Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Dokter Beckers en Pater Munsters

Over de Stichting Dokter Beckers - Pater Munsters

Aan de rijke historie van de gemeente Stein zijn twee namen onlosmakelijk verbonden, Dr. H.J. Beckers, voormalig huisarts te Beek en pater A.J. Munsters, voormalig lid van de Congregatie Missionarissen van het Heilig Hart in Stein. Zij hebben begin vorige eeuw een geschied- en oudheidkundig collectie opgebouwd die in de archeologiewereld als bijzonder waardevol wordt beoordeeld. Aangevuld met een schat aan markante gebouwen en monumenten kan er een getrouwe weerspiegeling gevormd worden van de gemeente Stein door de eeuwen heen.

Inmiddels is de collectie van Dr. H.J. Beckers en Pater A.J. Munsters ondergebracht in het Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat 14 a in Stein. Ook worden er regelmatig rondleidingen georganiseerd in de Kasteelruïne in Stein. De positieve reacties van bezoekers en deelnemers zijn dan ook de drijfveer voor de Archeologiestichting  “Dokter Beckers - Pater Munsters” om dit historisch erfgoed voor de toekomst te koesteren, in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden.

 

Pater Munsters

Hij is op 26 februari 1906 geboren in Deurne als oudste uit een gezin van vijf kinderen. Op 9 september 1919 is hij op 13-jarige leeftijd begonnen aan zijn gymnasiale studie aan de Apostolische School in Tilburg. In 1925 is hij bij de missionarissen van het H. Hart (MSC) ingetreden en in 1926 deed hij zijn kloosterprofessie. In 1931 is hij tot priester gewijd.
Meer dan 30 jaar heeft hij gedoceerd aan het theologicum te Stein. Eenzelfde periode zat hij in de redactie van het tijdschrift Ons Geestelijk Leven. Zijn brede historische belangstelling uitte zich onder meer in zijn 42-jarig redactielidmaatschap van het tijdschrift Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg. Ook was hij 24 jaar redactielid van De Maasgouw en 13 jaar redactiesecretaris van Limburgs Verleden. Hij was 25 jaar conservator van Archeologisch Reservaat te Stein.
 
Zijn bijzondere interesse had het middeleeuwse kasteel Stein. De ruïne oefende een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem uit. Er werden opgravingen gedaan en onderzoekingen verricht naar de bouwgeschiedenis. In 1946 publiceerde hij zijn gids over de geschiedenis van deze kasteelruïne. Hij was veelzijdig geïnteresseerd en hij heeft daar veel genoegen aan beleefd. Zijn taken en hobby’s heeft hij met ongekende energie en op kwalitatief hoog niveau vervuld. Meer dan 130 publicaties heeft hij op zijn naam staan. Ook heeft hij zorggedragen voor de instandhouding en uitbreiding van prachtige en kostbare collecties tropische en Nederlandse vlinders.
Voor al zijn activiteiten is hij in 1979 onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is benoemd tot erelid van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en van de heemkundevereniging Maasstreek. In 1985 is hij benoemd tot ereburger van de gemeente Stein, als blijk van waardering en uit dankbaarheid voor de zeer uitzonderlijke wijze waarop hij zich gedurende bijna zestig jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor met name de ontsluiting en conservering van het cultureel en historisch erfgoed van de gemeente Stein.
Pater Munsters