Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Vrijwilligers gezocht

Stichting Erfgoed Stein draait praktisch geheel op vrijwilligers. De vrijwilligers zetten zich in binnen het bestuur, binnen de sectie heemkunde, op het kloosterkerkhof, in het Museum voor Grafcultuur en op de kasteelruïne van Stein.

Wij Zoeken Jou

Er worden veel activiteiten gedaan en ontplooid en er liggen allerlei plannen klaar voor uitvoering. Voor al die activiteiten zoeken we ook nieuwe vrijwilligers.

Twee secties willen we expliciet toelichten.

Het museum
We zijn op zoek naar vrijwilligers die met ons willen meedenken, die geïnteresseerd zijn en zich verder willen verdiepen in archeologie en grafcultuur en die bereid zijn om als gids rondleidingen te verzorgen in het museum.

In tweede termijn zal ook invulling gegeven worden aan de “Erfgoedwerkplaats”. Hierover wordt nog volop gedacht. Ook deze activiteit zal voornamelijk door vrijwilligers gerund worden, met -waar mogelijk- ondersteuning door professionals.

De kasteelruïne
We beschikken over enthousiaste vrijwilligers die rondleidingen verzorgen op de ruïne, maar door hun werk zijn ze niet altijd beschikbaar. Daarom willen we deze groep vrijwilligers uitbreiden met mensen die geïnteresseerd zijn in de bouw- en bewonersgeschiedenis van kasteel Stein. Ook hier willen we onze activiteiten uitbreiden, onder meer door het vorm geven van een erfgoedwerkplaats.

Tijdens het Monumentenweekend van 10 en 11 september a.s. zijn vrijwilligers aanwezig op de kasteelruïne en in het museum. Zij kunnen u ter plaatse meer informatie geven en u kunt er meemaken wat het vrijwilligerswerk voorstelt.
In het museum zijn ook vrijwilligers aanwezig van de sectie Heemkunde, die informatie kunnen geven over hun activiteiten.
Maar u kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot ons secretariaat, voor meer informatie of om aan te melden als vrijwilliger: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl
U kunt HIER ook een aanmeldingsformulier downloaden en inleveren of opsturen >>