Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Vrijwilligers gezocht

Stichting Erfgoed Stein draait praktisch geheel op vrijwilligers. De vrijwilligers zetten zich in binnen het bestuur, binnen de sectie heemkunde, op het kloosterkerkhof en in het Archeologisch Museum.

Wij Zoeken Jou

Er worden veel activiteiten gedaan en ontplooid en er liggen allerlei plannen klaar voor uitvoering. Voor al die activiteiten zoeken we ook nieuwe vrijwilligers.

Twee secties willen we expliciet toelichten.

Het museum
We zijn op zoek naar vrijwilligers die met ons willen meedenken, die geïnteresseerd zijn en zich verder willen verdiepen in archeologie en grafcultuur en die bereid zijn om als gids rondleidingen te verzorgen in het museum.

In tweede termijn zal ook invulling gegeven worden aan de “Erfgoedwerkplaats”. Hierover wordt nog volop gedacht. Ook deze activiteit zal voornamelijk door vrijwilligers gerund worden, met -waar mogelijk- ondersteuning door professionals.

Tijdens het Monumentenweekend zijn vrijwilligers aanwezig in het museum. Zij kunnen u ter plaatse meer informatie geven en u kunt er meemaken wat het vrijwilligerswerk voorstelt.
In het museum zijn ook vrijwilligers aanwezig van de sectie Heemkunde, die informatie kunnen geven over hun activiteiten.
Maar u kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot ons secretariaat, voor meer informatie of om aan te melden als vrijwilliger: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl