Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Stein een pareltje langs de Maas

Wanneer je in de omgeving van Stein wandelt, dan zie je ongetwijfeld de Maas. Van oorsprong is de Maas een grens- en regenrivier. Het landschap van Stein hebben we voor een groot deel te danken aan deze rivier. Het bronnengebied ligt in Noord-Frankrijk op het Plateau van Langres bij het dorpje Pouilly-en-Basigny. Vanuit dit gebied is ze verder gestroomd via België naar Nederland en Duitsland, waar ze uitmondde in de rivier de Rijn. De Moezel behoorde tot het stroomgebied van de Maas, eerder stroomde deze rivier bij Toul uit in de Maas. Ze heeft zich een weg moeten zoeken door diverse geologische tijdperken, dit gesteente vinden we nu terug in het grind. Na een lange periode lag het stroomgebied van deze rivier hier in de omgeving van Stein. Dit noemen we de Westmaas.

De Maas is in de omgeving van Stein gaan stromen in de voorlaatste ijstijd: het Saalien 238 tot 126 duizend jaar geleden en in het Weichselien 116 duizend jaar tot heden. Alle terrassen die de Maas in het Limburgse landschap heeft afgezet zijn ingedeeld onder de Formatie van Beegden, deze formatie is verder onderverdeeld in laagpakketten. In Stein en omgeving komen het Laagpakket van Caberg en het Laagpakket van Oost-Maarland voor. Verder was het een belangrijke rivier in de prehistorie, ze diende voor drinkwater, vis en transport.

De Maas heeft veel zand en grind hier naartoe gebracht. Dit materiaal werd en wordt voor veel doeleinden gebruikt o.a. voor de bouw en wegenbouw. De gesteenten in het grind geeft ons veel informatie over de wijze waarop ze zijn ontstaan. Ze kunnen iets zeggen over de geschiedenis van de aardkorst, het klimaat en de ontwikkeling van het leven. Stenen hebben net als planten en dieren namen. Dit maakt het interessant om het gesteente te bekijken dat uit oudere formaties komt, zoals het Cambrium, Devoon, Carboon en Krijt en deze in het museum en te verzamelen.

Maasbandproject

Ten oosten van het dorp Maasband komen een nevengeul en nieuwe dijken. Langs de Maas zelf is te weinig ruimte voor maatregelen. In 2017 heeft het Consortium al de kademuur verhoogd en de oever versterkt. Maasband en Meers worden met elkaar verbonden door de hoogwaterbrug. Ook Maasband krijgt na de grindwinning een forse natuurinjectie. Het einde van het proefproject "Grensmaas Meers Maasband De beveiliging tegen hoog water" is zo goed als afgerond.

Het consortium van alle grindboeren die aan dit grote project hebben gewerkt, met name de firma L’Ortye, nadert zijn einde. Als laatste wordt aan de zuidzijde van het gehucht Maasband een open verbinding gegraven rond het dorpen deze mond uit aan de noordzijde weer terug in de Maas. Het gehucht ligt nu als vroeger weer op een eiland verbonden met een brug.

Elly Bouts en Lei Nelissen

pareltje aan maas kop2