Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Stichting Erfgoed Stein bestaat 60 jaar!  

Het jaar 2024 wordt gekenmerkt als het jubileumjaar van onze  Stichting Erfgoed Stein en markeert een belangrijke mijlpaal in ons bestaan. Het is een tijd van reflectie op het verleden, heden én de toekomst van ons museum én voor onze specifieke aandachtsgebieden zoals Archeologie en Heemkunde. Ons Jubileumjaar 2024 biedt geweldige kansen om huidige en nieuwe ontwikkelingen en voornemens te presenteren aan onze inwoners van Stein en omgeving en om hen bewust te maken van de kostbare cultuurhistorische collectie die binnen onze muren te bezichtigen zijn.

Wij bieden dit hele jaar 2024 een zeer gevarieerd programma aan, waarbij voor jong en oud op het gebied van archeologie, heemkunde en historie een veel te beleven zal zijn. In ons Jubileumjaar organiseren we élke maand diverse activiteiten en bijeenkomsten en hebben we vooral ook het voornemen om speciale tentoonstellingen te realiseren. Dit laatste doen we in samenwerking met partners en andere musea.

De eerste expositie 'Onder de Heg'  start zaterdag 27e januari a.s.

Vanuit een rijk cultureel- en historisch perspectief gezien betekent 60 jaar heel erg weinig; een speldeknop op een historische tijdlijn! Daarentegen is het bestaan van een Stichting als de onze, heel wat. We zijn in ieder geval voornemens om elke maand verschillende activiteiten te realiseren. Dat zal variëren van rondleidingen, open middagen en tot lezingen, ook het bezoeken van bevriende musea, zal tot onze activiteiten behoren.

Het bezoeken door scholieren en studenten van ons museum, zo mogelijk in combinatie met het Historiehuis van de Maasvallei, gaan we meer stimuleren om ook jongeren uit te dagen om verbinding te leggen met cultureel, historisch erfgoed. Het is immers van groot belang om het verleden te kennen om de eigen tijd te kunnen duiden. Daar ligt ook een van de opdrachten voor onze Stichting Erfgoed Stein.

We zien het als onze verantwoordelijkheid om het cultureel erfgoed in onze gemeente en daarbuiten goed en stevig onder de aandacht te brengen. We zijn dan ook van plan om, samen met het Historiehuis van de Maasvallei en ook met tal van andere musea c.q. organisaties  en uiteraard in afstemming met het onderwijs, om educatieprogramma’s op te gaan zetten.

Niet alleen met onze zusterorganisaties zullen we deze uitdaging graag willen oppakken, maar het spreekt voor zich dat ook de gemeente, de wethouder die verantwoordelijk is voor Kunst, Cultuur en Toerisme hierbij een cruciale rol in zal vervullen.

Ons jubileumjaar 2024 staat ook in het teken van “delen van kennis en kunde.” Zo worden de jongsten onder ons niet vergeten door ze regelmatig uit te nodigen in ons museum en ze uit te dagen in de voetsporen van de Bandkeramiekers te treden, bijvoorbeeld door het maken van bandkeramiekpotjes.

Houd onze bezoek onze website en agenda, volg ons via sociale media en abonneer u op onze nieuwsbrief als je niets wilt missen van ons jubileumjaar dat we graag samen met u willen vieren.

Noteer alvast in uw agenda: de eerste expositie 'Onder de Heg'  start zaterdag 27e januari a.s. om 14.30 uur tot 18.00 uur aan de Hoppenkamp 14a in Stein.

Meer nieuws o.a. over andere openingstijden van deze expositie, volgt.

60 jaar artikel