Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Zondag 7 oktober Theaterwandeling door Obbicht

Thema: Overtocht van het Leger van de Prins van Oranje in 1568 (afbeelding boven)

Zondag 7 oktober wordt in Obbicht op een zeer originele wijze stilgestaan bij het herdenken van het begin van de 80-jarige oorlog in 1568, waarbij Willem van Oranje op het kasteel van Obbicht overnachtte en vervolgens met zijn leger de Maas overstak.

Obbicht telt vele monumenten die de rijke historie van dit mooie maasdorp markeren. Ook aan de overtocht van Willem van Oranje is een prachtig monument gewijd, dat in 1999 door onze huidige koning Willem Alexander is onthuld.

Bij die gelegenheid schreef Herman Veugelers het boeiende toneelstuk “Wie ein vluch wilj gauwze”, daarmee verwijzend naar een uitspraak van landvoogd Alva, die maar niet kon bevatten dat Willem van Oranje ongemerkt de Maas was overgestoken. Het toneelstuk werd in 1999 tienmaal opgevoerd op de binnenplaats van het kasteel van Obbicht. Bij de première was zelfs onze huidige koning aanwezig.

Het Ecrevissecomité wil dit historisch moment dat 450 jaar geleden de 80-jarige oorlog begon, niet ongemerkt voorbij laten gaan. Twee Ecrevissers, Ger Heldens en Wil Leurs hebben het toneelstuk van Herman Veugelers, bewerkt tot een theaterwandeling waardoor op 9 verschillende locaties in Obbicht wat te beleven valt. Inmiddels repeteren wekelijks zo’n 20 toneelspelers onder leiding van regisseuse Nicole Schurgers uit Sittard.

Op zondag 7 oktober vindt in Obbicht de wandeling plaats die onder andere door het kasteelpark leidt, waarbij fragmenten uit het toneelstuk “Wie ein vluch wilj gauwze” worden opgevoerd, afgewisseld met prachtige muziek van bekende ensembles, zang (diverse solisten en een koor) en een geweldige dansgroep. Kortom een boeiende carrousel vol met natuur, cultuur en historie.

Vanwege het kleinschalige van de productie, op mooie verrassende, intieme toneellocaties, zal de carrousel 5 maal draaien. Het aantal bezoekers zal daardoor beperkt zijn. Er wordt uitgegaan van groepen van ongeveer 40 personen, die telkens starten in de harmoniezaal en onder begeleiding van een gids gaan wandelen, kijken en luisteren. Dat kan zowel om 14.00 of 14.30, 15.00, 15.30 en 16.00 uur. Bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden.

Aanmelding per mail naar m.link@ziggo.nl voor 30 sept. Aangeven: het aantal personen en op welk tijdstip u graag wilt starten. Belangstellenden krijgen uiterlijk 3 oktober bericht in welke groep men is ingedeeld. (Bij te grote aantallen voor een bepaalde tijdstip kan men ingedeeld worden bij een volgende start.) De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. De kosten bedragen € 5,00 en dat is inclusief een kop koffie met vlaai (na afloop) in de harmoniezaal.

Tags: wandeling | theater