Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Donderdag 13 oktober: lezing Wim Hendrix over archeologie in Stein en omgeving

Wim Hendrix is werkzaam bij Rijkswaterstaat en sinds 1978 actief in het archeologisch veldonderzoek in de regio Stein/Elsloo. Hij richt zich daarbij voornamelijk op de prehistorie, met bijbehorende aandacht voor de Lineaire Bandkeramiek. Hij was bij diverse opgravingprojecten in en buiten de gemeente Stein betrokken. De belangrijkste resultaten van het archeologisch onderzoek legde hij vast in publicaties, die verschenen in o.a. 'Historisch jaarboek voor het Land van Zwentibold' en in 'Archeologie in Limburg'.

Indeling avond
19.30 - 20.00 uur: Ontvangst
20:00 – 20:45 uur: Historie van het archeologisch onderzoek te Stein
20:45 – 21:00 uur: Pauze
21:00 – 21:45 uur: Hoofdpunten van de archeologie in Stein en omgeving

Het eerste deel van de lezing geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van het archeologisch onderzoek in Stein en de personen die daarbij een rol speelden. In het tweede deel wordt nader ingegaan op het archeologisch karakter van Stein en omgeving en de culturen die daarin een belangrijke plaats innemen. Ook zullen diverse archeologische vondsten met een bovenregionale betekenis worden besproken.

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Stein nodigt u uit om deze lezing bij te wonen. De zaal is om 19.30 open. Na afloop bestaat de gelegenheid om met de spreker en andere gasten archeologische onderwerpen te bespreken.
De entree is gratis.
Deelnemers kunnen zich vanaf heden tot 10 oktober 2016 aanmelden bij het secretariaat: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl