Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Historie kruisbeeld driesprong Kruisstraat Stein

Het pleintje met het kruis en de geplante nieuwe bomen werd feestelijk in gebruik genomen op 16 april 1988. Afbeelding: Jan Smeets

03-06-2020 door Jan Smeets, Stichting Erfgoed Stein

Het kruisbeeld op de driesprong Kruisstraat / Keerend / Ondergenhousweg is een van de stille getuigen van de rijke religieuze traditie in Stein.

Deze uitingen van volksdevotie zijn niet alleen kenmerkend voor de gemeente Stein maar voor heel katholiek Limburg. Zo stond reeds in het begin van de 20e eeuw op deze driesprong een mooi kruisbeeld gemaakt door de knecht van de smid Delbressine, die schuin tegenover de driesprong op het Keerend woonde.

kruisbeeldkruisstraat2

Het originele kruis.

Foto: archief Katholieke Illustratie

kruisbeeldkruisstraat3

Het pleintje voor de opknapbeurt van 1988.

Foto: Jan Smeets

Dit kruis werd echter in 1933, na restauratie, verplaatst naar de tuin van het missiehuis en pas in de periode 1955-1956, bij de aanleg van de nieuwe riolering in de Kruisstraat, kwam hiervoor een nieuw religieus monument, een Franciscusbeeld, voor op de plaats. Door de toenemende verkeersdrukte van auto’s in de daaropvolgende jaren werd het monument en beeld meermalen slachtoffer van het verkeer.

Nieuw kruis

Zonder beeld raakte het monument verder in verval en werd zodoende een sta in de weg voor de omwonenden. In 1988 werden op initiatief van IVN-Stein in samenwerking met de gemeente en Scouting Stein plannen uitgewerkt om het hele pleintje een opknapbeurt te geven.

Met medewerking van de dienst Openbare Werken werd het plan verder uitgewerkt, wat leidde tot een complete facelift van het pleintje. Daarbij bood Harie Dassen van IVN Stein aan een nieuw kruis te maken gebaseerd op een foto van het oorspronkelijke kruis uit de Katholieke Illustratie van 1928. Ook werden drie lindebomen teruggeplaatst die ook op de foto uit 1928 waren te zien.

Onder drukke belangstelling werd 16 april 1988 het pleintje met het kruis en de geplante nieuwe bomen feestelijk in gebruik genomen.

Geraadpleegde literatuur.

  • Kleine monumenten in de Gemeente Stein 1996
  • De Schakel Gemeente Stein 1988.