Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Bezoekersinfo

Het Archeologie museum van de Stichting Erfgoed Stein bevindt zich op de hoek Schepersgats en Hoppenkampstraat.

Ingang van het Museum en de expositieruimte is aan de Schepersgats en de ingang van de sectie Heemkunde is aan de Hoppenkampstraat 14A te 6171 VP Stein.

De sectie Heemkunde kan worden bezocht op:
Maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur
Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

Openingstijden van het museum en expositieruimte:
Op maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur, op woensdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.

Aangezien het museum gerund wordt door vrijwilligers is het raadzaam vooraf telefonisch te checken of het museum de betreffende dag geopend is.

Entree € 3.00 voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Voor groepsbezoeken van 10 of meer personen buiten de gewone openingstijden dient van tevoren een afspraak worden gemaakt. Voor groepsbezoeken geldt een entree van 2,50 Euro per persoon met een minimum van 25 Euro.
Aanmelding via: info@stichtingerfgoedstein.nl.
Telefoon: 046-4338919 (bereikbaar op openingstijden) maar er kan ook een mail worden gestuurd naar info@stichtingerfgoedstein.nl

Voor alle informatie exposities en andere activiteiten verwijzen we u naar de rubriek "Nieuws" van deze website.