Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

1921 – 1996 75 jaar Missionarissen M.S.C. in Stein

De Congregatie Missionarissen van het Heilig Hart (M.S.C.) is in 1854 in Issoudun (Frankrijk) door Jules Chevalier gesticht. Ongeveer 140 jaar geleden, rond 1880 vluchten vanuit Frankrijk vanwege M.S.C.-missionarissen naar Nederland. In 1890, nu ruim 130 jaar geleden, is het grote Missiehuis in Tilburg gebouwd.

Nederland, België, Noord Duitsland en Zuid Duitsland - Oostenrijk vormen samen één kloosterprovincie: de Noordelijke Provincie. Mede als gevolg van de Eerste Wereldoorlog, maar ook vanuit het snel stijgende aantal roepingen ontstaat in Nederland het verlangen om een zelfstandige M.S.C.-provincie te worden. In 1919, nu ruim 100 jaar geleden, wordt dit verlangen een feit en wordt de Nederlandse provincie opgericht.

Rondleiding door Jos Drubers

 

Tot aan de Eerste Wereldoorlog hebben de Nederlandse studenten hun theologiestudie in Leuven gevolgd. Door de oorlog zijn ze genoodzaakt hun studie in Arnhem te vervolgen, waar reeds de filosofieopleiding is gevestigd. In Arnhem raakt het missiehuis overvol, ook omdat er steeds meer jongemannen missionaris willen worden. Daarom wordt in 1920 besloten om een nieuw onderkomen te zoeken voor de theologiestudenten.

Na een korte zoektocht wordt op 18 december 1920 door het provinciaal bestuur besloten om tot de koop van Kasteel Stein over te gaan. En twee weken later, op 2 januari 1921, geeft de bisschop van Roermond Mgr. Schrijnen toestemming om in Stein een grootseminarie te vestigen. Op 3 januari 1921 wordt het kasteel met het omliggende landgoed aangekocht. In datzelfde jaar wordt begonnen met de verbouwing van het kasteel en in augustus 1922 komen de eerste 32 fraters vanuit Arnhem over naar Stein, om hier hun theologieopleiding voort te zetten.

De congregaties van de Missionarissen van het Heilig Hart (M.S.C.) en de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (F.D.N.S.C.) zijn vele jaren verbonden geweest met de gemeenschap Stein: eerst als Theologicum, daarna als kloosterbejaardenoord.

In de beginjaren bedraagt het aantal theologiestudenten ruim dertig, maar loopt na 1928 snel op tot boven de tachtig, om na de Tweede Wereldoorlog weer te dalen tot circa vijfenvijftig studenten. Na 1960 zet in het algemeen een sterke teruggang in en daalt in Stein het aantal priesterstudenten tot minder dan veertig. In 1966 komt er een einde aan de priesteropleiding in Stein. In de periode van 1923 tot 1966 zijn er in Stein meer dan vijfhonderd priesters gewijd, waarvan er ruim driehonderdvijftig naar missiegebieden over de hele wereld zijn vertrokken.

Na 1966 resteert voor kasteel Stein slechts de functie van kloosterbejaardenoord. Behalve de leden van de congregatie M.S.C. worden ook de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Kasteel Stein gehuisvest. Naast de geestelijke verwantschap is er sprake van een veelzijdige samenwerking van beide congregaties in de missie. Echter, de gestage vermindering van de bezetting van het kloosterbejaardenoord Kasteel Stein leidt noodgedwongen tot het besluit om tot sluiting over te gaan. De laatste religieuzen vertrekken in oktober 1996 naar verschillende kloosters elders in het land.

De Steindernaren en de kasteelbewoners rest bij hun vertrek uit Stein slechts de kostbare en dankbare herinneringen aan veel moois en goeds aan Stein.

Stichting Erfgoed Stein heeft niet willen nalaten om aandacht te besteden aan het feit dat 100 jaar geleden de missionarissen naar Stein zijn gekomen en dat gedurende een periode van 75 jaar de missionarissen van de M.S.C. en de zusters van de F.D.N.S.C. deel hebben uitgemaakt van de gemeenschap van Stein.

Het hoofdaccent van de expositie lag op de Congregatie Missionarissen M.S.C., die 100 jaar geleden is gestart met de bouw van het missiehuis en de theologieopleiding in Stein. In mindere mate wordt aandacht besteed aan de communiteit M.S.C. die zich in Stadbroek-Ovenhoven in Sittard heeft gevestigd en het missiewerk dat de congregatie in verschillende landen heeft verricht.

Aan de hand van een eeuw krantenartikelen en foto’s uit onder meer het archief van pater Munsters en de congregatie M.S.C. worden de hoogtepunten van de congregatie in Stein chronologisch weergegeven. Het beeldmateriaal wordt ondersteund door voorwerpen, films, boeken en verhalen. Hierdoor wordt het leven en werken van de missionarissen meer inzichtelijk en beleefbaar gemaakt. Het blijven echter impressies. Het gigantische werk dat de missionarissen, en ook de zusters, verzet hebben in Stein, Limburg, Nederland en over de wereld is nauwelijks in beeld weer te geven. Daarom zijn het vooral de herinneringen die door deze expositie bij ons worden aangewakkerd.

Ons is opgevallen dat juist van de laatste 25 jaar, de periode dat het missiehuis een kloosterbejaardenoord is geweest, nauwelijks foto’s in ons archief zitten. Daarom willen we graag een oproep doen aan de inwoners van Stein en anderen, om met betrekking tot deze periode onze stichting fotomateriaal beschikbaar te stellen. Het gaat om foto’s, waarop paters, broeders en zusters van de congregaties staan. Foto’s die thuis of in het missiehuis of op de kasteelruïne zijn gemaakt, zoals trouwfoto’s, communiefoto’s of groepsfoto’s. Aangeleverde foto’s voegen we toe aan ons digitale fotobestand. Deze foto’s, alsmede andere foto’s en films met betrekking tot de congregaties zijn tijdens de expositie in De Hoppenkamp of tijdens de fotopresentaties in de verzorgingshuizen te bekijken.

We zijn op zoek naar foto’s met betrekking tot de religieuzen van het Missiehuis Stein !

De foto’s kunnen digitaal worden aangeleverd bij ons secretariaat: e-mail secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl

joosten2022

Jan en Henrica van Mierlo-Joosten met drie kinderen die kloosterling werden.
Vlnr: Antonia (Zr. Henrica), Henricus (broeder) en Petronella (Zr. Elisa).
De drie kloosterlingen liggen begraven op het kloosterkerkhof van Stein
(bron: Deurnewiki.nl)

 
martinia

Zuster Martinia en zuster Hubertine van Meijel

 

Heeft u foto’s die van religieuzen van het missiehuis zijn gemaakt, thuis of in het missiehuis, stuur deze dan naar secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl

Vermeld bij de foto s.v.p. zoveel mogelijk de namen, de reden en de datum of jaartal van het gebeuren. Zo maken wij onze collectie zo compleet mogelijk.