Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Koninklijke onderscheiding voor Wim Janssen

De heer Wim Janssen werd op woensdagmorgen 26 april jl. blij verrast, toen hij bij zijn entree in de MFR “De Hoppenkamp”, zo’n vijftig mensen zag zitten. Het waren vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein, familieleden, enkele wethouders en bovenal de burgemeester van de Gemeente Stein; mevr. M. Leurs-Mordang. Ze droeg de officiële ambtsketen, dus dan weet men vaak al wel wat er aan de hand is.

De burgemeester moest het kort houden, maar dat is nog een hele opgave als men zich bedenkt wat er allemaal genoemd ‘moet’ worden. In elk geval “Heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd”, om Wim Janssen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een heel verdiende onderscheiding!

Alleen al binnen Stichting Erfgoed Stein is Wim een opvallende persoonlijkheid geweest (en nog steeds), met een enorme “drive”. Vanaf de eerste dag is hij bestuurslid en penningmeester van onze stichting. En vooral een drijvende kracht achter de Sectie Heemkunde.

Hij trok de ‘financiële kar’ met betrekking tot de uitbreiding van ons museum.

Ook initieerde hij het project “Weetste Nog” en daarnaast het project “Samen Ouder”. Binnen de verzorgingshuizen begon hij met de fotopresentaties en hij was het ook, die de wandelingen organiseerde in Oud Stein. Wim was een van de eersten die zich melde bij het Maasbandproject. Wim was tevens betrokken bij de renovatie van het kloosterkerkhof bij kasteel Stein. Hij ziet overal kansen en hij is de eerste die er vorm aan probeert te geven. En zo is hij actief betrokken geweest in de cliëntenraad van Vivantis, alsook binnen het IVN.

“Gelukkig”, zo sprak Agnes zijn vrouw, “Kwam hij wel thuis om te eten, want daar houdt hij ook van.”

Een man die vaker zegt “Rustiger aan te moeten doen”, maar hij ziet steeds weer zoveel uitdagingen. Nog steeds is Wim Janssen naast bestuurslid, ook penningmeester en coördinator van de Sectie Heemkunde.

wim geridderd art

wim geridderd art1

wim geridderd art2