met twee brugklassen van het Gymnasium en het Atheneum een start gemaakt met de zogenaamde MIVA week. Dit is een projectweek waarin ook aandacht wordt besteed aan cultureel erfgoed binnen onze Gemeente Stein. Het is de bedoeling dat de leerlingen in groepjes van 4, aan verschillende opdrachten werken en ook bezoeken afleggen aan het cultureel erfgoed in onze Gemeente.

groenewald2311 2

Zo is door de leerlingen verspreid over twee dagen, een bezoek gebracht bij de Stichting Erfgoed Stein, waaronder het Archeologisch Museum Stein en o.a. de Kasteelruine valt. Ook zijn de leerlingen doorgereisd naar het Historiehuis van de Maasvallei en hebben ze een bezoek gebracht aan de Heemtuin IVN, beiden in Elsloo. Door een hechte samenwerking met de musea onderling, is dit mooie educatieprogramma tot stand gebracht.

groenewald2311 3

De inzet van een aantal vrijwilligers die ook het programma hebben opgesteld en de rondleidingen hebben gedaan op de diverse plekken, is onmisbaar in deze. We kunnen er trots op zijn dat we jeugd en cultuurhistorie op een dergelijke manier aan elkaar verbinden. De foto-impressie vertelt ons de rest.

groenewald2311 6

groenewald2311 7

groenewald2311 9