Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Prijsvraag

Enige tijd geleden werd een opvallend object in een grindlaag nabij Maasband aangetroffen. Door chemische processen in de bodem zijn zand en grind als het ware versmolten met het object waardoor het moeilijk te herkennen is. De vraag is wat voor soort archeologische vondst dit is? Wij denken dat we weten wat het is maar heeft u ook enig idee? Doe dan mee aan deze prijsvraag!