Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Informatieve wandeling werkterrein hoogwatergeul

In samenwerking met het Consortium Grensmaas heeft Stichting Erfgoed Stein op zaterdag 11 februari j.l. een informatieve wandeling georganiseerd op het werkterrein van de hoogwatergeul bij de Maasband.

Deze wandeling was oorspronkelijk bedoeld voor de vrijwilligers van onze stichting, maar er kwamen spontaan vrienden en bekenden van onze vrijwilligers mee wandelen. Tijdens de wandeling kreeg men een helder beeld van het traject van de hoogwatergeul, die de Maasband straks omringt. Maar ook van de werkzaamheden, die op dit moment plaatsvinden.

maasband grensmaas project wandeling2

Enkele vrijwilligers van de sectie Heemkunde van Stichting Erfgoed Stein hebben de wandeling begeleid en daar waar nodig tekst en uitleg gegeven en vragen beantwoord. Al met al een zeer interessante wandeling met veel informatie voor onze wandelaars. De vraag was dan ook, of een herhaling van de wandeling in de nabije toekomst mogelijk is. Stichting Erfgoed Stein gaat met het consortium Grensmaas overleggen wat de mogelijkheden zijn. W zullen u daar bijtijds over informeren.

Met dank aan het Consortium Grensmaas en de vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein.

maasband grensmaas project wandeling1