Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Winnaar prijsvraag Limburgs landschap

Op 7 december 2022 schreef het Limburgs landschap voor vrijwilligers een speciale wedstrijd uit. Er zijn diverse foto’s ingezonden en samen met het team communicatie zijn er twee winnaars uitgekozen. 

Een daarvan is "Samen aan de slag" – ingezonden door Jos Drubers.

Vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein en direct omwonenden zijn hier bezig met de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden op het kloosterkerkhof van Stein, gelegen bij de kasteelruïne in het kasteelpark van Stein.

Deze onderhoudswerkzaamheden worden al tien jaar uitgevoerd door de vrijwilligers, nadat het kerkhof in het voorjaar 2012 door de vrijwilligers grondig is gerenoveerd.
Op het kloosterkerkhof liggen 159 religieuzen die destijds het Missiehuis van Stein hebben bewoond: missionarissen van het Heilig Hart (MSC) en zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC).

Twee maal per jaar, in de eerste week van mei en november brengen de grafadoptanten een bloemengroet aan deze overledenen.