Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Aezel Projek | Kadastraal Erfgoed Stein

De Heemkundeafdeling van de Stichting Erfgoed Stein participeert al sinds enkele jaren in het “Aezel Projek” ofwel “Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen”.
De deelname door onze Heemkunde afdeling heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in de gemeente Stein te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet.
Datzelfde initiatief is ook al genomen in 60 andere dorpen en steden in Limburg, van Vaals tot Venlo.

logo Aezele Projek1

Om dit project uit te voeren moeten eerst vele documenten worden gedigitaliseerd. Het digitaliseren van deze erfgoed-informatie is een immense klus. Helaas is er ook nog geen digitaal platform waar deze gegevens met het publiek gedeeld kunnen worden, met als gevolg een veelheid aan kleine websites met versplinterde kennis.

Nog meer informatie wordt nooit gedeeld maar gaat verloren of wordt door nabestaanden zelfs weggegooid. Dit geldt zeker voor de kleinere dorpen waar weinig geld beschikbaar is voor erfgoed. Als al deze informatie aan elkaar gekoppeld zou kunnen worden in één platform dan zou een geweldig beeld ontstaan van de Limburgse samenleving door de tijd.

Als onderdeel voor dit project zijn ook wij begonnen alle kadastrale gegevens uit onze voormalige gemeenten Elsloo, Stein en Urmond te bewerken.
Dit vormt de basis waaraan nadien velerlei zaken gekoppeld kunnen worden. Daarvoor is door vrijwilligers reeds een flinke brok werk verzet maar is er ook nog heel veel te doen.
Nu wij sinds kort beschikken over een nieuwe en geweldige werkruimte met alle noodzakelijke voorzieningen zijn we binnenkort in staat om onze lokale resultaten ook te kunnen tonen.

Vrijwilligers gezocht!

We zijn nu op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die ons, in eerst instantie de oude Kadastrale Registers, helpen te digitaliseren om de basis van het project klaar te maken.
In latere fases worden ook burgerlijkestand, bevolkingsregisters, genealogie, archeologie, landschappen, foto’s, notaris akten, geschiedenis enz. aan deze basis gekoppeld zodat
we steeds meer en completer ons erfgoed kunnen inzien en tonen. Mensen die hierover meer informatie wensen en/of hieraan een bijdrage willen leveren kunnen contact opnemen met het secrtariaat. 

secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl

Onderstaande afbeelding (omgeving Sint Martinuskerk Stein) laat zien hoe een historische kadasterkaart is gedigitaliseerd. Het onderste deel toont de oorspronkelijke kaart
en het bovenste gedeelte de digitale versie die bovendien allerhande informatie bevat die er nu reeds aan gekoppeld is.

Kadasterkaart Martinuskerk Stein