Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Lezing: Vuursteenmijn Rijckholt. Wat gebeurde daar allemaal in het bos?

In het Savelsbos bij Rijckholt ligt een zeer bijzonder archeologisch monument, verborgen onder de grond. Het is een 6000 jaar oude vuursteenmijn, of eigenlijk een heel mijnencomplex. Deze mijnen zijn eind 19e eeuw ontdekt door Belgische archeologen, in de jaren 60 opgegraven door vrijwilligers en nu in beheer bij de vrijwilligersorganisatie Stichting Ir. D.C. van Schaik die excursies, educatie en onderzoeken organiseert in en bij de mijn. (https://www.vanschaikstichting.nl/)

Tijdens de lezing zal uitgelegd worden wat die prehistorische mijn eigenlijk is en waarom dit zo bijzonder is. De oude onderzoeken hebben heel mooie resultaten opgeleverd en dat samen met de huidige onderzoeken, leert ons heel veel over de prehistorie. Dit wordt gepresenteerd met veel foto’s en voorbeelden. 

vuursteen3

De Stichting Ir. D.C. van Schaïk heeft recent een groot restauratieproject afgerond in samenwerking met de Rijksdienst voor het Erfgoed en met Staatsbosbeheer. Dit heeft een uniek monument opgeleverd met een prachtige beleving voor de bezoekers van het ondergrondse. Ook is in Rijckholt een regionaal Informatiecentrum MijnRijckholt (https://vuursteenmijn.nl/) gemaakt met heel vele informatie over de geologie, de archeologie en het landschap van de omgeving. 

En natuurlijk is er ruime gelegenheid om vragen te stellen. 

De presentatie wordt verzorgd door drs.ing. Joep Orbons, natuurkundig Ingenieur en archeoloog die tevens voorzitter is van de De Stichting Ir. D.C. van Schaïk en de leiding had over de restauratiewerkzaamheden in de vuursteenmijn.

Op 23 april zal er in De multifunctionele ruimte van het archeologisch museum in Stein een lezing worden gehouden over de vuursteenmijn in Rijckholt

Adres, Hoppenkampstraat 14a 6171VP via de zij-ingang.
De lezing wordt verzorgd door drs.ing. Joep Orbons.
Tijdstip is van 19.00-21.00 met pauze, koffie en thee verkrijgbaar voor 1 euro per consumptie.
 
Voor leden lgog sectie archeologie en vrijwilligers is de toegang gratis.
Niet leden betalen € 3,50 

 Aanmelden kan via dit formulier.

vuursteen1