Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder mens

Wij ontvingen het droevige bericht dat Louis Bours na een kort ziekbed afgelopen maandag is overleden. Met hem verliest Stichting Erfgoed Stein een bijzonder mens, die zo positief in het leven stond en die tot op hoge leeftijd fysiek nog erg actief was. Louis was de vraagbaak voor de Heerlijkheden in het Steins digitaal archief en het Aezelproject. Iemand die het voor elkaar kreeg om zijn enthousiasme over te dragen voor het transcriberen en digitaliseren van genealogisch materiaal en daarmee de beoefening van het genealogieonderzoek.

Louis was ook actief bij het maandelijks onderhoud van het kloosterkerkhof. Enkele weken geleden was hij nog aanwezig bij de inwijding van het nieuwe kruis. Hier heeft hij nog een boekje in ontvangst kunnen nemen over 10 jaar onderhoud van het kloosterkerkhof.

Louis had het leven lief en had heel graag nog veel meer willen doen en genieten.

Het is onmogelijk om iemand te vergeten die zoveel gaf om te herinneren en daartoe wensen wij zijn familie veel sterkte toe.