Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Lezing: Vuursteenmijn Rijckholt

d.d. Dinsdag 23 april 2024 ⏱ 19:00 tot ⏱ 21:00
Categorieën: Lezingen

Vuursteenmijn Rijckholt, Wat gebeurde daar allemaal in het bos? 

In het Savelsbos bij Rijckholt ligt een zeer bijzonder archeologisch monument, verborgen onder de grond. Het is een 6000 jaar oude vuursteenmijn, of eigenlijk een heel mijnencomplex. Deze mijnen zijn eind 19e eeuw ontdekt door Belgische archeologen, in de jaren 60 opgegraven door vrijwilligers en nu in beheer bij de vrijwilligersorganisatie Stichting Ir. D.C. van Schaik die excursies, educatie en onderzoeken organiseert in en bij de mijn. 

 Aanmelden kan via dit formulier.