Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

De bloemengroet

De adoptanten van de graven van het kloosterkerkhof te Stein hebben onlangs bericht ontvangen van het secretariaat van Stichting Erfgoed Stein.

Omdat de corona-crisis nog niet voorbij is en om de reisbewegingen te beperken hebben wij als stichting besloten om ook dit jaar de bloemengroet van mei 2021 te verzorgen voor alle graven op het kerkhof. Zaterdagmorgen 1 mei jl. hebben 12 vrijwilligers het kerkhof verzorgd, de kruisjes schoongemaakt en vooral veel onkruid verwijderd. In de middag heeft Bloemensalon Peter de Koning in opdracht van Stichting Erfgoed Stein de bloemen geplaatst.

Het kerkhof ziet er weer tiptop uit: de moeite waard om het opnieuw te bezoeken. Van de provinciaal overste van de Missionarissen van het H. Hart, Theo te Wierik MSC, ontvingen we naar aanleiding van de brief van het secretariaat een hartverwarmende reactie. Een deel van de brief willen we graag met u delen. “Mede namens mijn medebroeders zijn wij de Stichting Erfgoed Stein zeer erkentelijk voor het voortreffelijk verzorgen van ons kerkhof waar verschillende Zusters en medebroeders hun laatste rustplaats hebben gevonden: allemaal vrouwen en mannen die een enorme inzet getoond hebben voor onze (wereldwijde) samenleving. Zij verdienen tot in lengte van jaren een waardige rustplaats. U zorgt daar bijzonder goed voor. Wij willen u daarvoor nogmaals danken……

…. en een hartelijke groet, mede namens alle medebroeders van de Nederlandse MSC Provincie. Stein blijft in ons hart ……”