Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Ambities worden aangescherpt en een nieuwe naam

Stichting Erfgoed Stein scherpt ambities aan en introduceert nieuwe naam Museum

De Stichting Erfgoed Stein, scherpt haar ambities aan en gaat investeren op meer zichtbaarheid en toekomstbestendigheid. Sinds oktober 2022 beschikt de Stichting over een nieuwe Bestuurssamenstelling en is voortvarend van start gegaan om de voorgenomen doelstellingen, te realiseren. Te beginnen met de nieuwe naamgeving voor het Museum.

De Stichting Erfgoed Stein heeft het Museum gebouwd op de locatie van de vondst van het unieke Neolithische Graf én herbergt een indrukwekkende collectie over de Bandkeramiekers. De tot voor kort gehanteerde naam “Museum voor Grafcultuur” was een iets te beperkte positionering en sloot niet zo goed aan bij de beoogde ambities. Onze huidige collectie gaat verder dan alleen “grafcultuur”. Vandaar dat we als Stichtingsbestuur hebben besloten om als nieuwe naamgeving voor de onderliggende typering te kiezen voor:

”Archeologisch Museum Stein”

Tijdreizen vanaf de Bandkeramiek; 6.000 jaar bijzonder begraven

Met deze naamgeving die per 1 april 2023 is ingegaan, vestigen wij tevens de nadruk op meer dan 6.000 jaar bijzonder begraven binnen het grondgebied van de huidige gemeente Stein. Stichting Erfgoed Stein beschikt over veel deskundigheid op het gebied van Heemkunde, Geologie en Archeologie en draagt met vele Vrijwilligers mede zorg voor de instandhouding van- en communicatie over het cultureel erfgoed in de directe nabijheid van het Archeologisch Museum Stein. In het nabijgelegen Kasteelpark Stein, staat de geconserveerde Kasteelruïne op een unieke motte uit de 13e eeuw en een bijzonder Kloosterkerkhof, dat aan onze zorg is toevertrouwd en wordt onderhouden door onze Vrijwilligers. Verder organiseren wij zelf en ook in samenwerking met anderen, tal van bijeenkomsten en kennissessies.

Kijk voor de activiteiten in agenda.

Voor verdere informatie m.b.t. onze Stichting verwijzen wij u naar:

secretaris S.E.S. secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl