Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Radio interview bij omroep Bie Os

Op 12 juli 2023 kregen wij de kans om ons te profileren tijdens de Radio-uitzending van Bie Os. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur en afgewisseld door een eigen muziekkeuze, werd door Henk Krekels een interview afgenomen aan Petra Claessen, voorzitter van onze Stichting en samen met Wim Janssen, penningmeester en Coordintaor Heemkunde van onze Stichting. Onze Stichting is in een nieuwe bestuurssamenstelling vanaf oktober 2022, zeer voortvarend aan de slag en dat is buiten niet onopgemerkt gebleven. Zo is stevig ingezet op de ontwikkeling van een nieuwe website, waarin ook volop ruimte is om door de vrijwilligers zelf stukjes te laten plaatsen. De eerste versie van de nieuwe Nieuwsbrief is onlangs verschenen, het LinkedIn account is nieuw leven ingeblazen en er kunnen meerdere vrijwillgers berichten plaatsen op Facebook. Verder is meer zichtbaarheid gecreeerd, waar onze Stichting voor staat en wat onze koers is de komende jaren.

Henk Krekels liep met de twee bestuursleden langs de diverse activiteiten van de Stichting Erfgoed Stein. Het MaasBandProject waarbij ook het Consortium is betrokken incl. Wim Janssen, trekt vele bezoekers en aandacht! Verrassend is ook dat er door de Stichting veel meer wordt ingezet op samenwerken! Zo kunnen bedrijven, instellingen en organisaties en ook scholen vanuit Stein en omgeving, een partnership (hechte samenwerking) aangaan met de Stichting Erfgoed Stein. Er zijn verschillende mogelijkheden en de kans wordt geboden, dat men in de algemene ruimte en ook in het Museum zelf, aan de Hoppenkamp 14, kan vergaderen en/of bijeengekomen kan houden.

Het is een unieke kans dat er vergadert kan worden in het Museum en/of in een museum-omgeving. Verder is tijdens het interview uitvoerig stilgestaan bij de grote betrokkenheid van de vrijwilligers bij de Stichting Erfgoed Stein. Hun inzet laat een grote mate van betrokkenheid zien en het bestuur koestert deze vrijwilligers, dan ook van harte! Tot slot kwam het komende jubiluemjaar aan de orde; de Stichting Erfgoed Stein bestaat in 2024, 60 jaar en het bestuur en de vrijwilligers zijn van plan om dit jubileum zeker goed te vieren. In de komende maanden wordt meer duidelijk wat het ‘jubileumprogramma’ precies zal gaan inhouden.

In de afsluiting van dit interview werd ook stilgestaan bij de samenwerkingsverbanden zoals met Musea onderling. Met het ‘Historiehuis van de Maasvallei’ uit Elsloo, wordt nu een structureel overleg opgepakt, evenals met andere musea en ook met de Gemeente vindt er geregeld afstemming plaats. Zo is er afstemming over het Kunst-en Cultuurbeleid in Stein 2023 – 2027 en De Stichting is verheugd dat de Gemeente Stein veel aandacht schenkt en effort stopt in het Kunst- en Cultuurbeleid in Stein.

Ook wordt over de grens gekeken, musea in Belgie etc. Het Bandkeramiekproject zal een centrale verbinding gaan vormen, waar alle musea en andere organisaties bij worden en zijn betrokken. De Gemeente Stein zal hier ook een centrale rol in gaan spelen. Als laatste kwam het apsect van ‘educatie’ aan de orde. Ook daar gaan we als Stichting Erfgoed Stein, stevig op inzetten uiteraard ook weer samen met andere organisaties en musea. Want “alleen ga je sneller, maar samen kom je veel verder!” Dat hebben wij als Stichting Erfgoed Stein hoog in het vaandel staan.”

Veel samenwerken daar waar het nodig is en kan. Wordt vervolgd!

bie os 2