Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Ar­che­o­lo­gie in de eta­la­ge

Onder de titel ‘Archeologie in de etalage’ maakt de Provincie Limburg het rijke verleden van Limburg zichtbaar. Hierbij gaat het niet alleen om de vondsten zelf, maar ook zeker om de verhalen en de kennis achter deze vondsten. Om de diverse projecten in Limburg met elkaar te verbinden is er een overkoepelend beeldmerk ontwikkeld.

Beeldmerk Archeologie Limburg

Het beeldmerk Archeologie Limburg is een eigentijds beeld dat het gevoel van archeologie oproept. De letters zijn zodanig vormgegeven dat ze de hang naar de oudheid laten zien. Nagenoeg alles dat met archeologie te maken heeft, komt uit de bodem. Vandaar ook dat we een opwaartse dynamiek visualiseren met het beeldmerk. Het komt uit de grond maar op die manier ook naar boven. In die pijlvorm is vervolgens een stilering van de letters A (van archeologie) en L (van Limburg) opgenomen. De pijl is ook weer een hint naar archeologische punten en de troffel die veelvuldig door archeologen wordt gebruikt.