Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Lezing op vrijdag 1 november 2019

De gemeente Stein in de Tweede Wereldoorlog

Artikel vervallen november 2019

Guus Peters (*1957) is al vanaf zijn jeugd gefascineerd van de rijke historie van de Maasvallei. Guus is vrijwilliger bij het Streekmuseum Elsloo. Hij publiceert en verzorgt met regelmaat presentaties over diverse onderwerpen aangaande de historie en cultuur van de streek.

Nalatenschap Harry Rouvroye
In 2018 gaf de erkende specialist en onderzoeker van de Tweede Wereldoorlog, Harry Rouvroye uit Elsloo een uitgebreide presentatie over de gebeurtenissen en het leven in Elsloo tijdens de tweede Wereldoorlog . Het lag in de bedoeling dat deze lezing in 2019, het jaar waarin we vieren dat Stein 75 jaar geleden bevrijd werd van de Duitsers, door Harry herhaald zou worden. Helaas overleed Harry korte tijd na zijn lezing. Het is daarom dat de werkgroep “75 jaar bevrijding” van de gemeente Stein, Guus Peters heeft verzocht om op basis van de overgeleverde presentatie en archieven van Harry Rouvroye een lezing over de Tweede wereldoorlog in de hele gemeente Stein te verzorgen.

Voorspel, inval, bevrijding en nasleep
Guus Peters heeft het verhaal van Harry nader uitgewerkt en vastgelegd voor de toekomst, in een bijzonder mooie en interessante Power Point presentatie. Naast het belichten van het dagelijkse leven gedurende de bezetting in Elsloo, Stein, Urmond en Berg aan de Maas, besteedt Guus ook aandacht aan belangrijke thema’s als voorspel van de tweede wereldoorlog , inval en bevrijding van de Maaskant.

Programma:
19.00 – 19.30 uur: Ontvangst
19.30 – 20:30 uur: Eerste deel van de presentatie
20.30 – 20.45 uur: Pauze
20.45 – 21.45 uur: Tweede deel van de lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vrijdag 1 nov | aanvang 19.30 uur | Multifunctionele Ruimte De Hoppenkamp | Entree gratis