Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Opening expositie 'Onder de Heg'

d.d. Zaterdag 27 januari 2024 ⏱ 14:30 tot ⏱ 18:00
Categorieën: Expositie

 

Als Stichting Erfgoed Stein, is 2024 ons Jubileumjaar en we bestaan dan als Stichting 60 jaar en dat vieren we een heel jaar. In ons Jubileumjaar organiseren we élke maand diverse activiteiten, bijeenkomsten etc. en hebben we vooral ook het voornemen om speciale tentoonstellingen te realiseren. Dit laatste doen we in samenwerking met partners en andere musea, een en ander afhankelijk van onze keuze. Zo zijn we voornemens om vanaf zaterdag 27e januari a.s. een nieuwe en zeer speciale tentoonstelling/expositie 'Onder de Heg' te gaan openen in onze Multifunctionele Ruimt (MFR) aan de Hoppenkamp 14a in Stein, waar ook ons Archeologisch Museum Stein én de secties Archeologie en Heemkunde zijn gehuisvest.  

De expositie ‘onder de heg’ gaat over een maatschappelijk vraagstuk waar moeilijk over te praten valt, maar nog steeds een rol speelt in veel families. Ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s die hebben meegemaakt dat binnen het gezin een kind doodgeboren ter wereld kwam en, volgens de regels van het katholieke geloof tot 2007, begraven werd in ongewijde grond omdat dopen niet meer mogelijk was. Meestal begraven op een beschut plekje, achter de heg van de begraafplaats. Voor gezinnen betekende dat een dubbel verlies, niet alleen was het kind overleden, ook zou een hereniging in de hemel niet mogelijk zijn.

In deze expositie gaat over vier mensen die dit hebben meegemaakt. De combinatie van verschillende foto’s schetst hun eigen verhaal en het verhaal van de plek achter de heg. Over hoe hun gezinnen door moesten na het verlies van een pasgeboren dochter of broertje. Over het zwijgen binnen de gemeenschap en het weggestopte verdriet. Maar ook over de veerkracht die deze mensen hebben getoond. En de zoektocht om dit verlies een plek te geven, bijvoorbeeld met de oprichting van een monument. Deze expositie toont de jonge generatie een bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis die zij nog weinig kennen. Voor ouderen biedt de expositie troost vanuit het besef dat zij niet de enigen zijn die dit hebben meegemaakt en dat het na al die jaren nog steeds welkom is om er samen over te praten. We zijn de kinderen achter de heg niet vergeten.

De expositie wordt u aangeboden door Manon Sas (fotograaf en communicatiedeskundige) en  Wouter Smit (psycholoog en docent), dit in nauwe samenwerking met de Stichting Erfgoed Stein.

Deze expositie wordt geopend op zaterdag 27 januari om 14.30 uur en we sluiten deze dag af rond 18.00 uur. De expositie blijft in onze locatie tot en met 28 april 2024.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website en naar onze socials zoals Facebook en LinkedIn.

Heel graag tot de 27e januari a.s. op deze bijzonder expositie aan de Hoppenkamp 14a, in Stein.   

Je kunt je aanmelden voor deze openingssessie op de 27e januari a.s. bij onze Secretaris Ernest Gorissen, Secretaris S.E.S. secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl;

onder de heg hegfoto
foto: Manon Sas