Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Archeoroute limburg

d.d. Zaterdag 10 juni 2023 ⏱ 11:00

Altijd al eens willen weten hoe zoiets werkt en tot stand komt?
Kom dan 10 juni vanaf 11.00 naar onze Multi Functionele Ruimte De Hoppenkamp en u krijgt uitleg hierover van de man achter 'Archeoroute'.

Wel graag aanmelden via deze link.

In 1963 werden in Stein de restanten van een grafkelder uit de Nieuwe Steentijd ontdekt, wat leidde tot de bouw van een museum. Eerder werden al vondsten uit de bandkeramische cultuur, de IJzertijd en de Romeinse tijd ontdekt. In de jaren dertig werd in de omgeving een grafveld uit de Merovingische periode gevonden.

In de jaren zestig werden professionele archeologen aangetrokken om verder onderzoek te doen naar het braakliggende terrein voor een nieuwbouwwijk. De opgravingen brachten een bijzondere vondst aan het licht, een grafkelder uit de prehistorie met vuurstenen spitsen en een kraalhalsflesje dat mogelijk wijst op contact met noordelijker gelegen gebieden.

Beleef het archeologische verhaal van Stein. Download de app en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog.
https://archeoroutelimburg.nl/nl/de-archeo-route-limburg-app 

Locatie: Hoppenkampstraat 14a 6171 VP Stein