Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Heilig Hartbeeld Kruisstraat Stein

De inzegening in 1926. Afbeelding: Stein in oude Ansichten deel 2 A.J. Munsters MSC

04-03-2020 door Jan Smeets, Stichting Erfgoed Stein

Het bekende Heilig Hartbeeld van Stein stamt uit 1925 en was gelegen even boven de weg waar nu de Halstraat uitkomt op de Kruisstraat.

Rechts ernaast lag het St. Antoniusklooster van de zusters, en lagen ook de meisjesschool en kleuterschool. Direct daarnaast lag het Parochiehuis, waarin naast diverse lokalen ook een bioscoopzaal, en de huishoudschool waren gelegen.

Heilig Hart beeld Kruisstraat 2

St. Antoniusklooster en Parochiehuis in 60-er jaren

 Heilig Hart beeld Kruisstraat 3

Heilig Hartbeeld in 60-er jaren

 

Het Heilig Hartbeeld, geflankeerd door twee toorts dragende engelen, werd opgericht in opdracht van de toenmalige pastoor Hub Rongen. Zondag 11 Juli 1926 vond de inzegening plaats waaraan 21 groepen deelnamen.

De optochtstoet die hiervoor vanaf het Missiehuis vertrok, bestond uit de schutterijen St. Hubertus en St. Joseph, Jongensschool, Congregaties van de meisjes en de jongens, de fanfare St. Martinus, Meisjesschool, Mijnwerksbond, R.K. Werkliedenvereniging, Mandolinenclub, R.K. Voetbalclub, Coöperatie, Boerenleenbank, Zuivelbond, Paters van het Missiehuis, gemeenteraad, kerkbestuur, en de feestcommissie. Door elke groep werden door bruidjes gedragen bloemenboekketten bij het beeld neergelegd.

In de jaren erna werd de jaarlijkse hulde aan het Heilig Hart plechtig gevierd in aanwezigheid van het Maagdenkoor, wuivend met palmtakken. Door de voortdurende uitbreiding van de gemeente Stein, onder andere door de aanleg van het nieuwe centrum, was het noodzakelijk om een verbindingsweg te maken met het nieuwe centrum: de Halstraat. Dat betekende dat het Heilig Hartbeeld in de weg stond en in 1960 verplaatst werd naar het plein bij de Assevedostraat. Daar was het onderhevig aan de tand des tijds en werd het ook veelvuldig bekrast en beklad. Ook de toortsen zijn in de loop der tijd vernield en verdwenen.

Heilig Hart beeld Kruisstraat 4

Het beeld op zijn huidige plek aan de Assevedostraat. Foto: archief Jan Smeets

Rond 2008 besloot Stichting Monumenten het beeld volledig te laten restaureren. Deze opknapbeurt duurde een jaar en werd door Lei van Mulken uitgevoerd in zijn atelier aan huis. Voor het restaureren hadden zich de Stichting Kleine Monumenten, een plaatselijke bank, het kerkbestuur, de Provincie en garant gesteld. Nadat het beeld weer in oude luister hersteld was, volgde nog een injectie met een chemische substantie die het beeld de komende decennia dient te beschermen tegen de weersinvloeden.

Geraadpleegde literatuur:

  • Limburgsch dagblad 08-07-1926
  • Stein in oude Ansichten deel 2 A.J. Munsters MSC.
  • Blogspot Stein in Beeld Fons Verhoeve.